Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2019-9(27)-21

Olesia Drozdovska

Fedir Dudko (1885—1962): journalistic, publicistic and editorial activites

Abstract: 

This article deals with the research of journalistic, publicistic and editorial activities of F. Dudkо. A considerable amount of the scholarship has been devoted to the study of his literary heritage. However, journalistic, publicistic and editorial activities remain out of the scholarly discourse and await the rigorous and unbiased research. This situation is due, first of all, to the fact that many important facts of his collaboration with the media are recorded only in the press. The article reproduces a linear biography of F. Dudkо. The little-known fragments of his life and activities during the Ukrainian Revolution of 1917―1921s and the 1920—30s are introduced into the scholarship. The article’s findings show that F. Dudko’s publications were published under the pseudonym of Did Yakiv in the «Vidrodzhennia» newspaper. We have elucidated the facts of F. Dudkо’s collaboration with newspapers and magazines «Vidrodzhennia», «Zhyttia i Znannia», «Nazustrich», «Nash Prapor», «Nashe Slovo», «Nedilia», «Rada», «Ukraiina», «Ukrainskyi Holos» and others as well as the participating in the creation of the «Izhak» magazine, editing of «Horokhivski Visti», «Kovelske Slovo» and others. More than 190 of his journalistic texts have been identified and introduced into scholarly circulation. Their bibliographic checklist has been compiled. The article analyzes the problematic-thematic spectrum and genre palette of the journalistic heritage of F. Dudkо. It is highlighted that he mainly used such an artistic and journalistic genre as a feuilleton. He raised the problems of the absence of Ukraine in the information space of Europe. Additionally, F. Dudko stressed the importance of such Ukrainian mass media that would promote the idea of Ukrainian statehood, as well as honestly inform abroad about the developments in Ukraine. He highlighted the dominance of the Russian and Ukrainianlanguage anti-Ukrainian press. The journalist also drew attention to the issues of quality of written language, the culture of proper quoting texts of other authors (academic integrity) and so on. We conclude that F. Dudko left an invaluable journalistic and publicistic legacy, which yet requires its rigorous bibliography, systematization and rethinking.

Keywords: Fedir Dudko, the Ukrainian press, journalistic and editorial activities.

Full text


References:

