Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2020-12(28)-4

Євген Чернухін, старший науковий співробітник Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, канд. філол. наук

Мова статті — українська

Архів родини Шептицьких у Прилбичах: реконструкція, огляд збережених документів

Анотація:

Відтворено структуру та склад архіву родини Шептицьких у Прилбичах. Уперше проаналізовано 100 збережених документів архіву Шептицьких з огляду на вірогідну первинну систематизацію. Архів родини
Шептицьких був певною мірою наслідком колекційної діяльності, становив близько 400 одиниць і був формалізований наприкінці ХІХ ст. Частину архіву Митрополит Андрей Шептицький вивіз до Львова, а після
1944 р. її конфіскували органи влади разом з «Архівом історії унії» та іншими матеріалами Української греко-католицької церкви.

Ключові слова: Шептицькі, Митрополит Андрей Шептицький, Прилбичі, «Архів історії унії».

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

  1. Лось В. Е., Чернухін Є. К. Прилбицький родовий архів Шептицьких. Колекція документів з церковної історії України // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: путівник. Київ, 2015. С. 208-211.
  2. Чернухін Є. Архів Львівської Греко-Католицької митрополичої консисторії та архів Андрея Шептицького в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: погляд археографа та питання реконструкції джерел // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 11. С. 3-15.
  3. Чернухін Є. Історичні колекції та їхні долі: збірка давніх актів митрополита Андрея Шептицького в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Ковчег: науковий збірник з церковної історії / відп. ред. О. Турій, наук. ред. Р. Скакун. Львів: Вид-во УКУ, 2015. Вип. 7. С. 219-231.
  4. Чернухін Є. Колекція рукописів та архів митрополита Андрея Шептицького: каталог фонду ХVIII Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2011. 242 с., іл.