Українська English

Інна Морозова, молодший науковий співробітник відділу наукової бібліографії ЛННБ України ім. В. Стефаника

Мова статті — українська

Ретроспектива державотворчих змагань Західноукраїнської Народної Республіки у західноукраїнських та українських
еміграційних виданнях 1930-х рр

Анотація: Проаналізовано західноукраїнські та українські еміграційні видання 1930-х рр., що містять матеріали про національно-визвольні змагання
1917–1921 рр. Розглянуто воєнно-історичні праці та мемуари, у яких відображені етапи формування українських збройних сил та процес становлення Західноукраїнської Народної Республіки.

Ключові слова: Українська революція, Західноукраїнська Народна Республіка, національно-визвольні змагання, Українська галицька армія,
спогади.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Бубела П. Духовникам і військовим командам : наказ з дня 24 лютого 1919 / П. Бубела // Вістник державного секретаріяту військових справ. — 1919. — 15 берез. (чис. 7). — С. 5.
 2. Гайдукевич О. Було колись : (із записника полевого духовника УГА) / о. Остап Гайдукевич. — Львів : видавнича кооператива «Червона Калина», 1935. — 110, [6] c.
 3. Галущинський М. З Українськими Січовими Стрільцями : спомини з рр. 1914–1915 / М. Галущинський // Діло. — 1934. — 15 січ. (чис. 10). — С. 4 ; 16 січ. (чис. 11). — С. 2 ; 17 січ. (чис. 12). — С. 4 ; 18 січ. (чис. 13). — С. 4 ; 19 січ. (чис. 14). — С. 4 ; 20 січ. (чис. 15). — С. 4 ; 22 січ. (чис. 17). — С. 4 ; 23 січ. (чис. 18). — С. 2 ; 24 січ. (чис. 19). — С. 3 ; 26 січ. (чис. 21). — С. 4 ; 27 січ. (чис. 22). — С. 4 ; 1 лют. (чис. 27). — С. 4 ; 3 лют. (чис. 29). — С. 4 ; 4 лют. (чис. 30). — С. 4 ; 5 лют. (чис. 31). — С. 4 ; 8 лют. (чис. 34). — С. 4 ; 9 лют. (чис. 35). — С. 5 ; 10 лют. (чис. 36). — С. 4 ; 11 лют. (чис. 37). — С. 4 ; 21 лют. (чис. 46). — С. 4 ; 22 лют. (чис. 47). — С. 4 ; 23 лют. (чис. 48). — С. 4 ; 24 лют. (чис. 49). — С. 4 ; 26 лют. (чис. 51). — С. 5 ; 28 лют. (чис. 53). — С. 4 ; 4 берез. (чис. 57). — С. 4 ; 11 берез. (чис. 64). — С. 4 ; 24 берез. (чис. 77). — С. 4 ; 25 берез. (чис. 78). — С. 4 ; 26 берез. (чис. 79). — С. 4 ; 28 берез. (чис. 81). — С. 5 ; 1 квіт. (чис. 85). — С. 5 ; 12 квіт. (чис. 92). — С. 2 ; 13 квіт. (чис. 93). — С. 4 ; 21 квіт. (чис. 101). — С. 5 ; 22 квіт. (чис. 102). — С. 4 ; 24 квіт. (чис. 104). — С. 2 ; 28 квіт. (чис. 108). — С. 6 ; 29 квіт. (чис. 109). — С. 4 ; 2 трав. (чис. 112). — С. 4 ; 16 трав. (чис. 126). — С. 4 ; 10 черв. (чис. 150). — С. 5 ; 13 черв. (чис. 153). — С. 4 ; 21 черв. (чис. 161). — С. 6 ; 7 лип. (чис. 177). — С. 6 ; 11 лип. (чис. 180). — С. 2 ; 12 лип. (чис. 181). — С. 3 ; 15 лип. (чис. 184). — С. 3 ; 3 верес. (чис. 234). — С. 4 ; 5 верес. (чис. 236). — С. 4 ; 6 верес. (чис. 237). — С. 4 ; 8 верес. (чис. 239). — С. 4 ; 9 верес. (чис. 240). — С. 5 ; 10 верес. (чис. 241). — С. 4 ; 13 верес. (чис. 244). — С. 4 ; 15 верес. (чис. 246). — С. 4 ; 17 верес. (чис. 248). — С. 4 ; 22 верес. (чис. 253). — С. 6 ; 3 жовт. (чис. 264). — С. 4 ; 7 жовт. (чис. 268). — С. 5 ; 10 жовт. (чис. 271). — С. 5 ; 13 жовт. (чис. 274). — С. 4.
 4. Галущинський М. З Українськими Січовими Стрільцями : спомини з рр. 1914–1915 / Михайло Галущинський. — Львів : накладом Видавничої Спілки «Діло», 1934. — 216 с.
 5. Горинь В. Михайло Галущинський — громадський діяч і організатор «Просвіти» / Василь Горинь // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. праць. — Львів : Ін-т українозн. ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. — Вип. 19. — С. 445-452.
