Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2020-12(28)-11

Марія Гелитович, завідувач відділу давньоукраїнського мистецтва Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, канд. мистецтвознавства

Мова статті — українська

Українські ікони кінця XV — початку XХ ст. зі збірки «Студіон» у колекції Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького

Анотація:

Розглянуто ікони з музею «Студіон» при монастирі оо. Студитів у Львові, заснованому 1909 р. з ініціативи Митрополита Андрея Шептицького, які в 1939 і 1945 рр. передано до Національного музею у Львові. Проаналізовано найважливіші пам’ятки цієї колекції, які мають суттєве значення для дослідження різних аспектів українського іконопису, зокрема іконографії, творчої спадщини майстрів, малярських осередків, зокрема Лемківщини та м. Судова Вишня, формування й особливостей іконостаса та ін. Наголошено на важливості окремих творів і їх комплексів кінця XVІ — першої половини XVІІ ст. для відтворення мистецьких процесів у сакральному малярстві. Наведено результати найновіших досліджень щодо атрибуції низки творів. Розкрито значення збірки для ціліснішого висвітлення особливостей української ікони на різних етапах її історії. До наукового обігу впроваджено низку нових пам’яток.

Ключові слова: ікона, майстер, «Студіон», традиція, дослідження.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Гелитович М. Богородиця з Дитям і похвалою. Ікони колекції Національного музею у Львові. Львів: Свічадо, 2005. 68 с.
 2. Гелитович М. Українські ікони ХІІІ — початку ХVІ століть зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького: альбом-каталог. Київ: Майстер книг, 2014. 348 с.
 3. Гелитович М. Фрагменти творчої спадщини іконописця першої половини ХVІІ ст. Іллі Колчинського // Апологет. Богословський збірник Львівської Православної Богословської Академії. Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво: матеріали V Міжнар. наук. конф. м. Львів, 23-24 листоп. 2012 р. Львів, 2012. № 32-33. С. 103-107.
 4. Гординський С. Галицька ікона ХIV–XVI ст. // Богословія. Рим, 1963. Т. ХХІ–ХХIV. С. 95-105.
 5. Драган М. Українська декоративна різьба ХVІ–ХVІІІ ст. Київ: Наук. думка, 1970. 204 с.
 6. Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. Київ: Наук. думка, 1983. 180 с.
 7. Зілінко Р. Іконостас середини ХVІІ століття з церкви св. Івана Богослова в с. Суховолі Городоцького р-ну, Львівської обл. (зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького та приватної колекції о. Ростислава Гладяка). Львів, 2008. 160 с.
 8. Косів Р. Ікона «Страсті Христові» з Кам’янки Бузької авторства Матея Домарацького // Пам’ятки України. 2013. № 8. С. 10-15.
 9. Косів Р. Риботицький осередок церковного мистецтва 1670–1760-х років. Львів: Нац. музей у Львові імені Андрея Шептицького, 2019. 528 с.
 10. Косів Р. Українські хоругви. Київ: Оранта, 2009. 372 с.
 11. Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького: альбом / упоряд., вст. ст. А. Забитівська. Київ, 2013. 528 с. (Державні зібрання України).
 12. Откович В. Українська народна ікона: альбом. Львів: Ліга-Прес, 2010. 100 с.
 13. Павличко Я. Храмова ікона «Преображення» XVІ ст. з с. Кургани Рівненської області // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації: тези та матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф. Луцьк,1996. С. 20-22.
 14. Свєнціцька В. І., Сидор О. Ф. Спадщина віків. Українське малярствоХІV–ХVІІІ століть у музейних колекціях Львова. Львів: Каменяр, 1990.72 с.
 15. Українське народне малярство ХІІ–ХХ століть: Світ очима народних майстрів: альбом / авт.-упоряд.: В. І. Свєнціцька, В. П. Откович. Київ: Мистецтво, 1991. 304 с.
 16. Українське сакральне мистецтво з колекції «Студіон» / авт.-упоряд. о. д-р С. Дмитрух. Ч. ІІ. У збірці Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Львів: Срібне слово, 2008. 160 с.
 17. Шептицький А. З істориї і проблєм нашої штуки // Діло. 1913. Чис. 279-281.
 18. Biskupski R. Ikony ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku. Warszawa, 1991. 136 s.
 19. Grešlík V. Ikony Šarišského múzea v Bardejove. Bratislava: FRS MONUMENT, 1994. 96 s.
 20. Kłosińska J. Ikony. Muzeum Narodowe w Krakowie. Katalogi zbiorów. T. I. Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie, 1973. 312 s.