Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2020-12(28)-13

Лариса Купчинська, в. о. директора Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів ЛННБ України ім. В. Стефаника, канд. мистецтвознавства, доцент

Мова статті — українська

Художник Михайло Шалабавка — автор портрета Климентія Шептицького

Анотація:

На основі вивчення архівних матеріалів і досліджень сучасних науковців висвітлено життєвий і творчий шлях маловідомого українського фотографа і живописця першої половини ХХ ст. Михайла Шалабавки. Завдяки аналізу листів митця до Митрополита Андрея Шептицького наведено нові факти, які увиразнюють його участь у громадському житті та становленні української школи фотографії. Зазначено, що він у світлинах зафіксував національно-визвольні змагання українського народу початку ХХ ст., життя і побут Бойківщини. Окрему увагу приділено фотопортретам, які зберігаються у фондах ЛННБ України ім. В. Стефаника. Доведено, що всі вони виконані відповідно до вимог часу. М. Шалабавка практикувався у живописі, виконав «Портрет Климентія Шептицького», який підсумовує його багатоаспектний досвід.

Ключові слова: Михайло Шалабавка, український фотограф, історія, життя і побут, портрет, Климентій Шептицький.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Балицький О. Шляхом розвитку української фотоґрафії // Світло й Тінь. Львів, 1933. Чис. 1/2. С. 4-6.
 2. Волошин Л. Автопортрети Олекси Новаківського. Львів: Свічадо, 2004. 156 с., іл.
 3. Гайдучок С. Світливство // Діло. 1926. 27 квіт. (чис. 92). С. 3, 4. Рубр.: Зі спорту.
 4. Залозецький В. Олекса Новаківський. Львів: Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові, 1934. 54 с., іл.
 5. Катальоґ І. виставки української аматорської фотоґрафіки. Львів 7. ХІІ. – 14. ХІІ. 1930 / вступна ст. С. Д. [С. Дмоховський]. Львів: Друкарня «Неділя», [1930]. 16 с., іл.
 6. Коваль Я. Господар Перегінської пущі: Рідкісні фотоґрафії з життя Слуги Божого Андрея Шептицького. Львів: [б. в.], 1996. 34 с., іл.
 7. Котлобулатова І. Львів на фотографії – 2: 1860–2011. Львів: Центр Європи, 2011. 352 с., іл.
 8. Котлобулатова І. Львів на фотографії – 3: Львів’яни. Львів: Центр Європи, 2014. 320 с., іл.
 9. Мох О. З проблємів фотоґрафіки // Світло й Тінь. Львів, 1933. Чис. 1/2. С. 2, 3.
 10. Панченки. Великодня листівка Старосольським від 10 квітня 1936 р. [Рукопис] // ЦДІА України у Львові. Ф. 360 (Старосольський Володимир-Степан (1878–1942), адвокат, правник, соціолог, громадський і політичний діяч, дійсний член НТШ, професор). Оп. 1. Спр. 542 (Листи Панченка Р., Панчака В. і Панькевича І. до Старосольського В.). Арк. 20.
 11. Пасіцька О. «Львівський Манчестер» і «Галицька Каліфорнія»: соціально-економічна діяльність українців Галичини (20–30-ті роки ХХ ст.). Львів, 2019. 572 с., іл.
 12. Потрібна панна українка // Діло. 1929. 21 серп. (чис. 185). С. 6. Рубр.: Оголошення.
 13. Появилися в продажі гарні воскресні листівки // Діло. 1934. 3 квіт. (чис. 87). С. 4. Рубр.: Новинки.
 14. «СВІТ» ілюстрований журнал // Діло. 1926. 7 лют. (чис. 28). С. 4. Рубр.: Бібліоґрафія.
 15. У 25-ліття Архиєрейських Свячень 1912–1937 [Альбом фотографій] // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Інститут досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів. Фот. Інв. № 26 728/ІІ ф. – 26 757 / ІІ ф. Арк. 1 зв.
