Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2020-12(28)-2

Stanisław Stępień, dyrektor Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu, prof

Kazimir Maria Szeptytskyi (the blessed F. Klymentii, M.S.U): politician, land owner, public and economic figure 

Abstract:

The paper on the background of heritage of the clergy of both nations (Ukrainian and Polish), the figure of Father Klemens (Kazimir) and his activities are presented, as a layperson and later a cleric. Particular attention was paid to the nature of the implementation of Sheptytskyi in several social sectors — politics, economy, public activity and education. The paper gives an overview of Szeptytskyi’s public responsibilities, his parliamentary involvement and work in many professional organizations, as well as the exemplary running of his own farm in Deviatnyki and engaging in matters of the local community.

With so much experience and authority in Galician and general Austrian economic spheres, Kazimir Sheptytskyi was able to achieve a significant position not only in economic but even political life. However, at the age of 42, he decided to give up secular life and dedicate himself to the clerical state

Full text


References:

 1. Hentosh, L. (2015). Mytropolyt Sheptytskyi: 1923–1939. Vyprobuvannia idealiv. Lviv: VNTL-Klasyka, p. 217. [in Ukr.].
 2. Matkovskyi, I. (2019). D-r Kazymyr hraf Sheptytskyi — otets Klymentii: polskyi arystokrat, ukrainskyi iieromonakh, Ekzarkh Rosii ta Sybiru, Arkhymandryt Studytiv, Pravednyk narodiv svitu, blazhennyi Katolytskoi tserkvy (1869–1951). Biohrafiia. Lviv, 664 p., il. [in Ukr.].
 3. Pikulyk, N. & Senyk, L. (1997). Klymentii Sheptytskyi — Sluha Bozhyi. Lviv: Svichado, p. 19. [in Ukr.].
 4. Sheptytskyi, Ya. K. (1996). Otets Klymentii Sheptytskyi. Zhyttiepys na pidstavi arkhivnykh materialiv rodyny Sheptytskykh. Lviv: Svichado, 112 p. [in Ukr.].
 5. Archiwum Archidiecezji Lwowskiej Obrządku Łacińskiego w Lubaczowie (1900–1921). Dzienniczek Sługi Bożego Józefa Bilczewskiego (1860–1923) Arcybiskupa Lwowskiego obrządku łacińskiego o.ł. Lwów. [in Pol.].
 6. Buszko, J. (1996). Polacy w parlamencie wiedeńskim (1848–1918). Warszawa.
 7. (1907, 1 December). Dział Towarzystwa Gospodarczego. Komisja dla organizacji handlu materiałem rzeźnym. Gazeta Samborska. [in Pol.].
 8. (1905, 7 March). Galic. Towarzystwo Gospodarskie. Gazeta Lwowska. [in Pol.].
 9. (1912, 19 November). Gazeta Lwowska. [in Pol.].
 10. (1910, 15 April). Gazeta Samborska. [in Pol.].
 11. (1911, 15 July). Gazeta Samborska. [in Pol.].
 12. (1911, 11 July). Gospodarstwo i handel. Gazeta Lwowska. [in Pol.].
 13. (1905, 29 March). Kongres leśny. Nowa Reforma. [in Pol.].
 14. Krochmal, A. (2001). Konflikt czy współpraca? Relacje między duchowieństwem łacińskim i greckokatolickim w diecezji przemyskiej w latach 1918–1939. Lublin, p. 79 i in. [in Pol.].
 15. Księga pamiątkowa drugiego wiecu katolickiego odbytego we Lwowie w dniach 7, 8 i 9 lipca 1896 roku, cz. 1: Opis wiecu i rezolucje uchwalone (1899). Sodalis Marianus. Lwów. [in Pol.].
 16. Księga pamiątkowa drugiego wiecu katolickiego odbytego we Lwowie w dniach 7, 8 i 9 lipca 1896 roku, cz. III: Rezolucje (1899). Sodalis Marianus. Lwów, pp. 26-28. [in Pol.].
