Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2019-9(27)-8

Ґабор Василь, канд. філол. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу наукових досліджень української періодики Науково-дослідного інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Мова статті — українська.

Хуст як столиця Карпатської України у відображенні західноукраїнської преси 1938—1939 рр.

Анотація:

Проаналізовано публікації західноукраїнської преси 1938—1939 рр. про місто Хуст — столицю Карпатської України, в яких відображено його як символ боротьби за соборність, а також розглянуто питання історії походження назви, охарактеризовано настрої людей і тогочасну cуспільно-політичну атмосферу.

Ключові слова:

Хуст, столиця, Карпатська Україна, публікації, соборність, державна самостійність.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Бірчак В. Від Ужгороду до Хусту // Діло. 1938. Ч. 260. 23 листоп. С. 7—8.
 2. Брящайко М. Воля народу в Хусті // Нова Свобода. 1939. Ч. 13. 22 січ. С. 1—2.
 3. Буря-Воскресенський Б. Свято соборности в Хусті // Жіноча Доля. 1939. Ч. 4. 15 лют. С. 11.
 4. Величнє святкування 20. річниці проголошення Соборності України та проголошення Першої Української Центральної Народньої Ради у Хусті // Нова Свобода. 1939. Ч. 14. 24 січ. С. 1.
 5. Вісти з Карпатської України // Діло. 1939. Ч. 8. 13 січ. С. 7.
 6. Вістка з Підкарпаття… // Жіноча Доля. 1939. Ч. 1/2. 1—15 січ. С. 2—3.
 7. Возняк М. Назва столиці Карпатської України // Новий Час. 1938. Ч. 283. 19 груд. С. 2.
 8. Дзидз С. Де має бути столиця Карп. України // Нова Свобода. 1939. Ч. 34. 15 лют. С. 2.
 9. II. Краєвий Січовий Зїзд в Хусті // Наступ. 1939. Ч. 8. 23 лют. С. 3.
 10. Дучимінська О. Розказати вам щось про Закарпаття? // Нова Хата. 1938. Ч. 22/23. 1 груд. С. 2—3.
 11. Животко А. Хуст // Нова Свобода. 1938. Ч. 124. 29 листоп. С. 4.
 12. Історичний день у Хусті (Телєфоном від власного кореспондента «Нового Часу») // Новий Час. 1939. Ч. 60. 17 берез. С. 3.
 13. Карпатська Україна розбудовується // Діло. 1939. Ч. 20. 29 січ. С. 6.
 14. Комаринський В. Великий день Хуста // Нова Свобода. 1939. Ч. 44. 28 лют. С. 1, 5.
 15. Королів-Старий В. Про назву столиці // Нова Свобода. 1939. Ч. 11. 19 січ. С. 7.
 16. Н. Лист із Хусту // Нова Хата. 1939. Ч. 1/2. 1 січ. С. 10.
 17. Нагірна С. Лист з Рахова // Жінка. 1939. Ч. 5. 1 берез. С. 7—8.
 18. Невицька І. Жіночий рух на Підкарпатті // Жінка. 1935. Ч. 5. 1 берез. С. 3.
 19. Олексенко Яр. Величаве національне свято (Власна кореспонденція) // Діло. 1939. Ч. 23. 2 лют. С. 3—4.
 20. [Олесь О.] Замість привіту // Нова Свобода. 1939. Ч. 42. 25 лют. С. 3. Підп.: В. Валентин.
 21. О. Т. Нова столиця Карпатської України розбудовується (Від нашого кореспондента) // Діло. 1939. Ч. 1. 1 січ. С. 3—4.
 22. [Патрус-Карпатський А.] Хуст помолодів на двадцять років: Приготовання перед відкриттям карпато-українського сойму. Настрій населення столиці Карпатської України // Нова Свобода. 1939. Ч. 48. 4 берез. С. 2—3. Підп.: Петро Карпатський.
 23. Пачовський В. Густ // Життя і Знання. 1938. Ч. 12. С. 363—365.
 24. Перший зїзд Орґанізації Народньої Оборони «Карпатська Січ» в Хусті // Наступ. 1938. Ч. 5. 11 груд. С. 3.
 25. Підкарпаття самоуправна держава // Жіноча Воля. 1938. Ч. 13. Листоп. С. 2.
 26. Пріцак О. Хуст. Минуле столиці Карпатської України // Нова Зоря. 1939. Ч. 15. 26 лют. С. 6—7.
 27. Подаємо голос з нової Столиці // Нова Свобода. 1938. Ч. 114. 8 листоп. С. 1.
 28. Про збори в Хусті 1919 року: Газета «Руська Країна» назвала збори «вибухаючим вулканом» // Нова Свобода. 1939. Ч. 25. 5 лют. С. 2. Підп.: Подає Др. М. Брящайко.
 29. Прохода В. Хуст на порозі нового життя (Від власного кореспондента) // Новий Час. 1938. Ч. 267. 30 листоп. С. 2.
 30. Самовидець про Хуст і Підкарпаття // Жіноча Воля. 1939. Ч. 1. С. 5.
 31. Свято соборности України в Хусті // Наступ. 1939. Ч. 5(11). 1 лют. С. 1.
 32. Січ іде! (Репортаж власного кореспондента «Нового Часу» з II-го Січового Зїзду в Хусті) // Новий Час. 1939. Ч. 45. 28 лют. С. 3—4.
 33. Сливка М. Події // Наступ. 1938. Ч. 6. 20 груд. С. 2, 5.
 34. Тисячні маси народу в столиці. Свято великої річницї української єдности // Нова Свобода. 1939. Ч. 13. 22 січ. С. 1.
 35. Хуст // Новий Час. 1938. Ч. 272. 6 груд. С. 7.
 36. Хуст — нова столиця // Новий Час. 1938. Ч. 248. 8 листоп. С. 6.
 37. Хуст столицею Карпатської України // Новий Час. 1938. Ч. 247. 7 листоп. С. 1.
 38. Що нам не подобається в Хусті? // Нова Свобода. 1939. Ч. 19. 29 січ. С. 3.
 39. ют-. Новий Хуст // Нова Свобода. 1938. Ч. 126. 1 груд. С. 2.