Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2020-12(28)-2

Станіслав Стемпень, директор Південно-Східного наукового інституту в Перемишлі, проф.

Мова статті — польська

Казимир Марія Шептицький (Блаженний о. Климентій Студит): політик, дідич, суспільний діяч та господарник

Анотація:

Наприкінці ХІХ століття посилився процес формування національної свідомості серед українського та польського населення, національні активісти обох народів почали наполегливо пропагувати потребу в
етнічному сепаратизмі, видобуваючи із скарбниці національної культури ті елементи, які підкреслювали їхню самобутність.
У таких умовах 17 листопада 1869 р. народився Казимир Марія Шептицький. Його батько, будучи вже в літах, хотів, щоб син якомога швидше зайнявся справами маєтку, оскільки вбачав у ньому хорошого господарника з фаховою освітою та вмінням розв’язувати економічні проблеми. З цією ж метою він прагнув познайомити сина із середовищем землевласників. Казимир прихильно ставився до батьківських планів, оскільки, незважаючи на свою високу релігійність, спочатку не виявляв наміру присвятити себе душпастирській справі.
На тлі духовної спадщини обох народів (українського і польського) представлено постать отця Климентія (Казимира) і його діяльність як особи світської, та в подальшому, як особи духовної. Особливу увагу приділено характеру реалізації Шептицького в декількох суспільних галузях — у політиці, економіці, громадській та просвітній діяльності. Подано огляд громадських обов’язків Шептицького, його участь у роботі політичних організацій, праці у багатьох галузево-професійних товариствах, а також утримання в зразковому стані власних сільськогосподарських угідь у Дев’ятниках і активної участі в справах місцевої громади.
З набутим досвідом та визнаним авторитетом у галицькій та загальноавстрійській сферах економіки, Казимир Шептицький зміг би досягти вагомих позицій не лише в економічному, а й у політичному житті. Однак у віці 42 років він вирішив відмовитися від світського життя і віддав себе священицтву.

