Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2019-9(27)-19

Фінклер Юрій, д-р філол. наук, професор кафедри журналістики Чорноморського національного університету ім. Петра Могили.

Мова статті — українська.

Комунікаційні моделі співпраці медій та соціальних мереж

Анотація:

Проаналізовано такі комунікаційні моделі співпраці медій та соціальних мереж, які дозволяють медіям використання основних функцій Iнтернету — пошук інформації та надання інформації. Соціальні мережі є багатовимірною технологією, яка використовується традиційними засобами масової інформації. Потреби аудиторії, які задовольняються каналами соціальних мереж, кластеровано таким чином, що залежать безпосередньо від використання новітніх моделей співпраці медій та соціальних мереж.

Ключові слова:

журналістика, Інтернет, комунікації, контент, медії, соціальна мережа.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Блог // https://uk.wikipedia.org/wiki/Блог.
 2. Вартанова Е. Цифровые вызовы журналистскому образованию. URL: https://jrnlst.ru/vartanova_jurfac?fbclid=IwAR2YqeY0euf_YNubigfNOF p9rmXmq6nXxGnsbjnzb-HWR9WP-klTB_nnB5A.
 3. 9 способів згенерувати вірусний контент. URL: https://www.imena.ua/blog/nine-virus-content.
 4. Захарченко А. Російський стиль пропаганди і лідери думок на пенсії: як Зеленський і Порошенко воювали у соцмережах. URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2019/05/3/7214176/.
 5. Золяк В. В. Функціональні характеристики контентної конвергенції засобів масової комунікації: автореф. дис … канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.01. Київ, 2009. 16 с.
 6. Мітчук О. А. Феномен ліберального контенту в соціальних комунікаціях: автореф. дис… д-ра наук із соц. комунікацій: 27.00.01 «Теорія та історія соц. комунікацій». Запоріжжя, 2015. 36 с.
 7. Прогнімак О. Соціальні мережі як ресурс розвитку інноваційних процесів в інформаційному суспільстві // Соціоекономіка: зб. наук. пр. Донецьк: ІЕП НАНУ, 2009. С. 163—175.
 8. Різун В. В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій // Світ соціальних комунікацій. 2011. Т. 1. С. 7.
 9. Briggs, M. Journalism 2.0. Austin (EEUU): Knight Center of Texas University. 2007. 128 p.
 10. Bruns, Alex. Gatewatching: Collaborative Online News Production (Digital Formations) Peter Lang Inc. 2005. 330 р.
 11. Fidler, Roger F. Mediamorphosis: Understanding New Media. Newbury Park, Ca. SAGE Publications, Inc. 1997. 320 р.
 12. Tapscott, Don. Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World. NY. McGraw-Hill. 2008. 384 p.
 13. Watts, Duncan. Six Degrees: The Science of a Connected Age. W. W. Norton&Company. 2003. 100 р.