 6. [Думін Осип]. Нарис історії українсько-польської війни 1918–1919 / Антін Крезуб. — Львів : видавнича кооператива «Червона Калина», 1933. — [2], 179 с.
 7. З преси і журналів // Дзвони. — 1936. — Черв.-лип. (чис. 6-17). — С. 284-288.
 8. Забзалюк Д. Є. Служба капеланства в Галицькій Армії (1918–1919) / Д. Є. Забзалюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2006. — № 571 : Держава та армія. — С. 276-279.
 9. Зленко П. Українські Січові Стрільці : (матеріяли для бібліографічного показчика) / Петро Зленко. — Варшава ; Прага : накладом Українського Воєнно-Історичного Товариства, 1935. — 33, [1] с. — (Матеріяли для бібліоґрафії визвольної боротьби України ; вип. 2, ч. I).
 10. Зленко П. Українські Січові Стрільці : (матеріяли для бібліоґрафічного показчика) / Петро Зленко. — Варшава ; Прага : накладом Українського Воєнно-Історичного Товариства, 1936. — 35, [2] с. — (Матеріяли для бібліоґрафії визвольної боротьби України ; вип. 2, ч. II).
 11. Зленко П. Українські Січові Стрільці : (матеріяли для бібліоґрафічного показчика) / Петро Зленко // За державність : матеріяли до історії війська Українського. — Каліш : видає Українське Воєнно-Історичне Товариство, 1935. — Зб. 5. — C. 243-273 ; 1936. — Зб. 6. — C. 238-250 ; 1937. — Зб. 7. — C. 231-255.
 12. [Ісаїв Петро]. Дуже цінна книжка / П. Іс. // Дзвони. — 1934. — Квіт. (чис. 6-7). — С. 336-337. — Рец. на кн.: Die Westukraine im Kampfe mit Polen und dem Bolschewismus in den Janren, 1918–1923 / Dr. W. Kutschabsky. — Berlin, 1934. — [8], 440 s. : ill. — (Schriften der kriegsgeschichtlichen Abteilung im Historischen seminar der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin / hrsg. von Walter Elze: Allgemeine reihe ; heft 8).
 13. Їжак М. Орґанізація духовництва Українського Війська : наказ з дня 4 лютого 1919 / Микола Їжак, Преподобник ДСВС // Вістник державного секретаріяту військових справ. — 1919. — 15 лют. (чис. 6). — С. 6.
 14. Каровець М. Зі записок полевого духовника бриґади У.С.С. / о. М. Каровець ЧСВВ. — Жовква, 1935. — С. 125-132 : іл.
 15. Каровець М. Спомини зі світової війни : спомини фельдкурата 80 п. п. 9 Австрійської дивізії / о. Макарій Каровець ЧСВВ. — Жовква : накладом і друком ОО. Василіян у Жовкві, 1934. — 15 с. : іл.
 16. Кучабський В. Вага і завдання Західно-української Держави серед сил Східної Европи на переломі 1918–1919-ого року / Др. Василь Кучабський // Дзвони. — 1932. — Лют. (чис. 2). — С. 111-121 ; берез. (чис. 3). — С. 193-204 ; трав. (чис. 5). — С. 353-359 ; лип.-серп. (чис. 7-8). — С. 540-553 ; листоп. (чис. 11). — С. 723-732 ; груд. (чис. 12). — С. 783-789 ; 1933. — січ. (чис. 1). — С. 33-39.
 17. Кучабський В. Західна Україна у боротьбі з Польщею та більшовизмом у 1918–1923 роках / Василь Кучабський ; наук. ред. Степан Гелей. — Львів : дослідно-вид. центр Наук. т-ва ім. Шевченка, 2015. — 448 с.
 18. Кучабський В. Зовнішно-політичне положення обєднаних українських армій у «Чотирокутнику Смерти» в липні-серпні 1919 / написав Др. Василь Кучабський // Літопис Червоної Калини. — 1931. — Жовт. (чис. 10). — С. 13-17 ; листоп. (чис. 11). — С. 7-10 ; груд. (чис. 12). — С. 15-18.
 19. Кучабський В. Польська дипльоматія і «східно-галицьке» питання на париській мировій конференції в 1919-му році / Др. Василь Кучабський // Дзвони. — 1931. — Квіт. (чис. 1). — С. 35-45 ; трав. (чис. 2). — С. 109-122.
 20. Кучабський В. Українська дипльоматія і держави антанти в році 1919 / Др. Василь Кучабський // Дзвони. — 1931. — Верес. (чис. 6). — С. 380-395 ; жовт. (чис. 7). — С. 456-469 ; листоп. (чис. 8). — С. 541-553 ; груд. (чис. 9). — С. 607-615.
