Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2019-9(27)-13

Бідзіля Юрій, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики Ужгородського національного університету.

Кравець Денис, магістрант кафедри журналістики Ужгородського національного університету

Мова статті — українська.

Розвиток відкритих даних як нові перспективи й можливості для сучасної української журналістики

Анотація:

Розглянуто найбільш актуальні проблеми журналістики даних у сучасних умовах, її очевидний взаємозв’язок із таким явищем, як «Open Data». Означено основні етапи зародження понять «журналістика даних» та «Open Data», розкрито їх еволюційний шлях, а також окреслено загальну перспективу цих сфер для розвитку демократії і суспільства. Обґрунтовано необхідність включення журналістики даних у науковий обіг та навчальний процес, оскільки вже зараз вона є перспективною і невід’ємною складовою сучасного інформаційного простору, однак не є предметом української медіанауки.

Ключові слова:

журналістика даних, відкриті дані, Open Data, журналістикознавство, медіа, Data.gov, ЗМІ.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Газін А. 90% органів влади не розуміють, що таке «відкриті дані». URL: http://texty.org.ua/pg/news/Oximets/read/69695/90_organiv_vlady_ne_rozumijut_shho_take.
 2. Газін А., Щурська М. Як органи влади (не) виконали Постанову про відкриті дані. URL: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/68054/ Jak_organy_vlady_ne_vykonaly_Postanovu_pro.
 3. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних» // Відомості Верховної Ради (ВВР). 2015. № 25. Ст. 192. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/319-19.
 4. Закон України «Про доступ до публічної інформації». URL: Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. № 32. Ст. 314. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2939-17.
 5. Романенко Н. «Відкриті дані» держструктур: лише 8% у машиночитаному форматі. URL: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/77440/Vidkryti_dani_derzhstruktur_lyshe_8_u_mashynochytanomu.
 6. Толокольнікова К., Газін А. Велика кількість даних доступна для всіх, але медіа на них іще не відреагували. URL: https://ms.detector.media/web/online_media/andriy_gazin_textyorgua_velika_kilkist_danikh_dostupna_dlya_vsikh_ale_media_na_nikh_ische_ne_vidreaguvali.
 7. Auer S., Bizer C., Kobilarov G., Lehmann J., Cyganiak R., Ives Z. DBpedia: A Nucleus for a Web of Open Data // Lecture Notes in Computer Science, vol 4825. Springer, Berlin, Heidelberg, 2007. URL: https://link.springer. com/chapter/10.1007%2F978-3-540-76298-0_52.
 8. Chignard S. A brief history of Open Data // Online Magazine Paris Innovation Survey. 2013. URL: http://parisinnovationreview.com/articlesen/ a-brief-history-of-open-data.
 9. Earth Observations from Space: The First 50 Years of Scientific Achievements. National Research Council. Washington, DC: The National Academies Press. 2008. URL: https://www.nap.edu/catalog/11991/earth-observations-from-space-the-first-50-years-of-scientific.
 10. Gray J. Towards a Genealogy of Open Data // The paper was given at the General Conference of the European Consortium for Political Research in Glasgow. 2014. URL: https://ssrn.com/abstract=2605828 ,or http://dx.doi. org/10.2139/ssrn.2605828, or https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=2605828.
 11. Lessig L. Code v. 2 // Personal website of Lawrence Lesage. 2006. URL: http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf.
 12. Obama B. Transparency and Open Government (memorandum for executives and agencies) // White House Archive. 2009. URL: https://obamawhitehouse. archives.gov/the-press-office/transparency-and-open-government.
 13. On the Full and Open Exchange of Scientific Data. National Research Council. Washington: The National Academies Press. 1995. URL: https:// www.nap.edu/catalog/18769/on-the-full-and-open-exchange-of-scientificdata.
 14. Ostrom E. Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems // Transnational Corporations Review. Vol. 2. No. 2. 2010. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2019699.
 15. Stoneman J. Does Open Data Need Journalism? // Reuters Institute for Journalism Studies, Oxford University. 2015. URL: https://reutersinstitute. politics.ox.ac.uk/our-research/does-open-data-need-journalism.
 16. U.S. Government’s open data. URL: https://www.data.gov.