Місяць: Листопад 2018

Львівська обласна організація Спілки офіцерів України передала свій архів книгозбірні

9 листопада 2018 року в приміщенні Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника відбулася урочиста передача архіву Львівської обласної організації Спілки офіцерів України. Архів містить значну кількість документів, які розкривають історію  створення та напрями громадської діяльності організації. Голова Львівської обласної організації Спілки офіцерів України, полковник Петро Іванович Костюк розповів присутнім про значимість переданих документів для наступних поколінь.

Опубліковано root в Без рубрики

30 листопада — 1 грудня 2018 р. ХІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Українська періодика: історія і сучасність»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Науково-дослідний інститут пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника проводить 30 листопада — 1 грудня 2018 р. ХІІ Всеукраїнську науково-теоретичну конференцію «Українська періодика: історія і сучасність».

На конференції працюватимуть секції:
1. Історія української періодики.
2. Українське пресознавство: традиції, сучасний стан, перспективи.
3. Укpаїнська пеpіодика (XIX—XX ст.) як істоpичне джеpело.
4. Українська журналістика в іменах.
5. Круглий стіл «З’єднана Україна»: преса доби ЗУНР у контексті Визвольних змагань 1917—1921 рр.

Доповіді та повідомлення, а також заповнену анкету учасника конференції просимо надсилати до 30. 09. 2018 р. за адресою:
E-mail: ndi_konf@ukr.net
Олеся Дроздовська
Учасники наукового форуму матимуть змогу придбати збірник матеріалів конференції.

Вимоги до оформлення доповідей: українська мова, формат *dос, обсяг 5-7 сторінок, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля 2 см, покликання у тексті в квадратних дужках та позатекстовий список літератури в алфавітному порядку.

Телефон для довідок:
(0322)76-05-43
НДІ пресознавства
Оргкомітет

А Н К Е Т А     У Ч А С Н И К А

Прізвище ________________________________________
Ім’я _____________________________________________
По батькові ______________________________________
Науковий ступінь _________________________________
Вчене звання ____________________________________
Місце роботи ____________________________________
Посада _________________________________________
Назва доповіді ___________________________________

E-mail __________________________________________
Контактні телефони _______________________________

Опубліковано root в Без рубрики

Західно-Українська Народна Республіка. До 100-річчя від дня проголошення

У виставковій залі Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника розгорнута тематична експозиція, присвячена 100-річчю з дня проголошення Західно-Української Народної Республіки. На вшанування цієї події представлено низку документів з фонду книгозбірні, які висвітлюють історію створення ЗУНР та явища, пов’язані з державотворчими процесами. Окремий розділ експозиції займають наукові розвідки, присвячені діячам Західно-Української Народної Республіки. Окрім книжкових видань, експозиція презентує унікальні матеріали інших видів: нотні видання, фотодокументи, фалеристику.

Опубліковано root в Без рубрики