Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2019-9(27)-5

Olha Tereshchuk

The periodicals of the Univ Holy Dormition Lavra of the Studite Rite “Yasna Put” (1935―1939s) and “Prominchyk Sontsia Liubovy” (1936―1937s)

Abstract: 

This study studies the topics of the publications of the magazines «Yasna Put» (1935―1939s) and «Prominchyk Sontsia Liubovy» (1936―1937s). Those were issued by the monks of the Univ Holy Dormition Lavra of the Studite Rite. The religious press is one of the factors of social progress, specifically the development of spiritual and moral values. For the Ukrainian nation, it is also a significant means of social consolidation. A special place in the religious periodicals of the interwar period was occupied by the print media of monk orders and congregations. This study aims to determine the role of the Univ monks’ periodicals as a type of mission in preaching the Gospel and the spiritual renewal of the Ukrainian society.

Analysis of the publications shows that «Yasna Put» helped the monks to understand their calling, to delve into it, to take the difficult path to the perfection of cognition of the God and approach to Him, as well as to spread the faith and preach the Gospel. The theological discourse of the Studite Rite and the problems of the history of the Ukrainian monasticism, the revival of the monasticism traditions based on the principles of the Early Church Fathers are present in the publications’ topics. At the same time, through «Prominchyk Sontsia Liubovy», the monks brought the word of God to the laity Christians, promoted among the youth «moral-religious education» and family values.

Based on these findings, we conclude that the monks of the Univ Holy Dormition Lavra of the Studite Rite were open to dialogue, and their periodicals were the means of communication, dissemination of Christian values and the principles of the Early Church, as well as promoting the idea of ecumenism. The Studite Brethren are always the benchmark of living faith and an example of passing on the latter to neighbours in the Christian ethos.

Keywords:  religious press, Studite Brethren, Univ Holy Dormition Lavra of the Studite Rite, mission, Andrei Sheptytsky, Klymenty (Klymentii) Sheptytsky.

Full text


References:

