Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2019-11(27)-4

Movna Marianna

The west Ukrainian publications of the local history of the beginning of XX century

Abstract: Rich body of Western Ukrainian publications in the local history of the 1930s has been collected, systematized and analyzed. Their typological identity has been determined, thematic content, functional orientation and place in local historical discourse — characterized, as well as contribution into development of the Ukrainian local history and into nation’s knowledge of its historical past.

Keywords:  history, local history, publications, Western Ukrainian, beginning of XX c.

Full text


References:

 1. Budzynovskyi, A., (1909). Pro turystyku, Dilo, Lviv, 132, 19 June, p. 1; 133, 21 June, p. 1-2; 134, 22 June, pp. 1-2.
 2. Budzynovskyi, A. (1909). Turystyka : (poradnyk dlia vitrohoniv). Lviv: Drukarnia I. Aikhelbergera i Sp.
 3. Klym, R. (comp.), 2017. Vakatsii u Dziadzia. «Propamiatna knyha turystiv…» Teofil Kysilevskyi. Verkhovyna, 2017. 168 p.
 4. Holubets, M. (1927) Belz — Busk — Zvenyhorod. Lviv : vyd-vo «Novoho chasu». Drukarnia Stavropigiiskoho Instytuta pid zariadom A. Yaskova. (Biblioteka «Novoho chasu», 21).
 5. Holubets, M., (1927). Z istorii mista Sokalia. Lviv : nakladom vyd-va «Nedilia». Z drukarni Stavropigiiskoho Instytuta. (Nash ridnyi krai. Istorychno-kraieznavcha knyhozbirnia,1).
 6. Holubets, M. (1927). Zvenyhorod — stolytsia Ihorevychiv, Novyi chas, Lviv, 105, 19 September, P.3.; 106, 21 September, p. 3; 108, 28 September, p.3.
 7. Holubets, M. (1927). Kniazhyi hórod Terebovlia, Novyi chas, Lviv, 99, 5 September, pp. 3-4; 100, 7 September, p.6; 101, 9 September, p. 3; 102, 12 September, pp. 3-4; 104, 16 September, pp. 3-4.
 8. Holubets, M. (1928). Peremyshl. Lviv: Drukarnia Stavropigiiskoho Instytuta. (Biblioteka «Novoho chasu», 5).
 9. Holubets, M. (1995). Peremyshl. Lviv.
 10. Holubets, M. (1928). Peremyshl, Novyi chas, Lviv, 10, 25 January, p. 3; 11, 27 January, p. 3; 12, 30 January, p. 3; 14, 1 February, p. 3; 15, 3 February, p. 3; 16, 6 February, p. 3; 17, 8 February, p. 3; 18, 10 February, p. 3; 19, 13 February, p. 3; 22, 17 February, p. 3.
 11. Holubets, M. (1928). Stolytsia kniazia Davyda Ihorevycha — Busk, Novyi chas, Lviv, 116, 17 October, p. 3; 117, 19 October, pp. 3-4.
 12. Holubets, M. (1927). Stolytsia Mstyslavychiv — Belz. Novyi chas. Lviv. 109, 30 September, p. 3; 111, 5 October, p. 3; 112, 7 October, p. 3.
 13. Holubets, M. (1927). Terebovlia. Lviv: vydannia «Novoho chasu». Drukarnia Stavropigiiskoho Instytuta pid zariadom A. Yaskova, 1927. (Biblioteka «Novoho chasu», 20).
 14. Zalizniak, M. (1929). Dobryi pochyn — Vydavnytstvo «Nash ridnyi krai», Nedilia, Lviv, 10, 10 March, p. 8.
