Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2019-11(27)-5

Sophiya Kohut, Junior Research Fellow in Department of Scientific Bibliography, Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv

Publishing Projects of Mychajlo Rudnytskyi During the Interwar Period

Abstract:

In article the insufficiently known aspect of Mychajlo Rudnytskyi activity is covered: his publishing projects. The history of M. Rudnytskyi’s formation as a publisher, his cooperation with the Polish bookstore Bernard Polonecki, as well as with the Kyiv publishers are considered. The period of M. Rudnytskyi’s publishing activity in Kyiv was studied, in particular, on the materials of his correspondence with M. Zerov. M. Rudnytskyi’s views on the Ukrainian publishing process of the interwar period, its current state, tasks and prospects are analyzed; in particular, the orientation of Rudnytskyi’s publishing projects to the popular, or, more precisely, to the commercial aspects of the publishing repertoire. The focus is on cooperation with the publishing house Izmarahd, in particular with the publisher Mychajlo Matchak. The article examines Mychajlo Matchak’s publishing views, his way of implementing a non-profit publishing project so that it becomes profitable and financially sustainable. The repertoire of the publishing house and M. Rudnytskyi’s cooperation with this publishing house are analyzed.

The article contains also the issues of the implementation of the largescale publishing project «Biblioteka “Dila”», the main editor of which was M. Rudnytskyi: the history and the publishing tradition of Dilo magazine, the concept of this publishing series, the organizer, the financial director responsible for publishing stability and commercial success of which was Dmytro Levytskyi. The repertoire for the two sections of the series is analyzed: the section of original works of contemporary Ukrainian literature and the section of translations of world literature. The article contains materials of interest to researchers of the book and publishing process of the interwar period, as well as to historians of literature and translation scholars.

Keywords: Mykhajlo Rudnytskyj, publishing house, Mykola Zerov, «Izmarahd », Mykhajlo Matchak, «Biblioteka “Dila”», Dmytro Levytskyi

Full text


References:

 1. Vasylyk, A. (2009). Ukrainskyi khudozhnii pereklad u mizhvoiennomu Lvo­vi. Inozemna filolohiia: ukr. nauk. zbirnyk, 121, pp. 237-238. [in Ukr.].
 2. Halaktion Chipka. [Kupchynskyi, R.] (1936, February 19). Pyshu povist. Dilo. [in Ukr.].
 3. Holyk R. (2012). Mizh Dmovskym i Dontsovym: chytannia, intelektualni ta ideolohichni techii v Halychyni 1920–30-kh rr. Visnyk Lvivskoho uni­versytetu. ser.: Knyhoznavstvo, bibliotekoznavstvo ta informatsiini tekh­nolohii, 7, pp. 65-83. [in Ukr.].
 4. Do vidoma peredplatnykiv Biblioteky «Dila» (1936, April 2). Dilo, p. 1. [in Ukr.].
 5. Zerov, M. (1938). Ivan Kotliarevskyi. Lviv: Izmarahd, 51 p. [in Ukr.].
 6. Zerov, M. (1938). Poetychna diialnist Kulisha. Lviv: Izmarahd, 58 p. [in Ukr.].
 7. Kedryn, I. (1976). Zhyttia – podii – liudy. Spomyny i komentari. Niu-York, pp. 204-205. [in Ukr.].
 8. Levytskyi, K. (1926). Istoriia politychnoi dumky halytskykh ukraintsiv 1848–1914: na pidstavi spomyniv. Lviv, 736 p. [in Ukr.].
 9. Lekhman, T. (2011, July 22). Vydavnycha initsiatyva Dmytra Levytskoho: Dmytro Levytskyi — odyn z bahatokh vidomykh liudei Sokalshchyny. Holos z-nad Buhu. [in Ukr.].
 10. Svarnyk, H., & Protsiuk, Kh. (2014). Lyst M. Matchaka do O. Stepaniv vid 1957, 25 lystopada [Potma]. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh: nauk. zbirnyk, 19, pp. 39-40. [in Ukr.].
 11. Lyst M. Rudnytskoho do M. Zerova vid 1928, 2 bereznia. Vernadsky Na­tional Library, Department of Manuscripts. F. XXXV (Zerov). Unit 605. 1 fol. [in Ukr.].
 12. Syrota, L. (2010). Lyst M. Rudnytskoho do M. Mochulskoho vid 1936, 12 liutoho. Dzvin, 2, p. 108. [in Ukr.].
 13. Syrota, L. (2010). Lyst M. Rudnytskoho do M. Mochulskoho vid 1936, 18 lypnia. Dzvin, 2, p. 108. [in Ukr.].
 14. Syrota, L. (2010). Lyst M. Rudnytskoho do M. Mochulskoho vid 1936, 17 lystopada. Dzvin, 2, p. 109. [in Ukr.].
 15. Syrota, L. (2010). Lyst M. Rudnytskoho do M. Mochulskoho vid 1938, 22 kvitnia. Dzvin, 2, pp. 109-110. [in Ukr.].
 16. Mokh, O. (1936, February 16). Yaka literatura nas zhde? Shcho lahodyt «Dilo» ukrainskii suspilnosty v 1936 rotsi. Nova Zoria, pp. 6-7. [in Ukr.].
 17. Mochulskyi, M. (1936). Opaleva mriaka. Lviv: Izmarahd, 128 p. [in Ukr.].
 18. N. V. (1927, May 28). Nova ukrainska kulturna stanytsia. Dilo, p. 3. [in Ukr.].
 19. Roshkevych Ivantseva Mykhailyna. Mii spohad pro Olhu Kobyliansku. (1942, July 12). Lvivski visti, p. 4. [in Ukr.].
 20. Rudnytskyi, M. (1936). [Poems]. Antolohiia suchasnoi ukrainskoi poezii. I. Poety 1920-ykh rokiv, pp. 86-88. [in Ukr.].
 21. Rudnytskyi, M. (1934). Hodivlia krilykiv. Nazustrich, 16, p. 3. [in Ukr.].
 22. Rudnytskyi, M. (1936). Z avtorskykh lystiv i klopotiv. Nazustrich, 18, p. 4. [in Ukr.].
 23. Rudnytskyi, M. (1928). Nahody y pryhody: 9 liubovnykh istorii. Bere­zhany, Lviv, Kyiv, Paris, Lviv: Izmarahd, 265 p. [in Ukr.].
 24. Rudnytskyi, M. (1932). Nespodivanky ekslibrisu. Ekslibris: zbirnyk Aso­tsiiatsii nezalezhnykh ukrainskykh mysttsiv, 1, pp. 27-35. [in Ukr.].
 25. Rudnytskyi, M. (1937). Oryhinalnist M. Cheremshyny. Cheremshyna, M. Tvory: povne vyd. (Vol. III). Lviv: Izmarahd, pp. 189-195. [in Ukr.].
 26. Rudnytskyi, M. (1932). Ochi ta usta. Lviv: Izmarahd, 95 p. [in Ukr.].
 27. Rudnytskyi, M. (1936, February 21). Povisteva biblioteka «Dila». Dilo, p. 4. [in Ukr.].
 28. Rudnytskyi, M. (1939, January 7). 100 naikrashchykh povistei. Dilo, p. 18. [in Ukr.].