Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2020-12(28)-5

Iryna Kachur, Researcher, Department of Rare books, Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv, PhD (History)

Family library of Sheptytskyi in Prylbychi

Abstract:

The article discusses the history of the Prylbychi library in the context of the collecting activities of Counts Sheptytskyi — the parents of Metropolitan Andrey and the Blessed Hieromartyr Klymentii. The valuable book collection, founded by Count Ivan Sheptytskyi, numbered approximately 6,000 volumes, was destroyed along with almost all other art collections during the First 158 World War. The history of the collection is still largely unknown and it calls for further reserch. Found in Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv surviving copies give an idea of the bibliophilic preferences of the owners, the manifestation of which is a gold-plated heraldic superexlibris with the name of the Sheptytskyi family estate «Przyłbice». Unfortunately, the question of how to get them to the Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv, because they are devoid of any later provenance signs. It is also questionable that they continued to be part of Metropolitan Andrey’s personal library, as none of them has his own insignia or the book collections he founded, which included most of his private books — the Church Museum, the Metropolitan Library, the National Museum or the «Studion». Of particular value is the lifetime edition of the works of the theologian and theorist of oratory S. Sokolowski Concionatoris Opera (Krakow, 1591–1598) with a handwritten gift inscription by Ivan Sheptytskyi from the Prylbychi library to his son, Metropolitan of Halychyna and Archbishop of Lviv Andrey. Another old print with the heraldic superexlibris «Przyłbice» was found in the department of old prints and rare editions of the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine. This is a eulogy by J. Narolsky to the Bishop of Lviv, Galicia and Kamyanets-Podilsky Atanasy Sheptytskyi published in Lviv in 1721, framed in white suede and decorated with the coat of arms of the Sheptytskyi. Having received this edition from his parents’ book collection, Andrey Sheptytskyi handed it over as part of a personal collection of several thousand for the needs of the Stanyslaviv Chapter in 1901. The copy is marked with the first proprietary book mark of the Bishop, the coat of arms ex-libris «Library of Bishop Sheptytskyi».

Keywords: book collection, Sheptytskyi, Prylbychi, old edition, heraldic superexlibris, gift inscription.

Full text


References:

