Українська English

Yurkevych Olexandra

Publishing activity of Ukrainian and Jewish public organizations in Halychyna in 20-30th years of XX century in the context of polyethnicity of Cultures

Abstract: The article contains an analyses of the publishing aspects of culturalelucidative activity of Ukrainian and Jewish public organizations in Halychyna. Paid attention to similarity of their public interests and tasks.

Keywords:  Public organizations, Prosvita, Ridna shkola, Silskyj hospodar, Jewish cultural-elucidative public organizations, Jewish charitable organizations.

Full text


References:

 1. Andrukhiv, I. (1992). Zakhidnoukrainski molodizhni tovarystva «Sokil», «Sich», «Luh», «Plast», Ivano-Frankivsk. (In Ukr.)
 2. Andrukhiv, I. (1995). Ukrainski molodizhni tovarystva Halychyny, 1861–1939 : korotkyi ist. narys, Ivano-Frankivsk. (In Ukr.)
 3. 3. Bilavych, H. and Savchuk, B. (1999). Tovarystvo «Ridna shkola» (1881–1939), Ivano-Frankivsk: Lileia-NV. (In Ukr.)
 4. Bohachevska-Khomiak, M. (1995). Bilym po bilomu. Zhinky v hromadskomu zhytti Ukrainy. 1884–1939, Kyiv: Lybid, 423 p. (In Ukr.)
 5. Borovskyi, M. (1970). Materiialy do bibliohrafii hospodarskoi literatury, vydanoi v Halychyni, na Volyni ta Zakarpattiu v 1788–1944 rokakh, In: Dubrivnyi, P., (ed.), Kraiove hospodarske tovarystvo «Silskyi hospodar» u Lvovi 1899–1944. Ukrainska Vilna Akademiia nauk u SShA. New York, pp.. 562-583. (In Ukr.)
 6. Borovskyi, M. (1974). Narys istorii silskohospodarskoho shkilnytstva na zakhidnoukrainskykh zemliakh. 1900–1944, Vinnipeh: nakladom UVAN, 32 p. (Litopys UVAN; no 28). (In Ukr.)
 7. V sorokovi rokovyny UPT. 1881–1921. (1921), Lviv, 1921, 16, p.4. (In Ukr.)
 8. 8. Valo, M. (2000). Knyhovydavnycha diialnist Ukrainskoho pedahohichnoho tovarystva «Ridna shkola». 1881–1939 (bibliohrafichnyi ohliad), Zapysky Lvivskoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka, Lviv, Vyp. 7/8, pp. 102-112. (In Ukr.)
 9. Verbova, O. (2009). Natsionalno-hospodarskyi rukh na zakhidnoukrainskykh zemliakh vprodovzh 1848–1944 rokiv, Lviv: PAIS, 368 p. (In Ukr.)
 10. Zvorskyi, S. L. (1996). Vydannia «Prosvit» Halychyny. Knyhy ta arkusheva produktsiia (1868–1939) : biblohr. pokazhchyk, Kyiv: Abrys, Issue 1, 195 p. (In Ukr.)
 11. Vytanovych, I. (1964). Istoriia ukrainskoho kooperatyvnoho, New York: TUK — Tovarystvo Ukrainskoi Kooperatsii. (In Ukr.)
 12. Vid redaktsii (1925), Drukarskyi informatsiinyi kalendar na 1925 rik, Lviv, 147 p. (In Ukr.)
 13. Vozniak, M. (1921). Kyrylo-Mefodiivske Bratstvo, Lviv, 238 p. (Fond «Uchitesia, braty moi»; no. 3). (In Ukr.)
 14. Halushchynskyi, M. (1926). Sprava chlenskoi vkladky na 1926 rik. (Zahalni Zbory 1925), Narodnia Prosvita: chasopys, prysviachenyi spravam pozashkilnoi osvity, R. (XIV). IV, January/Rebruary, (no. 1/2). Lviv, 64 p. (In Ukr.)
 15. Holovata, L., Sushch, L. and Berbeka, O. (compliers), 2008. Tovarystvo «Prosvita» u Lvovi. 1868–1939: pokazhch. vydan, 2nd ed, Lviv, 520 p. (In Ukr.)
 16. Holubets, M. (1922). Narys istorii ukrainskoho mystetstva, Lviv, no. 1, 262 p., (Fond «Uchitesia, braty moi»; no. 4). (In Ukr.)
 17. Hon, M. Yevrei na ukrainskykh zemliakh u skladi Polshchi, Rumunii ta Chekhoslovachchyny (1918–1939 rr.). In: Finberh L., Liubchenko V. (ed.), (2009). Narysy z istorii ta kultury yevreiv Ukrainy, 3rd ed., Kyiv: Dukh i Litera, pp. 162-181. (In Ukr.)
