ПРАВИЛА
обслуговування користувачів
у комп’ютерно-інформаційному центрі ім.Тетяни і Омеляна Антоновичів

Загальні положення


 • Правила користування Комп’ютерно-інформаційним центром ім. Тетяни і Омеляна Антоновичів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника регламентують права та обов’язки користувачів Комп’ютерно-інформаційного центру і розроблені у відповідності з:
  • Законом України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”,
  • “Типовими правилами користування бібліотеками в Україні”
  • “Рекомендаціями Української бібліотечної асоціації. Доступ до інтернету як бібліотечна послуга”,
  • Статутом Бібліотеки
  • “Правилами користування ЛННБ ім. В.Стефаника НАН України”
 • Основною метою діяльності Комп’ютерно-інформаційного центру є задоволення освітніх та професійних інформаційних потреб читачів ЛНБ ім.В.Стефаника НАН України.
 • Комп’ютерно-інформаційний центр не контролює і не несе відповідальності за якість, зміст та форму інтернет-сайтів, новизну чи точність поданих там матеріалів.
 • Доступ до інтернет-ресурсів є додатковою безкоштовною бібліотечною послугою, що надає можливість для самостійного пошуку наукової та навчальної інформації. Окремі види послуг є платними. Їх вартість визначена прейскурантом, затвердженим дирекцією ЛНБ.
 • Комп’ютерно-інформаційний центр обслуговує користувачів згідно з графіком роботи Бібліотеки.
 • Право доступу до комп’ютерів, призначених для інформаційного обслуговування, надається користувачам, які:
  • мають постійний читацький квиток;
  • володіють навичками роботи з операційними системами, їх стандартними додатками та Веб-браузерами;
  • ознайомилися з даними Правилами.

Інформаційні послуги


Користувачам надається можливість доступу до:

 • електронного каталогу Бібліотеки;
 • онлайнових науково-інформаційних ресурсів, передплачених Бібліотекою;
 • наукових інформаційних ресурсів в мережі Інтернет.

Користувачі мають право:

 • використовувати Комп’ютерно-інформаційний центр для потреб, пов’язаних з пошуком і отриманням науково-інформаційних ресурсів;
 • безкоштовно користуватись послугами центру в обсязі одного сеансу;
 • продовжити роботу в Комп’ютерно-інформаційному центрі (на платній основі) при умові відсутності наступного з черги користувача;
 • записати отриману інформацію (послуга платна) на чисті CD чи DVD диски, або передати її електронною поштою;
 • придбати CD чи DVD диски в Комп’ютерно-інформаційному центрі;
 • роздрукувати необхідну інформацію (послуга платна);
 • отримувати консультацію бібліотекарів-консультантів щодо пошуку інформації в онлайнових науково-інформаційних ресурсах, до яких Бібліотека надає доступ.

Користувачі зобов’язані:

 • зареєструватися в “Журналі обліку роботи користувачів Комп’ютерно-інформаційного центру”, який знаходиться у чергового бібліотекаря-консультанта;
 • працювати на комп’ютері одноосібно;
 • дбайливо відноситися до комп’ютерної техніки;
 • дотримуватись “Правил користування Комп’ютерно-інформаційним центром”;
 • при необхідності копіювання інтернет-матеріалів надати власні носії для запису інформації черговому бібліотекарю-консультанту;
 • повідомити чергового бібліотекаря про збої програмного забезпечення чи комп’ютерної техніки;
 • використовувати для роботи в Інтернеті лише програмне забезпечення, інстальоване на комп’ютерах центру.

Користувачеві не дозволяється:

 • починати роботу за комп’ютером без дозволу співробітника Бібліотеки;
 • захаращувати робоче місце за комп’ютером;
 • вилучати будь-які файли на комп’ютері та встановлювати власне програмне забезпечення;
 • використовувати Комп’ютерно-інформаційний центр з комерційною метою (продажу, купівлі, реклами товарів та послуг, тощо);
 • нецільове використання Комп’ютерно-інформаційного центру: інтернет-ігри, груп-чати, сайти знайомств, ІР-телефонія, корегування програм, створення сторінок HTML, скачування аудіо- та відео-файлів, тощо;
 • використовувати та розповсюджувати заборонені законом України матеріали;
 • порушувати закон авторського права;
 • порушувати діловий ритм в Комп’ютерно-інформаційному центрі (голосно розмовляти, користуватися мобільними телефонами та ін.).

Відповідальність користувачів

 • За пошкодження програмно-технічних засобів читачі притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Співробітники Комп’ютерно-інформаційного центру мають право:

 • припинити сеанс роботи користувача, який не дотримується даних Правил;
 • переглянути інформацію, яку читач записує на носії;
 • заборонити читачеві користуватися Комп’ютерно-інформаційним центром терміном на 1 місяць.

Співробітники Комп’ютерно-інформаційного центру зобов’язані:

 • консультувати читачів щодо роботи з Електронним каталогом Бібліотеки, наявних у Бібліотеці та передплачених нею онлайнових інформаційних ресурсів (консультації з питань роботи з операційною системою, Веб-браузером, а також з питань пересилання електронною поштою не надаються);
 • за проханням читача записати на носії або роздрукувати необхідну інформацію (послуги платні );

Організація обслуговування читачів

 • доступ до комп’ютерів, що призначені для інформаційного обслуговування читачів, надається співробітником Бібліотеки в порядку загальної черги або запису;
 • тривалість одного сеансу роботи з інформаційними ресурсами Бібліотеки, передплаченими онлайновими ресурсами та інтернетом – до 1 години;
 • при наявності вільних робочих станцій і при обґрунтуванні необхідності роботи, час користування може бути продовжений на платній основі;
 • при запізненні користувача більше ніж на 10 хвилин (у випадку резервації), право користування робочою станцією може бути надано іншому користувачу.