Доповідь на засіданні Президії НАН України (20.01.2021 р.)