 18. Hon, M. (2006). Osoblyvosti mizhetnichnoi vzaiemodii v konteksti politychnykh protsesiv na zakhidnoukrainskykh zemliakh u mizhvoiennyi period, Rivne: Volynski oberehy, 432 p. (In Ukr.)
 19. Hon, M. (2003). Ukraintsi ta yevrei Zakhidnoi Ukrainy druhoi polovyny 1930-kh rr.: latentna viina, Suchasnist. No. 9. (In Ukr.)
 20. Dvadtsiatpiatlittia Tovarystva «Uchytelska hromada»: yuvil. nauk. Zbirnyk, (1925), Lviv, 48 p. (In Ukr.)
 21. Doroshenko, V. (1959). «Prosvita», yii zasnuvannia y pratsia : korotkyi ist. Narys, Filadelfiia, 102 p. (In Ukr.)
 22. Doroshenko, V. (1922). Shevchenkova krynytsia. Dumky pro Boha, liudei i Ukrainu, Lviv, no. 1, 256 p. (Fond «Uchitesia, braty moi» ; no. 1). (In Ukr.)
 23. Zvernennia v spravi dnia emihranta (1932), Lviv: [Voievudskyi emihratsiinyi komitet], 1 p. (In Yiddish).
 24. Zvidomlennia z pratsi kraievoho hospodarskoho tovarystva «Silskyi hospodar» za 1938/39 rik, (1939), Lviv, pp. 43-44. (In Ukr.)
 25. Zuliak, I. (2005). Diialnist «Prosvity» u Zakhidnii Ukraini v mizhvoiennyi pe-riod (1919–1939), Ternopil: Volia, 946 p. (In Ukr.)
 26. Ivanytska, B. (2017). Presa hospodarskykh tovarystv Skhidnoi Halychyny: sta-novlennia, tematychni aspekty i suspilno-tematychna rol (1918-1939), Lviv: Piramida, 186 p. (In Ukr.)
 27. Ivanychuk, R., Komarynets T., Melnyk I. and Serediak A. (1993). Narys istorii «Prosvity», Lviv, Krakiv, Paryzh, Prosvita, 232 p. (In Ukr.)
 28. Isaievych, Ya. (1994). Halychyna u Habsburzkii monarkhii: natsionalno-politychni rukhy i kulturnyi pliuralizm, In: Ukrainska literatura v Avstrii, avstriiska v Ukraini, Kyiv: Brama LTD, pp. 163-171. (In Ukr.)
 29. Kilkist chasopysiv v Polshchi (1937), Rilnyk, no. 36, pp. 442-443. (In Ukr.)
 30. Kohut, S. (2007). Fenomen plastovykh vydan (u mizhvoiennyi period XX st.), Zapysky Lvivskoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka, Lviv, 12, pp. 165-173. (In Ukr.)
 31. Kolessa, F. (1938). Ukrainska usna slovesnist, Lviv, 643 p. (Fond «Uchitesia, braty moi»; no. 1-4 (22). (In Ukr.)
 32. Kraiove hospodarske tovarystvo «Silskyi hospodar» u Lvovi 1899–1944, (1970), New York: UVAN u SShA, 600 p. (In Ukr.)
 33. Lev, V. (1972). Naukovi vydannia tovarystva «Prosvita». In: Stebelskyi, B. (ed.), 1972. Zbirnyk naukovykh prats na poshanu Yevhena Vertyporokha prezydenta Holovnoi Rady NTSh i Holovy Kanadskoho NTSh z nahody 70-richchia yoho zhyttia, Toronto, pp. 157-158. (Kanadske naukove tovarystvo im. Shevchenka, XII). (In Ukr.)
 34. Kramar, Yu. (2014). Osvitnie zhyttia yevreiskoi hromady na Volyni u mizhvo-yennyi period, Arkhivy, no. 6, pp. 132-140. (In Ukr.)
 35. Levytskyi, K. (1939). Z pryvodu soroka lit pratsi kraievoho hospodarskoho tovarystva «Silskyi hospodar» u Lvovi, Silskyi hospodar, no. 2, pp. 186-189. (In Ukr.)
 36. Melamed, V. (1994). Yevreiska hromada Lvova u mizhvoiennyi period (1918–1939): etnopolitychni aspekty. In: Lviv: istoriia, naselennia, kultura: materialy mizhnar. konf., Lviv, pp. 39-42. (In Ukr.)