 21. Кучабський В. «Ein Volk aus Kind und Greis» / Др. Василь Кучабський // Дзвони. — 1934. — Квіт. (чис. 6-7). — С. 304-307. — Рец. на кн.: Нарис історії українсько-польської війни 1918–1919 / Антін Крезуб. — Львів : видавнича кооператива «Червона Калина», 1933. — [2], 179 с.
 22. Лебедович І. Полеві духовники Української Галицької Армії : у 45-річчя участи у визвольних змаганнях : (матеріяли до історії) / о. Іван Лебедович. — Вінніпеґ : видав о. Іван Лебедович, 1963. — 325, [2] с. : іл.
 23. Левицький К. Історія визвольних змагань галицьких українців з часу світової війни 1914–1918 : з ілюстраціями. На підставі споминів і документів. Перша часть / написав Д-р Кость Левицький. — Львів : накладом власним, 1928. — 285, III с. : іл.
 24. Маркіянович Д. Historia magistra vitae / Д. Маркіянович // Дзвони. — 1934. — Серп.-верес. (чис. 8-9). — С. 411-418. — Рец. на кн.: Die Westukraine im Kampfe mit Polen und dem Bolschewismus in den Janren, 1918–1923 / Dr. W. Kutschabsky. — Berlin, 1934. — [8], 440 s. : ill. — (Schriften der kriegsgeschichtlichen Abteilung im Historischen seminar der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin / hrsg. von Walter Elze: Allgemeine reihe ; heft 8).
 25. Прокопович В. [Рецензія] / В. Прокопович // Тризуб. — 1935. — Жовт. (чис. 42). — С. 17-18. — Рец. на кн.: Українські Січові Стрільці, 1914–1920. — Львів : накладом Ювилейного Комітету, 1935. — 159 с. : іл., карти.
 26. Стефанів З. Від Славянська до Тухолі : спомини підхорунжого / Зенон Стефанів ; з передм. д-ра Андрія Чайковського. — Коломия : накладом в-ва «Бувальщина», 1933. — 60 с. : фото.
 27. Стефанів З. Українські збройні сили в 1917–1921 рр. : воєнно-історичний нарис. Перша частина / Зенон Стефанів. — Коломия : накладом вид-ва «Наша Слава» в Коломиї, 1935. — 121, [2] с. : іл.
 28. Ткачук П. Капелани УГА на фронтах українсько-польської війни 1918–1919 рр. / Павло Ткачук // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. праць. — Львів : Ін-т українозн. ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. — Вип. 17. — С. 123-129.
 29. Українські Січові Стрільці, 1914–1920 / матеріяли до альбому зібрали: д-р Іван Іванець, Василь Софронів-Левицький ; текст зредаґував д-р Богдан Гнатевич при співпраці Льва Лепкого і д-ра Івана Німчука ; ілюстраційну частину та обгортку оформив д-р Іван Іванець, надписи і вкладку в лінориті виконав Володимир Ласовський ; ситуаційні мапи рисував інж. Северин Пастернак. — Львів : накладом Ювилейного Комітету, 1935. — 159 с. : іл., карти.
 30. Шанковський Л. Нарис української воєнної історіографії. [Частина] III : Українська воєнно-історична наука в періоді між двома війнами (1921–1939) / Лев Шанковський // Український історик (Нью-Йорк ; Мюнхен). — 1971. — № 3-4 (31-32). — С. 73-89 ; 1972. — № 3-4 (35-36). — С. 55-71 ; 1973. — № 3-4 (39-40). — С. 113-126 ; 1974. — № 1-3 (41-43). — С. 48-64 ; 1975. — № 1-2 (45-46). — С. 45-69.
 31. Шах С. Львів — місто моєї молодости. Часть III : «Цісарсько-Королівська Академічна Гімназія» / Степан Шах. — Мюнхен : Християнський Голос, 1956. — 362 с.
 32. Kutschabsky W. Die Westukraine im Kampfe mit Polen und dem Bolschewismus in den Janren, 1918–1923 / Dr. W. Kutschabsky. — Berlin, 1934. — [8], 440 s. : ill. — (Schriften der kriegsgeschichtlichen Abteilung im Historischen seminar der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin / hrsg. von Walter Elze: Allgemeine reihe ; heft 8).