Ключові слова: Казимир Шептицький,  енцикліка,  греко-католицький обряд,  родинний маєток, лісове господарство.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Гентош Л. Митрополит Шептицький: 1923–1939. Випробування ідеалів. Львів: ВНТЛ-Класика, 2015. С. 217.
 2. Матковський І. Д-р Казимир граф Шептицький — отець Климентій: польський аристократ, український ієромонах, Екзарх Росії та Сибіру, Архимандрит Студитів, Праведник народів світу, блаженний Католицької церкви (1869–1951). Біографія. Львів, 2019. 664 с., іл.
 3. Пікулик Н., Сеник Л. Климентій Шептицький — Слуга Божий. Львів: Свічадо, 1997. С. 19.
 4. Шептицький Я. К. Отець Климентій Шептицький. Життєпис на підставі архівних матеріалів родини Шептицьких. Львів: Свічадо, 1996. 112 с.
 5. Archiwum Archidiecezji Lwowskiej Obrządku Łacińskiego w Lubaczowie // Dzienniczek Sługi Bożego Józefa Bilczewskiego (1860–1923) Arcybiskupa Lwowskiego obrządku łacińskiego o.ł. Lwów, 1900–1921.
 6. Buszko J. Polacy w parlamencie wiedeńskim (1848–1918). Warszawa, 1996.
 7. Dział Towarzystwa Gospodarczego. Komisja dla organizacji handlu materiałem rzeźnym // Gazeta Samborska. 1907. 1 grudnia.
 8. Galic. Towarzystwo Gospodarskie // Gazeta Lwowska. 1905. 7 marca.
 9. Gazeta Lwowska. 1912.19 listopada.
 10. Gazeta Samborska. 1910. 15 kwietnia.
 11. Gazeta Samborska. 1911. 15 lipca.
 12. Gospodarstwo i handel // Gazeta Lwowska. 1911. 11 lipca.
 13. Kongres leśny // Nowa Reforma. 1905. 29 marca.
 14. Krochmal A. Konflikt czy współpraca? Relacje między duchowieństwem łacińskim i greckokatolickim w diecezji przemyskiej w latach 1918–1939. Lublin, 2001. S. 79 i in.
 15. Księga pamiątkowa drugiego wiecu katolickiego odbytego we Lwowie w dniach 7, 8 i 9 lipca 1896 roku, cz. 1: Opis wiecu i rezolucje uchwalone // Sodalis Marianus. Lwów, 1899.
 16. Księga pamiątkowa drugiego wiecu katolickiego odbytego we Lwowie w dniach 7, 8 i 9 lipca 1896 roku, cz. III: Rezolucje // Sodalis Marianus. Lwów, 1899. S. 26-28.
 17. Leon XIII Papież. Rerum novarum. Encyklika o kwestii robotniczej. Warszawa, 1991. S. 5-27.
 18. Nowak M. Edukacja Kazimierza Szeptyckiego // Arystokrata ducha. Życie i dziedzictwo błogosławionego ojca Klemensa Szeptyckiego (1869–1951) / red. A. Szeptycki. Wojnice, 2018. S. 143-178.
 19. Nowak M. Szeptycka Zofia Ludwika Cecylia z Fredrów (1837–1904) // Polski Słownik Biograficzny / Instytut Historii PAN – Polska Akademia Umiejętności. Warszawa-Kraków, 2012. T. 48/2, z. 197. S. 213-214.
 20. Nowak M., Stępień S. Szeptycki Jan Kanty Remigiusz (1836–1912) // Polski słownik biograficzny. Warszawa – Kraków, 2012. T. 48/2, z. 197. S. 236-238.
 21. Odezwa do Rad Oddziałów c.k. Galicyjskiego Towarzystwa gospodarskiego w sprawie wystawy opasów i ryb, tudzież maszyn // Gazeta Samborska. 1907. 27 października.
 22. Osadczy W. Kościół i Cerkiew na wspólnej drodze. Concordia 1863. Z dziejów porozumienia między obrządkiem greckokatolickim a łacińskim w Galicji Wschodniej. Lublin, 1999.
 23. Państwowa Rada Kolejowa // Sylwan. 1907. T. 28, N 1.
 24. Prawo kościelne o stosunkach obu obrządków w Galicji, greckokatolickiego, słowiańskiego Rusinów i łacińskiego Polaków. Lwów, 1865.
 25. Protokół posiedzenia członków Wydziału gal. Towarzystwa leśnego z dn. 5 marca 1904 r. // Sylwan. 1904. T. 22, N 5. S. 163.
 26. Skorowidz przemysłowo-handlowy Królestwa Galicyi. Lwów, 1906.
 27. Smoleński W. Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej. Kraków, 1908. S. 132-135.
 28. Sprawozdanie z czynności Wydziału gal. Towarzystwa leśnego za r. 1903/4 i 1904/5 // Sylwan. 1905. T. 23, N 8-9. S. 337.
 29. Sprawozdanie z czynności Wydziału Towarzystwa leśnego galicyjskiego za r. 1906/1907 // Sylwan. 1907. T. 25, N 8-9. S. 337.
 30. Sprawozdanie z czynności Wydziału Towarzystwa leśnego galicyjskiego za r. 1907/1908 // Sylwan. 1908. T. 26, N 8-9. S. 377.
 31. Sprawozdanie z przebiegu XXVI Walnego Zgromadzenia członków galicyjskiego Towarzystwa leśnego w dniach 9, 10 i 11 grudnia we Lwowie // Sylwan. 1911. T. 29, N 12. S. 518.