 37. Melamed, V. (1994). Evrey vo Lvove (XIII — pervaia polovyna XX veka): sobytiia, obshchestvo, liudi, Lvov, 263 p. (In Russian).
 38. Monolatii, I. (2007). Osoblyvosti mizhetnichnykh vzaiemyn u zakhidnoukrainskomu regioni v Modernu dobu, Ivano-Frankivsk: Lileia-NV, 280 p. (In Ukr.)
 39. Monolatii, I. (2003). Vydavets Yakiv Orenshtain i problema mizhnatsionalnykh vidnosyn u Halychyni, Kolomyia: Vik, 64 p. (In Ukr.)
 40. Mudryi, V. (1928). Rolia «Prosvity» v ukrainskomu zhytti: z pryvodu shist-desiatylittia «Prosvity», Lviv: nakladom «Prosvity», 19 p. (Vydavnytstvo tovarystva «Prosvita»; no. 742). (In Ukr.)
 41. Orach, B. (2010). Yevreiska osvita u Lvovi do pochatku II Svitovoi viiny. In: «Zberezhennia yevreiskoi istoryko-kulturnoi spadshchyny yak chastky ukrainskoi ta svitovoi kultury: pravovi, istorychni, mystetski ta muzeini aspekty». Lviv, 12-14 November 2007. (In Ukr.)
 42. Panfilova, T. (2015). Stanovlennia hromadianskoho suspilstva u Zakhidnii Ukraini (XIX — persha tretyna XX stolittia), Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha, Lviv, 406 p. (In Ukr.)
 43. Paratsii, V. (2015). Hromadski obiednannia yevreiskoho naselennia Berezhan-shchyny u 1920–1930-kh rr.: napriamy funktsionalnoi diialnosti ta riven suspilnoho vplyvu. In: Lviv: yevreiska spadshchyna, Vchennia ta ustrii hromady cherez viky. Lviv, 8-10 June 2015, Lviv: «RASTR-7», pp. 46-64. (In Ukr.)
 44. Pynda, L. (2015). Ukrainski hospodarsko-kooperatyvni chasopysy Halychyny 1920–1930 rr., Visnyk Lvivskoho universytetu. Seria: Knyhoznavstvo, bibliotekoznavstvo ta informatsiini tekhnolohii, 10, pp. 198-213. (In Ukr.)
 45. Pynda, L. A. (1992). Ukrainski silskohospodarski vydannia Skhidnoi Halychyny yak dzherelo bibliohrafichnoi informatsii (20–30-ti roky XX stolittia). PhD thesis, Vernadskyi National Library of Ukraine, Kyiv, 18 p. (In Ukr.)
 46. Prosvita za shistdesiat lit: yuvilejnyi almanakh. (1928), Lviv: Prosvita, 292 p. (In Ukr.)
 47. Reva-Rodionova, L. (2000). Ukrainske tovarystvo «Silskyi Hospodar» (1899–1944 rr.). Istoriia. Dosvid, Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 368 p. (In Ukr.)
 48. Ruda, O. (2016). Rol yevreiskykh kulturno-osvitnikh tovarystv u rozvytku natsionalnoho shkilnytstva v Halychyni (1923–1939), Problemy humanitarnykh nauk : zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. I. Franka. Ser.: Istoriia, Drohobych, 38, pp. 89-106. (In Ukr.)
 49. Savchuk, B. (1998). Zhinotstvo v suspilnomu zhytti Zakhidnoi Ukrainy (ostannia tretyna XIX ct. — 1939 r.). Ivano-Frankivsk: Lileia-NV, 278 p. (In Ukr.)
 50. Savchuk, B. (1999). Prosvitnytska ta sotsialnoekonomichna diialnist ukrainskykh hromadskykh tovarystv u Halychyni (ostannia tretyna XIX ct. — kinets 30-kh rokiv XX st.). Ivano-Frankivsk: Plai, 134 p. (In Ukr.)
 51. Savchuk, B. (1996). Ukrainskyi «Plast»: 1911–1939. Ivano-Frankivsk: Lileia-NV, 287 p. (In Ukr.)
 52. Serediak, A. (1993). Diialnist tovarystva «Prosvita» v 1929–1939 rr. In: Narys istorii «Prosvita». Lviv, Krakiv, Paris, 268 p. (In Ukr.)
 53. Silskohospodarska entsyklopediia, (1939). Lviv: Ukr. vyd. instytut, Vol. 1, 159 p. (In Ukr.)
 54. Siropolko, S. (1924). Korotkyi kurs bibliotekoznavstva (Istoriia, teoriia ta praktyka bibliotechnoi spravy). Lviv, 127 p. (Fond «Uchitesia, braty moi»; no. 8). (In Ukr.)