 16. Фіґоль Д. Освітлення передовсім // Світло й Тінь. Львів, 1933. Чис. 7/8. С. 53, 54.
 17. Шалабавка М. Лист до митрополита Андрея Шептицького від 15 січня 1929 р. [Рукопис] // ЦДІА України у Львові. Ф. 408 (Греко-католицький митрополичий ординаріат, м. Львів). Оп. 1. Спр. 600 (Листи фотографа Шалабавки Михайла Шептицькому А. про надання грошової допомоги для влаштування фотоательє та на підготовку фотоекспонатів на виставку в м. Чикаго). Арк. 1–4.
 18. Шалабавка М. Лист до митрополита Андрея Шептицького від 19 листопада 1929 р. [Рукопис] // ЦДІА України у Львові. Ф. 408 (Грекокатолицький митрополичий ординаріат, м. Львів). Оп. 1. Спр. 600 (Листи фотографа Шалабавки Михайла Шептицькому А. про надання грошової допомоги для влаштування фотоательє та на підготовку фотоекспонатів на виставку в м. Чикаго). Арк. 5, 6.
 19. Шалабавка М. Лист до митрополита Андрея Шептицького від 17 листопада 1932 р. [Рукопис] // ЦДІА України у Львові. Ф. 408 (Грекокатолицький митрополичий ординаріат, м. Львів). Оп. 1. Спр. 600 (Листи фотографа Шалабавки Михайла Шептицькому А. про надання грошової допомоги для влаштування фотоательє та на підготовку фотоекспонатів на виставку в м. Чикаго). Арк. 11, 12.
 20. Шалабавка М. Лист до митрополита Андрея Шептицького [від 1931 р.] [Рукопис] // ЦДІА України у Львові. Ф. 358 (Шептицький Андрей (Роман-Марія-Александр, 1865–1944), граф, митрополит Галицький греко-католицької Церкви, архиєпископ Львівський, єпископ Кам’янецьПодільський, культурний і церковний діяч, меценат, дійсний член НТШ). Оп. 1. Спр. 372 (Листування з кореспондентами на літери «Ша» – «Шк»). Арк. 51.
 21. Шалабавка М. Лист до митрополита Андрея Шептицького [від 1931 р.] [Рукопис] // ЦДІА України у Львові. Ф. 358 (Шептицький Андрей (Роман-Марія-Александр, 1865–1944), граф, митрополит Галицький греко-католицької Церкви, архиєпископ Львівський, єпископ Кам’янецьПодільський, культурний і церковний діяч, меценат, дійсний член НТШ). Оп. 1. Спр. 372 (Листування з кореспондентами на літери «Ша» – «Шк»). Арк. 52.
 22. Шалабавка М. Лист-привітання митрополита Андрея Шептицького з Великодніми святами від 3 січня 1930 р. [Рукопис] // ЦДІА України у Львові. Ф. 358 (Шептицький Андрей (Роман-Марія-Александр, 1865– 1944), граф, митрополит Галицький греко-католицької Церкви, архиєпископ Львівський, єпископ Кам’янець-Подільський, культурний і церковний діяч, меценат, дійсний член НТШ). Оп. 1. Спр. 372 (Листування з кореспондентами на літери «Ша» – «Шк»). Арк. 46.
 23. Шалабавка М. Лист-привітання митрополита Андрея Шептицького з іменинами від 12 грудня 1937 р. [Рукопис] // ЦДІА України у Львові. Ф. 358 (Шептицький Андрей (Роман-Марія-Александр, 1865–1944), граф, митрополит Галицький греко-католицької Церкви, архиєпископ Львівський, єпископ Кам’янець-Подільський, культурний і церковний діяч, меценат, дійсний член НТШ). Оп. 1. Спр. 372 (Листування з кореспондентами на літери «Ша» – «Шк»). Арк. 50.
 24. Шалабавка М. Портрет Олекси Новаківського // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Інститут досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів. Фот. Інв. № 24 144/ІІ ф.
 25. Materiały do dziejów Akademii sztuk pięknych w Krakowie: 1895–1939 / Opracowali: Józef E. Dutkiewicz, Jadwiga Jeleniewska-Ślesińska, Władysław Ślesiński. Wrocław; Warszawa; Kraków: Wyd-wo Polskiej Akademii Nauk, 1969. 494 s., il.