 1. Andrei, mytropolyt (1936). Do brativ Univskoi Lavry v Unevi, Yasna Put, no. 4. (in Ukr.).
 2. Budzinskyi, H., br. І. (1937). Uniinyi Zizd u Lvovi, Yasna Put, no. 4. (in Ukr.).
 3. (1936). Vid vydavnytstva, Prominchyk Sontia Liubovy, no. 6. (in Ukr.).
 4. (1936). Volia Bozha — tse Sviatist nasha: Slovo do Bratii o. Ihumena Klymenta, Yasna Put, no. 3. Pidp.: Perekazav br. T. Myr. (in Ukr.).
 5. (2008). Vstupne slovo yieromonakha Venedykta, Studiiske monashestvo: materialy konferentsii, Lviv, Svichado, pp. 9—11. (in Ukr.).
 6. Hlava UHKTs nazvav monashestvo «leheniamy Tserkvy». Retrieved from https://risu.org.ua/ua/index/all_news/catholics/ugcc/50695/. (in Ukr.).
 7. (1936). Holos Vichnoi Mudrosty, Prominchyk Sontsia Liubovy, no. 7. (in Ukr.).
 8. Huzar, L. (2001). Prytcha pro bozhestvennoho siiacha v nashomu ukrainskomu narodi, Materialy naukovoi konferentsii, prysviachenoi 100-richchiu vid chasu vvedennia na mytropolychyi prestil u Lvovi sluhy Bozhoho Andreia Sheptytskoho (27 zhovtnia 2001 r.): zbirnyk, Ternopil, pp. 149—151. (in Ukr.).
 9. (1935). De my? Yasna Put, no. 9. (in Ukr.).
 10. Dmytrukh, Sevastiian, iierm. (2002). Blazhennyi Klymentii Sheptytskyi pro molytvu u vidrodzhenykh monastyryakh Studiiskoho ustavu, Lviv, Svichado, 132 p. (in Ukr.).
 11. (1936). Do nashykh chytachiv, Yasna Put, no. 1/2. (in Ukr.).
 12. (1937). Zvodnychi sity komunariv. Cherez shcho same bolshevytskyi komu nizm potiahaie sohodni za soboiu tak bahato liudei? Prominchyk Sontsia Liubovy, no. 10. (in Ukr.).
 13. Kachmar, V. (1984). Ideya ekumenizmu i odnoho Patriarkhatu v Sluhy Bozhoho Andreia i Patriiarkha Yosypa Slipoho, Patriiarkhat, no. 9 (165). Retrieved from http://www.patriyarkhat.org.ua/statti-zhurnalu/ideya-ekumenizmu-j-odnoho-patriarhatu-v-sluhy-bozhoho-andreya-i-patriyarha-josy pa-slipoho/. (in Ukr.).
 14. Klymentii, ihumen (1937). Do vsikh ottsiv i brativ inokiv, shcho zhyvut po nashykh obyteliakh po Studiiskomu ustavu, Yasna Put, no. 11/12. (in Ukr.).
 15. Klymentii, ihumen (1937), Do vsikh chesnykh inokiv i moikh nai doroshchykh ottsiv i brativ, shcho po Studiiskomu ustavovi zhyvut v Unevi ta poinshykh nashykh domakh — peresylaiu slova moho pryvitu: «Hospody Isuse Khryste, Synu Bozhyi, pomylui nas», Yasna Put, no. 8/9/10. (in Ukr.).
 16. Klymentii, ihumen, smyrennyi rab Bozhyi (1937). Do vsikh manastyriv y domiv, shcho v nykh zhyvut nashi Brattia Inoky po Studiiskomu Ustavu, Yasna Put, no. 4. (in Ukr.).
 17. Klymentii, o. ihumen (1936). Slovo do Brativ, Yasna Put, no. 5. (in Ukr.).
 18. Komarytsia, M. (2000). Yasna put, Periodyka Zakhidnoi Ukrainy 20—30-kh rr. XX st: materialy do bibliohrafii, za red. M. M. Romaniuka, Lviv, t. 3, рр. 262—267. (in Ukr.).
 19. Leontivets (1936). Iz zmahan do sviatosty, Yasna Put, no. 6. (in Ukr.).
 20. (1939). Liubov do starynnykh peredan skhidnoho monashestva ta zderzhlyvist do novostei, Yasna Put, no. 1/2/3. (in Ukr.).
 21. Manuil, yerm. (2008). Monashestvo KyievoPecherskoi lavry: rannia doba, Studiiske monashestvo: materialy konferentsii, Lviv, Svichado, рр. 31—40. (in Ukr.).
 22. Manuil, yerodyk. (2005). Istoriia Sviato-Uspenskoi Univskoi Lavry ta studiiskoho monashestva, Lviv, Svichado, 172 р. (in Ukr.).
 23. Myr, T., br. (1936). Suchasna diisnist — Khrystos — My, Yasna Put, no. 4. (in Ukr.).
 24. Myr, T., br. (1936). Suchasnyi svit — Khrystos — My, Yasna Put, no. 1/2, 3, 4. (in Ukr.).
 25. Mytsko, I. (1998). Sviatouspenska Lavra v Unevi (kinets ХІІІ st. — kinets XX st.), Lviv, Svichado, 328 p. (in Ukr.).
 26. Nashe zavdannia, (1935). Yasna Put, no. 6. (in Ukr.).
 27. Nykyfor, o. (1936). Spomyn pro Sknyliv, Yasna Put, no. 7/8. (in Ukr.).
 28. Onufrii, yerm. (2008). Monashestvo v dokumentakh Tserkvy, Studiiske monashestvo: materialy konferentsii, Lviv, Svichado, рр. 59—82. (in Ukr.).
 29. Papa Ivan Pavlo II pro zasoby masovoi informatsii. Retrieved from https://studopedia.com.ua/1_405042_papa-Ivan-pavlo-II-pro-zasobi-masovoi-infor matsii.html. (in Ukr.).
 30. (1936). Pid Novyi Rik: konferentsiia o. Ihumena Klymenta, Yasna Put, no. 1/2. Pidp.: Perekazav br. T. Myr. (in Ukr.).
 31. (1936). Prominchyk Sontsia Liubovy, no. 4. (in Ukr.).
 32. (2008). Svitlo Skhodu: Apostolskyi lyst Vselenskoho Arkhyiereia Ivana Pavla II, Lviv, Misioner, 48 р. (in Ukr.).
 33. (2012). Sviatouspenska Univska Lavra. Korotka istoriia ta siohodennia, Lviv, 32 р. (in Ukr.).
 34. Sklenar, I. M. (2008). Suchasna relihiina presa Ukrainy: typolohiia, kharak terystyka, dominanty: avtoref. dys. … kand. nauk iz sotsialnykh komuni katsii, Kyiv, 16 р. (in Ukr.).
 35. (1936). Slovo do bahatykh, Prominchyk Sontsia Liubovy, no. 7. (in Ukr.).
 36. (1935). Slovo do chytachiv, Yasna Put, no. 1. (in Ukr.).
 37. Studiiske chernetstvo. Retrieved from http://studyty.org.ua. (in Ukr.).
 38. (1996). Typikon [z frants. perekl. iierm. N. (Deineha) ta yierm. Yu. (Voronovskyi)], Lviv, Svichado, 255 р. (in Ukr.).
 39. U Lvovi vidnaishly unikalnyi dokument monakhiv-studytiv 1930-kh rokiv. Retrieved from https://risu.org.ua/article_print.php?id=72257&name=history&_lang=ua&. (in Ukr.).
 40. (1936). Khrystos Voskres! Dorohyi brate i sestro v Khrysti! Prominchyk Sontsia Liubovy, no. 1. (in Ukr.).
 41. Chornopyska, V. (2017). Kanonichno-zakonodavcha baza monastyriv Studiis koho ustavu: istoryko-pravovyi aspekt, Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», Yurydychni nauky, no. 865, рр. 155—162. (in Ukr.).
 42. Chornopyska, V. Z. (2012). Novatorska ideolohiia Klymentiia Sheptytskoho u rozvytku studytskykh monastyriv u Skhidniy Halychyni (20—30 rr. ХХ st.), Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody, seriia «Istoriia ta heohrafiia», vyp. 43, рр. 8—15. (in Ukr.).
 43. Shyvelbush, V. (2007). Smaky rayu: Sotsiialna istoriia prianoshchiv, zbudnykiv ta durmaniv, Kyiv, Krytyka, 255 р. (in Ukr.).
 44. (1937). Shcho kazhe Naivyshchyi Uchytel Khrystovoi Pravdy, pro tu, nemov «Novu Pravdu», yaku holosiat bilshovytski komunari? Prominchyk Sontsia Liubovy, no. 9. (in Ukr.).
 45. Yakiv, o. arkharii (1937). Pratsia v zhyttiu monakha, Yasna Put, no. 6/7. (in Ukr.).
 46. Yasinovskyi, Yu. P. (2004). Drukarnia i biblioteka Sviatouspenskoi Univskoi Lavry, Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy, no. 9, рр. 136—140. (in Ukr.).
 47. Klim [Sheptytskyi Klymentii] (1934). Zakon Studytόw, Oriens, z. 2, рр. 47—50. (in Pol.).