 55. Solovka, L. (2017). Kolektsiia dokumentiv z istorii diialnosti yevreiskykh or-hanizatsii v Halychyni v 1920–1930-kh rr. u fondakh Derzhavnoho arkhivu Ivano-Frankivskoi oblasti (korotkyi dzhereloznavchyi ohliad). In: Yevreiska kulturna spadshchyna Ukrainy: materialy mizhnar. nauk. konf. «Zberezhennia ta populiaryzatsiia yevreiskoi kulturnoi spadshchyny Ukrainy». Kyiv, 26–27 October 2016. Kyiv: Dukh i Litera, pp. 130-156. (In Ukr.)
 56. Terletskyi, O. (1923). Istoriia ukrainskoi derzhavy. Lviv: nakladom Fondu «Uchitesia, braty moi», 2 vol. Vol. 1: Kniazha doba. 252 p. (In Ukr.)
 57. Terletskyi, O. (1926). Istoriia ukrainskoi derzhavy. Lviv: nakladom Fondu «Uchitesia, braty moi», 2 vol. Vol. 2: Kozatska doba.
 58. Tovarystvo «Silskyi Hospodar». Zvit z diialnosti za 1939 rik. [Manuscript]. Fond 302, opys 1, page 55, Centralnyj derzhavnyj istorychnyj arkhiv u Lvovi (In Ukr.)
 59. Trofymiak, B. (2001). Himnastychno-sportyvni orhanizatsii v natsionalno-vyzvolnomu rusi Halychyny (druha pol. XIX — persha pol. XX st.). Ternopil: Ekonomichna dumka, 694 p. (In Ukr.)
 60. Khalat, A. (1939). Yunatskyi klub u Lvovi. Lviv. (In Hebrew language).
 61. Khonyhsman, Ya. (2002). Blahotvorytelnost evreev Vostochnoi Halytsyy. Instytut Yudaiky, Instytut sotsialnykh i hromadskykh pratsivnykiv. Kyiv, 86 p. (In Russian.)
 62. Khonihsman, Ya. (1999). «Bnei Brit» u Skhidnii Halychyni. In: «Ukrainske yevreistvo»: pidhotovchi materialy populiarnoi entsyklopedii. Kyiv, Issue 4: «Ukrainoiudaika. Ukrainsko-yevreiski vzaiemyny»: preprynty statei. pp. 46-59. (In Ukr.)
 63. Khonihsman, Ya. (2000). Yevreiska khudozhnia literatura v Skhidnii Halychyni (naprykintsi XIX — pershii polovyni XX st.). Lviv, pp. 4-20. (In Ukr.)
 64. Charnetskyi, S. (1932). Narys istorii ukrainskoho teatru. Lviv: nakladom Fondu «Uchitesia, braty moi», 242 p. (In Ukr.)
 65. Chornii, P. (2011). Etnichni hrupy Halychyny mizhvoiennoho periodu (1919–1939 rr.): demohrafichni ta etnokulturni protsesy. PhD thesis, speciality 07.00.05 «Etnolohiia», Lviv: NAN Ukrainy, Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha. 21 p. (In Ukr.)
 66. Shevchuk, H. (2007). Fakhovo-hospodarska ta kulturno-osvitnia diialnist tovarystva «Silskyi hospodar» (1899–1944). Lviv: PAIS, 184 p. (In Ukr.)
 67. Yuvileinyi kataloh vydan Tovarystva «Prosvita», (1937). Lviv: Prosvita, 32 p. (In Ukr.)
 68. Yavornytskyi, D. (1923). Opovidannia stolitnoho dida pro zaporozhtsiv, Lviv, 16 p. (Istorychna biblioteka «Prosvity»; issue 5). (In Ukr.)
 69. Yasinchuk, L. (1931). 50 lit «Ridnoi shkoly», 1881–1931. Lviv: nakladom tovarystva «Ridna Shkola», 270 p. (In Ukr.)
 70. Allerhand, M. (1930). Małżeństwo Kapłanów u Żydów. Lwów, 453 p.  (Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie, 1930; vol. 10, issue2). (In Polish)
 71. Thon, J. (1933). Alma Mater Hebraica. Lwów: nakładem T-wa Przyjaciół Un-tu Hebrajskiego w Jerozolimie (Oddział we Lwowie). 29p. (In Polish).
