Українська

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2019-11(27)-9

Delfina Ertanowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Ul. Mjr H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów e-mail: [email protected]

The influence of Lemkos and Boykos legends and myths on the development of mass communication of eastern Slavs (frontier territories of Poland, Ukraine and Slovakia)

Abstract:

This article is devoted to the questions of legends, myths as the first mass communication and their influence on the development of primary mass communication, in the border areas of Poland, Ukraine and Slovakia, inhabited by: Lemkos, Boykos and Huculs. In addition, an important element will be the beginning of media development, its effects and the comparison of the impact of the first mass media on society in confrontation with their modern counterparts.

The article is based on sources of the formation of the first mass media and specific ethnic «journalism» on the native Slavic lands. Their influence on the Rusyns society and the formation of the media in the national consciousness in society. Description of the medium which educates the social masses, sometimes manipulates them in reference to their current substitutes.

Keywords: Lemkos, mass communication, ethnic journalism, legends, myths.

Full text


References:

  1. Barthes R. (1970). Mit i Znak. Eseje. Warszawa: PIW.
  2. Goban-Klass T. (2004.) Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: PWN.
  3. Kryciński S. (2016). Łemkowszczyzna po obu stronach Karpat. Rzeszów: Libra.
  4. Levinson P.(1999). Miękkie Ostrze. Muza.
  5. Marszałek E. (2013). Radoszyckie Źródełko. http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/obiekty&ID=554
  6. Marczak W. (1992). Ukrainiec w Polsce. Było takie życie… byli tacyludzie…. Sanok: Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku.
  7. Mękarska D. (2009). Bieszczadzki rozbójnik Tołhaj ma swój pomnik. Nowiny. http://www.nowiny24.pl/bieszczady/art/6053113,bieszczadzki-rozbojniktolhaj-ma-swoj-pomnik,id,t.html
  8. Potocki A. (2016). Księga Legend Karpackich. Rzeszów: Carpathia
  9. 203 éve éve a mai napon látta meg a napvilágot Rózsa Sándor 2016 Betyársereg. http://betyarsereg.hu/203-eve-eve-a-mai-napon-latta-meg-anapvilagot-rozsa-sandor/