 17. Leon XIII Papież (1991). Rerum novarum. Encyklika o kwestii robotniczej. Warszawa, pp. 5-27. [in Pol.].
 18. Nowak, M., Szeptycki A. (ed.). (2018.) Edukacja Kazimierza Szeptyckiego. Arystokrata ducha. Życie i dziedzictwo błogosławionego ojca Klemensa Szeptyckiego (1869–1951). Wojnice, pp. 143-178. [in Pol.].
 19. Nowak, M. (2012). Szeptycka Zofia Ludwika Cecylia z Fredrów (1837–1904). Polski Słownik Biograficzny. Warszawa-Kraków, vol. 48/2, z. 197, pp. 213-214. [in Pol.].
 20. Nowak, M. & Stępień, S. (2012). Szeptycki Jan Kanty Remigiusz (1836–1912). Polski słownik biograficzny. Warszawa-Kraków, vol. 48/2, z. 197, pp. 236-238. [in Pol.].
 21. (1907, 27 October). Odezwa do Rad Oddziałów c.k. Galicyjskiego Towarzystwa gospodarskiego w sprawie wystawy opasów i ryb, tudzież maszyn. Gazeta Samborska. [in Pol.].
 22. Osadczy, W. (1999). Kościół i Cerkiew na wspólnej drodze. Concordia 1863. Z dziejów porozumienia między obrządkiem greckokatolickim a łacińskim w Galicji Wschodniej. Lublin. [in Pol.].
 23. Państwowa Rada Kolejowa(1907). Sylwan. Vol. 28, no. 1. [in Pol.].
 24. Prawo kościelne o stosunkach obu obrządków w Galicji, greckokatolickiego, słowiańskiego Rusinów i łacińskiego Polaków (1865). Lwów. [in Pol.].
 25. Protokół posiedzenia członków Wydziału gal. Towarzystwa leśnego z dn. 5 marca 1904 r. (1904). Sylwan. Vol. 22, no. 5, p. 163. [in Pol.].
 26. Skorowidz przemysłowo-handlowy Królestwa Galicyi (1906). Lwów. [in Pol.].
 27. Smoleński, W. (1908). Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej. Kraków, pp. 132-135. [in Pol.].
 28. Sprawozdanie z czynności Wydziału gal. Towarzystwa leśnego za r. 1903/4 i 1904/5. (1905). Sylwan. Vol. 23, no. 8-9, p. 337. [in Pol.].
 29. Sprawozdanie z czynności Wydziału Towarzystwa leśnego galicyjskiegoza r. 1906/1907. (1907). Sylwan. Vol. 25, no. 8-9, p. 337. [in Pol.].
 30. Sprawozdanie z czynności Wydziału Towarzystwa leśnego galicyjskiego za r. 1907/1908. (1908). Sylwan. Vol. 26, no. 8-9, p. 377. [in Pol.].
 31. Sprawozdanie z przebiegu XXVI Walnego Zgromadzenia członków galicyjskiego Towarzystwa leśnego w dniach 9, 10 i 11 grudnia we Lwowie. (1911). Sylwan. Vol. 29, no. 12, p. 518. [in Pol.].
 32. Sprawozdanie z XX Walnego Zgromadzenia gal. Towarzystwa leśnego odbytego od 20 do 22 września 1905 r. w Żywcu. (1905). Sylwan. Vol. 23, no. 11, p. 423. [in Pol.].
 33. Sprawy Towarzystwa Leśnego. (1910). Sylwan. Vol. 28, no. 5, p. 238. [in Pol.].
 34. Stenograficzny protokół obrad XXII Walnego Zgromadzenia członków galicyjskiego Towarzystwa leśnego 21.08.1907 r. w Krakowie. (1907). Sylwan. Vol. 25, no. 10. [in Pol.].
 35. Stenograficzny protokół obrad XXIV Walnego Zgromadzenia członków galicyjskiego Towarzystwa leśnego. (1909). Sylwan. Vol. 27, no. 11. [in Pol.].
 36. Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen Reichtsrathes im Jahre 1901: 17. Session. Band 9: 76 bis 85. Sitzung. (1902). Wien, pp. 7914-7916; ibidem, Band 15: 139bis 147. Sitzung. (1902). Wien, pp. 12950-12956. [in Germ.].
 37. Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen Reichtsrathes im Jahre 1903: 17. Session. Band 24:228 bis 237. Sitzung. (1903). Wien, pp. 21255-21257. [in Germ.].