 15. Kalytovskyi, Ye., (1919). Prohulka na Makivku. Z plianom kladbyshcha USS. Stryi: nakladom «Narodnoho Bazaru». Druk A. Olbrykha.
 16. Kysilevska, O. (1925). Did Ivan, Moloda Ukraina, Lviv, 10, October, pp. 253-254.
 17. Kysilevska, O. (1925). Do komor Dovbusha, Lviv: nakladom vyd-va «Moloda Ukraina». Drukarnia oo. Vasyliian u Zhovkvi, (Plastova biblioteka, 4).
 18. Kysilevska, O. (1925). Do komor Dovbusha. Moloda Ukraina, Lviv, 8, Aug, pp. 212-215.
 19. Kysilevska, O. (1925). Ponad khmaramy, Moloda Ukraina, Lviv, 10, pp. 251-253.
 20. Kysilevska, O. (1925). Porohy Pruta, Moloda Ukraina, Lviv, 9, pp. 237-238.
 21. Kysilevska, O. (1925). Cheremoshem na darabi, Moloda Ukraina, Lviv, 11, pp. 279-281.
 22. Krevetskyi, I. (1929). Lokalna istoriia, Nova zoria, Lviv, 19 February, no. 12, p. 6.
 23. Krypiakevych, I. (1923). Kniazhyi hórod Halych, Lviv: nakladom t-va «Prosvita». Z drukarni «Dila», 1923. 16 p. (Istorychna biblioteka «Prosvity» ; no. 2).
 24. Krypiakevych, I. (1911). Kniazhyi hórod Halych, In: Iliustrovanyi narodnyi kaliendar tovarystva «Prosvita» na zvychainyi rik 1911. Lviv: koshtom tovarystva «Prosvita», 34, pp. 69-79.
 25. Krypiakevych, I. (1929). Korotka istoriia Zborova do pochatku XIX v, Lviv : nakladom vyd-va «Nedilia», 24 p. (Nash ridnyi krai. Istorychno-kraieznavcha knyhozbirnia; no. 5).
 26. Levytskyi, V. (1925). Sto myl na kolesi, Moloda Ukraina, Lviv, October, no. 10, pp. 254-258; November, no. 11, pp. 285-289.
 27. Levytskyi, V. (1925). Sto myl na kolesi, Lviv: nakladom knyharni NTSh. Drukarnia oo. Vasyliian u Zhovkvi, 38 p. (Vidbytok z «Molodoi Ukrainy»)
 28. Movna, M. (2013). Putivnyky Lvovom (druha polovyna XIXpochatok XX st.): ist.-bibliohr. doslidzhennia, Lviv, 604 p.
 29. Nazaruk, O. (1919). Do Bakoty : vrazhinnia z podorozhi do ukrainskykh Pompeiv, Kamianets: vydannia «Striltsia», orhanu Ukrainskoi Halytskoi armii, 31 p. (Biblioteka «Striltsia», issue 3).
 30. Nazaruk, O. (1919). Do Bakoty : (vrazhinnia z podorozhi do ukrainskykh Pompeiv), Strilets, Kamianets, 26 August, no. 60, pp. 1-2 ; 28 August, no. 61, pp. 1-2.
 31. (1909), Prohrama prosvitno-ekonomichnoho kongresu u Lvovi, Ruslan, Lviv, 15 (28) January, no. 11, pp. 3-4.
 32. Sozanskyi, I. (1911). Z mynuvshyny m. Brodiv : prychynky do istorii mista v XVII v. (Z posmertnoiu zghadkoiu pro avtora), Lviv: Z drukarni NTSh, 69 p. (Vidbytok z «Zapysok NTSh»; Vol. 67/68).
 33. Sozanskyi, I. (1911). Z mynuvshyny m. Brodiv : prychynky do istorii mista v XVII v., Lviv. Reprint, Brody: Prosvita, 2003, 69 p.
 34. Kurus, I., (ed.), 2010. Khmelnytska oblast: putivnyk, Kyiv: Bohdana, 320 p.
 35. Shakh, S. (2010). Lviv — misto moiei molodosty. Tsisarsko-Korolivska Akademichna himnaziia. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho Universytetu “Lvivska Politekhnika”, 240 p.