 72. Bałaban, M. (1932). Z zagadnień ustrojowych żydowstwa polskiego. Lwów: Towarzystwo miłośników przeszłości Lwowa. Lwów, 25 p. (In Polish)
 73. Borzymińska, Z. (1995). Studia z dziejów Żydów w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo DiG. (In Polish)
 74. Chałupczak, H. and Browarek, T. (1998). Mniejszości narodowe w Polsce: 1918–1995. Lublin: Wydawnistwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 323 p. (In Polish).
 75. Czem jest zielona wstążka? (1931). Lwów: nakładem Komitetu Samoobrony. Druk. Krasowa, 1 p. (In Polish)
 76. Cukierman, M. Na froncie młodzieży: szlakiem dwudziestu lat. Lwów: nakładem Żydowskiej Organizacji Skautskiej «Haszomer Hacair». 52p. (In Polish)
 77. Elmer, A. (1933). Żydowska myśl państwowa. Tarnopol: Ludow. Stow. sjon.-rew. «Menorach», 35 p. (In Polish)
 78. Feldman, S. (1934). Stan i znaczenie Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Lwów: nakładem. T-wa Przyjaciół Un-tu Hebrajskiego w Jerozolimie (Oddział we Lwowie). 15 p. (In Polish)
 79. Gansyniec, R. (1925). Sprawa numerus clausus i zasadnicze jej znaczenie: Anty­semityzm akademicki jako objaw antysemityzmu społecznego. Warszawa, Lwów, Kraków, Wilno: nakładem Związku Aka­demickiej Młodzieży Zjednoczeniowej, 63 p. (In Polish)
 80. Hertz, A. (2003). Żydzi w kulturze polskiej. Warszawa. (In Polish)
 81. Insler, A. (1937). Legendy i fakty. Lwów: Nowa druk. Lwowska, 92 p. (Cofirn. Żydiwskie Tow-wo Wydawnicze; vol. 1). (In Polish)
 82. Jaskóła, A. (2010). Sytuacja prawna mniejszości żydowskiej w Drugiej Rzeczy­pospolitej. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. (In Polish)
 83. Kamińska-Kwak, J. (2005). Inteligencja województwa lwowskiego w okresiemię­dzywojennym. Rzeszów: Wyd-wo Un-tu Rze­szowskiego, 456 p. (In Polish)
 84. 84. Langnas, (1933). Żydzi a studja akademickie w Polsce w latach 19211931: studjum statystyczne i 8 tablic statystycznych. Lwów: Centr. Żyd. Acad. Stow. Samopom. Środowisko Lwowskie. DKP, Lwów, 68 p. (In Polish)
 85. 85. Sprawozdanie Centralnego Komitetu Opieki nad żydowskimi sierotami we Lwowie za lata 1923 (1926).Lwów: nakładem Centralnego Komitetu Opieki nad żydowskimi sierotami we Lwowie, 95 p. (In Polish)
 86. 86. Sprawozdanie Towarzystwa opieki nad żydowskimi sierotami we Lwowie za 1916(1931), Lwów, 56 p. (In Polish)
 87. 87. Sprawozdanie Ζwązku inżynierów Żydów we Lwowie za rok administ­racyjny 1930/1931.(1931). Lwów: nakładem Ζwązku inżynierów Żydów we Lwowie. 15 p.
 88. 88. Statut Towarzystwa Przyjacioł Muzeum Żydowskiego we Lwowie.(1931). Lwów, 15 p.
 89. 89. Streit, L. (1936). Ormianie a Żydzi w Stanisławowie w XVII i XVIII. Stanisławów: Koło Naukowe T-wa Przyjaciół Un-tu Hebrajskiego w Jero­zolimie (Oddział w Stanisławowie), 16 p. (In Polis)
 90. 90. Szeruda, (1921). Słowniczek hebrajsko-polski. Lwów, Warszawa: Książnica Polska T-wa Naucz. Skół wyższych, 48 p. (In Polish and Hebrew languages)
 91. 91. Tomaszewski, J. (1991). Mniejszości narodowe w Polsce XX wieku. Warszawa: Editions Spotkania, 57 p. (In Polish)
 92. 92. Weinbaum, J. (1933). O czem młodzież powinna wiedzieć przy wyborze zawodu: przewodnik dla młodzieży, rodziców i opiekunów. Poradnia zawodowa dla młodzieży żydowskiej przy Centralnym Komiteti Opie­kunskim nad żydowskimi sierotami DKP. Lwów, 31 p. (In Polish)
 93. 93. Żebrowski, R. and Borzymińska, Z. (1993). Po-Lin. Kultura żydów polskich w XX wieku: zarys, Warszawa: MARANT, 368 p. (In Polish)
 94. Żydzi w Polydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon. (2001).Warszawa: Cyklady. (In Polish)