ГОЛОВНИЙ КОРПУС

Україна, 79000, Львів, вул. Стефаника 2.

+38(032)261-41-21    
library@lsl.lviv.ua

телефон ел.пошта
Генеральний директор
Ферштей Василь Васильович
261-63-72 rmm@lsl.lviv.ua
Заст. генерального директора з наукової роботи
Сніцарчук Лідія Віталіївна
261-66-89 lidija_s@ukr.net
Заст. генерального директора з наукової роботи
Колосовська Ольга Михайлівна
261-49-91 rarebook@lsl.lviv.ua
Учений секретар
Грень Зоряна Тарасівна
261-66-89 g_zirka@ukr.net
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Онишкевич Галина Ярославівна (гол.бух.)
261-49-57 debet@lsl.lviv.ua
Відділ наукової бібліографії

Ільницька Луїза Іванівна

236-80-26 bibliogr@lsl.lviv.ua
Відділ рукописів

Дядюк Мирослава Степанівна

236-80-28 manuscr@lsl.lviv.ua
Відділ бібліотекознавства

Мудроха Валентина Олександрівна

236-80-25 mudrokhavalentyna@gmail.com
Відділ каталогізації та організації електронного каталогу 236-80-22 cataloging@lsl.lviv.ua
Відділ автоматизованої обробки інформації та інноваційних бібліотечних технологій

Куцій Степан Андрійович

236-80-20 stepankutsiy@gmail.com
Відділ формування інформаційних ресурсів

Кулай Галина Мирославівна

236-80-22 kulay_halyna@i.ua
Відділ обслуговування читачів

Вахула Ольга Романівна

236-80-21 vahulaolga@i.ua
Відділ основних книжкових фондів

Яструбчак Зоряна Стефанівна

236-80-24
Канцелярія 261-41-21 library@lsl.lviv.ua
Абонемент 236-80-21
Довідка 236-80-24 info@lsl.lviv.ua
Пункт запису читачів 236-80-27
Читацькі каталоги (черговий) 236-80-25
Пункт запису читачів 236-80-27
Відділ кадрів

Мельник Наталія Романівна

261-62-86 nataliya.melnik@gmail.com
Служба головного інженера

Турницька Ганна Михайлівна

236-80-23 turnytska.a@gmail.com
Юридична служба

Галаджун Зоряна Володимирівна

Сторожова охорона

Грачов Олег Прокопович

oleggrachov22@gmail.com
Господарський відділ

Житнікова Олена Павлівна

olenazhytnikova@gmail.com

 

Філія № 1

Львів, вул. Лисенка, 14

телефон ел.пошта
Відділ рідкісної книги

Колосовська Ольга Михайлівна

276-77-53 rarebook@lsl.lviv.ua
Сектор нової німецькомовної книги відділу обслуговування
читачівЯсінська Наталія Юріївна
297-56-83 oester@lsl.lviv.ua
Науково-дослідний інститут пресознавства

Сніцарчук Лідія Віталіївна

276-77-56 lidija_s@ukr.net
Відділ реставрації та консервації рідкісних видань

Льода Любов Мирославівна

276-77-56 conser@lsl.lviv.ua
Кабінет картографії відділу наукових досліджень спеціальних
видів документів Інституту досліджень бібліотечних
мистецьких ресурсівПадюка Неоніла Володимирівна
276-72-68 karta_lnb@ukr.net

 

Філія № 2

Інститут досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів

Львів, вул. Бібліотечна, 2

телефон ел.пошта
Відділ наукових досліджень творів образотворчого та музичного мистецтва

Осадця Ольга Павлівна

261-55-20 osadcia@bigmir.net
Відділ наукових досліджень спеціальних видів документів

Романюк Світлана Дмитрівна

261-59-43 svitlana194@gmail.com

 

Філія № 3

Відділ україніки

Львів, вул. Винниченка, 24

 

телефон ел.пошта
Курилишин Костянтин Михайлович 276-51-58 kurylyshyn_k@ukr.net

 

Філія № 4

Відділ періодичних видань
ім. Мар’яна та Іванни Коців

Львів, вул. Ковжуна, 8

 

телефон ел.пошта
Романишин Юрій Олександрович 261-17-07 jurar7@ukr.net
Прохідна 297-55-10

 

Філія № 5

Редакційно-видавничий відділ

Львів, вул. Ковжуна, 10

 

телефон ел.пошта
Пономаренко Марта Олександрівна 261-17-09 edition@lsl.lviv.ua

 

Філія № 6

Відділ обмінно-резервних фондів та ретроспективного комплектування

Львів, вул. Авіаційна, 1

 

телефон ел.пошта
Солук Віра Іванівна 261-17-09 v.soluk@gmail.com

 

Філія № 7

Відділ поліграфії та первинної реставрації фондів

м. Львів, 79000, вул. Дудаєва, 15

 

телефон ел.пошта
Шульц Ольга Богданівна 297-80-18