 1. Vestnyk Stanyslavovskoi Eparkhiy (1899), Stanyslavov, no. 10. [in Ukr.].
 2. Vestnyk Stanyslavovskoi Eparkhiy (1901), Stanyslavov, no. 6. [in Ukr.].
 3. Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti. Naukovo-dovidkova biblioteka. Retrieved from http://if.archives.gov.ua/index.php/about/founds–ndb/(Accessed 6 May 2019). [in Ukr.].
 4. Ivano-Frankivska akademiia Ivana Zolotoustoho. Z istorii biblioteky IvanoFrankivskoho Bohoslovskoho Universytetu. Retrieved from http://ifaiz.edu.ua/biblioteka.html (Accessed 8 May 2019). [in Ukr.].
 5. Kataloh biblioteky Kapituly Stanyslavovskoy imeni Vysokopreosviashchennoho Mytropolyta Halytskoho Kyr Andreia Hrafa Sheptytskoho (1903). Stanyslavov, Nakladom Epyskopskoho Ordynariiata, 56 p. Dodatok do Vestnyka Eparkhiy Stanyslavovskoi, 1903, no. 12. [in Ukr.].
 6. Kachur, I. (2015). Knyhozbirnia Andreia Sheptytskoho: vid Prylbych do mytropolychykh palat. Zapysky Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky Ukrainy im. V. Stefanyka: zb. nauk. prats, Lviv, vyp. 7 (23), pp. 21-70. [in Ukr.].
 7. Kosmolinska, N. (2009). Prylbychi — ostannia «rodynna kolyska» Sheptytskykh z Sheptyts. «Yi»: nezalezhnyi kulturolohichnyi chasopys, no. 57. Retrieved from http://www.ji.lviv.ua/n57texts/kosmolinska.htm. [in Ukr.].
 8. Kostiuk, S. (1999). «NAIBILSHOMU PRYLBYCHANYNOVY VSI PRYLBYCHANY» (pro fotoalbom, podarovanyi Andreiu Sheptytskomu). Rukopysna ukrainika u fondakh Lvivskoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka NAN Ukrainy ta problemy stvorennia informatsiinoho banku danykh: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., 20-21 veres. 1996 r. Lviv, pp. 414-417.[in Ukr.].
 9. Diakiv, S. (Ed.) (2005). Lysty Mytropolyta Andreia Sheptytskoho do Ilariona Svientsitskoho z arkhivu Natsionalnoho muzeiu u Lvovi. Lviv: Ukrainski tekhnolohii, 108 p.: il. [in Ukr.].
 10. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. Viddil rukopysiv. F. 9, no. 5002. [in Ukr.].
 11. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. Instytut doslidzhen bibliotechnykh mystetskykh resursiv. No. 26430-26458. [in Ukr.].
 12. Lutsyk, T. (2009). Prylbychi: mytropolyche selo. Storinky rodynnoi istorii. «Yi»: nezalezhnyi kulturolohichnyi chasopys, no. 57. Retrieved from http://www.ji.lviv.ua/n57texts/lucyk.htm. [in Ukr.].
 13. Natsionalna Biblioteka Polshchi. Viddil rukopysiv. BN IV 5541. No. 11: 02/27/1915, pp. 8-9 (kopiia, mashynop., mf. 32909). [in Rus.].
 14. o. I. R. [Rudovych, I.]. (1912). Hr. Ivan Sheptytskyi: [nekroloh]. Dilo, no. 275, pp. 1-3. [in Ukr.].
 15. Ovsianyk, Yu. (2014). Genius Loci «Divchyny z sunytsiamy». Sofiia z Fredriv Sheptytska. Zbruch. No. 239: 05/15/2014. Retrieved from http://zbruc.eu/node/22157. (Accessed 3 May 2019). [in Ukr.].
 16. Rudovych I. Epyskopy Sheptytsky. Bohoslovskyi vestnyk. Lvov, 1901. no. 1, pp. 24-35; no. 2, pp. 102-134; no. 3, pp. 184-192; no. 4, pp. 238-248; no. 5, pp. 289-305; 1902. no. 1, pp. 26-59; no. 2, pp. 233-250; no. 4, pp. 338-347. [in Ukr.].
 17. Senyk, Ya. (2008). Do istorii zasnuvannia biblioteky Stanyslavivskoi kapituly (publikatsiia arkhivnoho dokumenta viddilu rukopysiv Lvivskoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka NAN Ukrainy). Zapysky Lvivskoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka: zb. nauk. prats. Lviv, vyp. 1 (16), pp. 354-368. [in Ukr.].
 18. Slipyi, Yo. (1926). Pro molodechyi vik nashoho Mytropolyta. Bohosloviia: nauk. trymisiachnyk. Lviv, vol. IV, kn. 1-2, pp. 6-26. [in Ukr.].
 19. Khavarivskyi, U. (2008). Herby Lvivskykh vladyk v unii z Rymom (1667–2007). Ternopil: TOV «Novyi kolir», 111 p.: il. [in Ukr.].
 20. Chernukhin, Ye. (2011). Kolektsiia rukopysiv ta arkhiv mytropolyta Andreia Sheptytskoho: kataloh fondu XVIII Instytutu rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 242 p.: il. [in Ukr.].
 21. Sheptytskyi, A. Hr. (1913). Z istorii i problem nashoi shtuky. Dilo, no. 280,pp. 1-2. [in Ukr.].
 22. Shpytkovskyi, I. (1933–1937). Rid i herb Sheptytskykh. Bohosloviia: nauk. trymisiachnyk. Lviv, vol. 11-15. [in Ukr.].
 23. Aftanazy, R. (1995). Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, wyd. 2 przejrz. i uzup. Wrocław; Warszawa; Kraków. Vol. 7: Województwo ruskie: Ziemia Halicka i Lwowska, 695 p. [in Pol.].
 24. Chwalewik E. (1926–1927). Zbiory polskie: w 2 t. Warszawa; Kraków: Wyd-wo J. Mortkowicza. T. 2: N-Ż, [2], 559, [1] p. [in Pol.].
 25. Kosiński, A. (1968). Ofiarodawcy Ossolineum: 1817–1848. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 305 p. [in Pol.].
 26. Narolski, J. (1721). Sława niesmiertelność znaczącego imienia […] Oycu Athanazemu Szeptyckiemu […] Episkopowi Lwowskiemu, Halickiemu […] publicznym kazaniem […] w Roku Pańskim 1718 ogłoszona a teraz […] ponowiona Roku […] 1721. We Lwowie: w Drukarni Brackiey SSS. Troycy, 1721. 2º. NBUV. Viddil starodrukiv ta ridkisnykh vydan. Р. 5607. [in Pol.].
 27. Radziszewski, F. (1875). Wiadomość historyczno-statystyczna o znakomitszych bibliotekach i archiwach publicznych i prywatnych […]. Kraków, 124, [2] p. [in Pol.].
 28. Sokołowski, S. (1591–1598). […] Concionatoris Opera. Cracoviae: In Architypographia Regia et Ecclesiastica Lazari [Jan Januszowski], 1591–1598. 2 t., 2°. [Var. A]. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. CT-IV 26229. [in Lat.].
 29. Speculum exemplorum. (1487). Strassburg: [Jordanus = Georg Husner], 4.III.1487. [320] f. 2°. GW M4295210; IBP 5067, †2100. LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka. CT-IV 14119. [in Lat.].
 30. Szeptycka, Z. (1993). Młodość i powołanie ojca Romana Andrzeja Szeptyckiego zakonu św. Bazylego Wielkiego : opowiedziane przez Matkę jego, 1865–1892. Wrocław: Tow-wo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 190 p.: il., geneal. tabl. [in Pol.].
 31. Szeptycka, Z. (1906–1907). Pisma Zofii z Fredrów hr. Szeptyckiej: w 2 t. W Krakowie: nakł. Administracyi «Przeglądu polskiego». [in Pol.].
 32. Szeptycka, Z. (1967). Wspomnienia z lat ubiegłych. Wrocław, 391 p. [in Pol.].
 33. Szeptycki, A. (2016). Rodzina Szeptyckich — od metropolity Andrzeja do dzisiaj. Litopys Natsionalnoho muzeiu u Lvovi imeni Andreia Sheptytskoho. Lviv, no. 11 (16), pp. 20-24. [in Pol.].
 34. Szocki, J. (2001). Księgozbiory domowe w Galicji wschodniej (1772–1918). Kraków: Wyd-wo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 352 p. (Prace monograficzne; N 308). [in Pol.].