 32. Sprawozdanie z XX Walnego Zgromadzenia gal. Towarzystwa leśnego odbytego od 20 do 22 września 1905 r. w Żywcu // Sylwan. 1905. T. 23, N 11. S. 423.
 33. Sprawy Towarzystwa Leśnego // Sylwan. 1910. T. 28, N 5. S. 238.
 34. Stenograficzny protokół obrad XXII Walnego Zgromadzenia członków galicyjskiego Towarzystwa leśnego 21.08.1907 r. w Krakowie // Sylwan. 1907. T. 25, N 10.
 35. Stenograficzny protokół obrad XXIV Walnego Zgromadzenia członków galicyjskiego Towarzystwa leśnego // Sylwan. 1909. T. 27, N 11.
 36. Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen Reichtsrathes im Jahre 1901: 17. Session. Band 9: 76 bis 85. Sitzung. Wien, 1902. S. 7914-7916; ibidem, Band 15: 139 bis 147. Sitzung. Wien, 1902. S. 12950-12956.
 37. Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen Reichtsrathes im Jahre 1903: 17. Session. Band 24: 228 bis 237. Sitzung. Wien, 1903. S. 21255-21257.
 38. Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen Reichtsrathes im Jahre 1906: 17. Session. Band 32: 371 bis 383. Sitzung. Wien, 1906. S. 33702-33704, 33919, 33984; ibidem, Band 41: 422 bis 431. Sitzung. Wien, 1906. S. 38115, 38116.
 39. Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen Reichtsrathes im Jahre 1906. 17. Session, Band 41: 422 bis 431… Wien, 1906. S. 38098, 39115-39116.
 40. Sternicki A. Henryk Jackowski SJ. Inicjator odnowy religijnej i społecznej kościoła w Galicji. Kraków, 2006.
 41. Stępień S. Na niwie gospodarczej i duchowej… Droga życiowa bł. Klemensa (Kazimierza Marii Szeptyckiego) // Arystokrata ducha. Życie i dziedzictwo błogosławionego ojca Klemensa Szeptyckiego (1869-1951) / red. A. Szeptycki. Wojnice, 2018.
 42. Stępień S. Szeptycki Kazimierz Maria, w zakonie Klemens (1869–1951) // Polski słownik biograficzny. Warszawa-Kraków, 2012. T. 48/2, z. 197. S. 241-243.
 43. Szczepanowski S. Nędza Galicyi w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego. Lwów, 1888. S. 47.
 44. Szczerbowski I. Pamiętnik 25-letniej działalności Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego 1882–1907. Lwów, 1907.
 45. Szematyzm Królewstwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim. Lwów, 1904–1912.
 46. Szembek M. K. Wspomnienia o Metropolicie Andrzeju Romanie Szeptyckim spisane dla dzieci i wnuków mej ukochanej siostry Jadwigi Szeptyckiej // Harvard Ukrainian Studies. 1991. June. T. XV, N 1/2. P. 139.
 47. Szeptycka Z. Młodość i powołanie ojca Romana Andrzeja Szeptyckiego do zakonu św. Bazylego Wielkiego: opowiedziane przez matkę jego, 1865–1892. Wrocław, 1993.
 48. Szeptycki K. O czeladzi i sługach w gospodarstwach domowych. Referat wygłoszony d. 9 lipca 1896 w sekcji rolniczej II Wiecu katolickiego we Lwowie. Lwów, 1896.
 49. Ubezpieczenia urzędników prywatnych // Gazeta Samborska. 1908. 8 marca.
 50. Ustawa pensyjna dla urzędników prywatnych // Sylwan. 1906. T. 24, N 3. S. 101.
 51. Wiadomości z 42. Ogólnej Rady c.k. galic. Towarzystwa Gospodarskiego we Lwowie // Gazeta Samborska. 1907. 14 lipca.
 52. Wybór uzupełniający członków komitetu c.k. galic. Towarzystwa gospod. we Lwowie // Gazeta Samborska. 1909. 15 czerwca.
 53. Wyciąg z protokołu nadzwyczajnego posiedzenia członków Wydziału gal. Towarzystwa leśnego z dnia 2 VI 1906 r. // Sylwan. 1906. T. 24, N 7. S. 438.
 54. Wyciąg z protokołu posiedzenia członków Wydziału gal. Towarzystwa leśnego z dn. 8 maja 1909 // Sylwan. 1909. T. 27, N 7. S. 326.
 55. XVII Walne Zgromadzenie gal. Towarzystwa leśnego we Lwowie. Protokół z pierwszego posiedzenia w dniu 8. listopada 1901. Ciąg dalszy: Posiedzenie w dniu 9. listopada 1902 // Sylwan. 1902. T. 20, N 1. S. 47-70.
 56. YVJ, zespół M. 31, sygn. 6304, k. 12.
 57. Z Wydziału galic. Towarzystwa leśnego // Sylwan. 1911. T. 29, N 12. S. 497.
 58. Zięba A. A. Sister Maria Krysta Szembek and her Memoirs // Harvard Ukrainian Studies. 1991. June. T. XV, N 1/2. P. 99.
 59. Zwyczajne Zgromadzenie Rady Ogólnej c.k. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego // Sylwan. 1910. T. 28, N 4. S. 184.