 38. Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen Reichtsrathes im Jahre 1906: 17. Session. Band 32:371 bis 383. Sitzung. (1906). Wien, pp. 33702-33704, 33919, 33984; ibidem, Band 41: 422 bis 431. Sitzung. (1906). Wien, pp. 38115, 38116. [in Germ.].
 39. Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen Reichtsrathes im Jahre 1906: 17. Session, Band 41:422 bis 431… (1906). Wien, pp. 38098, 39115-39116. [in Germ.].
 40. Sternicki, A. (2006). Henryk Jackowski SJ. Inicjator odnowy religijnej ispołecznej kościoła w Galicji. Kraków. [in Pol.].
 41. Stępień, S., Szeptycki, A. (ed). (2018). Na niwie gospodarczej i duchowej… Droga życiowa bł. Klemensa (Kazimierza Marii Szeptyckiego).Arystokrata ducha. Życie i dziedzictwo błogosławionego ojca Klemensa Szeptyckiego (1869–1951). Wojnice. [in Pol.].
 42. Stępień, S. (2012). Szeptycki Kazimierz Maria, w zakonie Klemens (1869–1951). Polski słownik biograficzny. Warszawa-Kraków, vol. 48/2, z. 197,pp. 241-243. [in Pol.].
 43. Szczepanowski, S. (1888). Nędza Galicyi w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego. Lwów, p. 47. [in Pol.].
 44. Szczerbowski, I. (1907). Pamiętnik 25-letniej działalności Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego 1882–1907. Lwów. [in Pol.].
 45. Szematyzm Królewstwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim. (1904–1912). Lwów. [in Pol.].
 46. Szembek, M. K. (1991). Wspomnienia o Metropolicie Andrzeju Romanie Szeptyckim spisane dla dzieci i wnuków mej ukochanej siostry Jadwigi Szeptyckiej. Harvard Ukrainian Studies. June, vol. XV, no. 1/2, p. 139. [in Eng.].
 47. Szeptycka, Z. (1993). Młodość i powołanie ojca Romana Andrzeja Szeptyckiego do zakonu św. Bazylego Wielkiego: opowiedziane przez matkę jego, 1865–1892. Wrocław. [in Pol.].
 48. Szeptycki, K. (1896). O czeladzi i sługach w gospodarstwach domowych. Referat wygłoszony d. 9 lipca 1896 w sekcji rolniczej II Wiecu katolickiego we Lwowie. Lwów. [in Pol.].
 49. (1908, 8 March). Ubezpieczenia urzędników prywatnych. Gazeta Samborska. [in Pol.].
 50. Ustawa pensyjna dla urzędników prywatnych. (1906). Sylwan. Vol. 24, no. 3, p. 101. [in Pol.].
 51. (1907, 14 July).Wiadomości z 42. Ogólnej Rady c.k. galic. Towarzystwa Gospodarskiego we Lwowie. Gazeta Samborska. [in Pol.].
 52. (1909, 15 June). Wybór uzupełniający członków komitetu c.k. galic. Towarzystwa gospod. we Lwowie. Gazeta Samborska. [in Pol.].
 53. Wyciąg z protokołu nadzwyczajnego posiedzenia członków Wydziału gal.Towarzystwa leśnego z dnia 2 VI 1906 r. (1906). Sylwan. Vol. 24, no. 7, p. 438. [in Pol.].
 54. Wyciąg z protokołu posiedzenia członków Wydziału gal. Towarzystwa leśnego z dn. 8 maja 1909. (1909). Sylwan. Vol. 27, no. 7, p. 326. [in Pol.].
 55. XVII Walne Zgromadzenie gal. Towarzystwa leśnego we Lwowie. Protokół z pierwszego posiedzenia w dniu 8. listopada 1901. Ciąg dalszy: Posiedzenie w dniu 9. listopada 1902. (1902). Sylwan. Vol. 20, no. 1, p. 47-70. [in Pol.].
 56. YVJ, zespół M. 31, sygn. 6304, k. 12. [in Pol.].
 57. Z Wydziału galic. Towarzystwa leśnego. (1911). Sylwan. Vol. 29, no. 12,p. 497. [in Pol.].
 58. Zięba, A. A. (1991). Sister Maria Krysta Szembek and her Memoirs. Harvard Ukrainian Studies. June. Vol. XV, no. 1/2, p. 99. [in Eng.].
 59. Zwyczajne Zgromadzenie Rady Ogólnej c.k. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego. (1910). Sylwan. Vol. 28, no. 4, p. 184. [in Pol.].