 1. Babii, Ol. (1939). Moi strichi z Pavlom Kovzhunom, Ukrainski Visty, Stanislaviv, no. 115. (in Ukr.).
 2. Bodnaruk, I. (1985). Fedir Dudko (Do storichchia narodzhennia pysmennyka), Svoboda, Dzhersi Syti, Niu York, no. 169. (in Ukr.).
 3. (2000). Vydannia Ivana Tyktora ta kontsernu «Ukrainska Presa»: bibliohr. pokazhch. (1923—1977), uklala V. H. Denysiuk, Lviv, pp. 106, 213, 224, 235, 238, 260. (in Ukr.).
 4. (1947). Vid Redaktsii, Nashe Zhyttia, Avgsburh, no. 1. (in Ukr.).
 5. Vishka, O. (2002). Presa ukrainskoi emihratsii v Polshchi (1920—1939 rr.): ist.-bibliohr. doslidzh., Lviv, pp. 79, 185, 224, 238. (in Ukr.).
 6. Halushko, M. (2001). Ukrainski chasopysy Stanislava (1879—1944 rr.): ist.-bibliohr. doslidzh., Lviv, p. 162. (in Ukr.).
 7. Holovata, L., Sushch, L. & Berbeka, O. (2008). Tovarystvo «Prosvita» u Lvovi (1868—1939): pokazhchyk vydan., 2-he vyd., vypr. i dopovn., Lviv, pp. 246, 314, 351, 353, 371, 375, 377, 380, 386, 392, 404. (in Ukr.).
 8. D-ko, F. [Dudko, F.] (1938). Oskilkivskyi perevorot u Rivnomu, Kaliendar-almanakh «Dnipro» na zvychainyi rik 1939, Lviv, pp. 119—123. (in Ukr.).
 9. Doroshenko, V. (1962). Zhyttievyi shliakh Fedora Dudka (1885—1962): (Zamist nekrolohu), Kyiv, Filadelfiya, no. 4, pp. 15—20. (in Ukr.).
 10. Doroshenko, V. (1962). Pro pysmennyka, hromadianyna, druha (Fedir Dudko: 1885—1962), Slovo, Niu York, Zb. I: Literatura, mystetstvo, krytyka, memuary, dokumenty / red. kol.: S. Hordynskyi, H. Zhurba, I. Korovytskyi, H. Kostiuk (holov. red.), B. Kravtsiv, V. Lesych, M. Shlem ke vych, pp. 315—317. (in Ukr.).
 11. Dudko, F. (1918). Veselka, Vidrodzhennia, Kyiv, no. 31. (in Ukr.). 357
 12. Dudko, F. (1931). Vysokopovazhanyi Pane Redaktore! …, Dilo, Lviv, no. 134. (in Ukr.).
 13. Dudko, F. (1937). Vid Muraviova do Dyrektorii (Spomyny z 1918 roku), Kaliendar-almanakh «Dnipro» na zvychainyi rik 1938, Lviv, pp. 41—60. (in Ukr.).
 14. Dudko, F. (1918). Yedyna-nedilyma, Vidrodzhennia, no. 41. (in Ukr.).
 15. Dudko, F. (1924). Kilka sliv do pytannia pro reformuvannia ukrainskoho alfabetu, Nash Prapor, Lviv, no. 20—24. (in Ukr.).
 16. Dudko, F. (1918). «Koshmary», Vidrodzhennia, no. 15. (in Ukr.).
 17. Dudko, F. (1965). Moya molodist, Niu York, Dzhersi Syti, 87 p. (in Ukr.).
 18. Dudko, F. (1939). Pamiati Pavla Kovzhuna. Yak ya vydavav iz P. M. Kovzhunom satyrychnyi zhurnal, Literaturno-Naukovyi Dodatok do «Novoho Chasu», Lviv, no. 22. (in Ukr.).
 19. Dudko, F. (1919). Po ridnym palestynam, Ukraina, b. m., no. 33, 43, 51, 58, 65. (in Ukr.).
 20. Dudko, F. (1934). Skoropystsi, Nazustrich. no. 8. (in Ukr.).
 21. Dudko, F. S. (1929). Ukraina pered 300 rokamy, Nedilia, Lviv, no. 16, 32—38. (in Ukr.).
 22. (2004). Entsyklopediya istorii Ukrainy: u 5 t., Kyiv, vol. 2. pp. 490, 491. (in Ukr.).
 23. (2008). Entsyklopediya Suchasnoi Ukrainy, Kyiv, T. 8. p. 511. (in Ukr.).
 24. (2011). Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy, Kyiv, T. 11. p. 610. (in Ukr.).
 25. Zhurba, H. (1936). Fedir Dudko, «Dnipro»: literaturanyi i hromadskopolitychnyi kaliendar-almanakh, prysviachenyi 20-littiu ukrainskoi revoliutsii na zvychainyi rik 1937, Lviv, pp. 125—128. (in Ukr.).
 26. (1931). Z zhyttia ukrainskoi emihratsii u Lvovi, Dilo, no. 83. (in Ukr.).
 27. (1949). Zaklyk do amerykanskykh ukraintsiv, Svoboda, no. 291. (in Ukr.).
 28. irt. (1987). 38 lit na sluzhbi hromady, Svoboda, no. 47. (in Ukr.).
 29. K-n, I. [Kedryn-Rudnytskyi, I.] (1969). Vechir u poshanu Fedora Dudka, Svoboda, no. 43. (in Ukr.).
 30. Kostiuk, S. (1999). «Nazustrich», 1934—1938: systematychnyi pokazhchyk zmistu, Lviv, pp. 50, 52, 68, 183. (in Ukr.).
 31. Kulesha, N. M. (2009). Ukrainska presa u Nimechchyni 1919—1945 rr.: formuvannia ta funktsionuvannia: monohrafiia, Lviv, 344 p. (in Ukr.).
 32. Kurylyshyn, K. (2007). Ukrainska lehalna presa periodu nimetskoi okupatsii (1939—1944 rr.): ist.-bibliohr. doslidzh.: u 2 t., Lviv, vol. 1, pp. 237, 373, 400, 445, 448, 449, 459, 460; vol. 2, pp. 17, 19, 20, 23, 164, 168, 180, 412, 417, 419, 480. (in Ukr.).
 33. Kushnirenko, M. (1985). Pysmennyk Fedir Dudko (U storichchia z dnia yoho narodzhennia), Svoboda, no. 87. (in Ukr.).
 34. Lenska, S. V. (2014). Intelektualnyi prostir novelistyky F. Dudka (na prykladi zbirky «Zametil»), Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Filolohiia, Mariupol, vol. 10. pp. 49—54. (in Ukr.).
 35. Lutsiv, L. (1965). Fedir Dudko (1885—1962), Dudko F. Moya molodist. NiuYork, Dzhersi Syti, pp. 7—13. (in Ukr.).
 36. Martyniuk, M. (1998). Ukrainski periodychni vydannia Zakhidnoi Ukrainy, krain Tsentralnoi ta Zakhidnoi Yevropy (1914—1939 rr.): materialy do bibliohr., Lviv, pp. 113, 116, 145, 168. (in Ukr.).
 37. Mukomela, O. (2000). Dudko Fedir, Ukrainska zhurnalistyka v imenakh: materialy do entsyklop. slov., Lviv, vol. 7, pp. 130—131. (in Ukr.).
 38. Nakonechna, Z. I. (2016). Chasopysy vydavnychoho kontsernu «Ukrainska Presa» v konteksti zakhidnoukrainskoi zhurnalistyky: dys. kand. nauk iz sotsialnykh komunikatsii, Lviv. Retrieved from http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/dis_nakonechna.pdf, p. 201. (in Ukr.).
 39. Nykolai Aleksandrovych Rozhkov, Khronos. Vsemyrnaia іstoryia v internete. Retrieved from http://hrono.ru/biograf/bio_r/rozhkov_na.php. (in Rus.).
 40. O-d. [Dudko, F.] (1923). Nova znakhodka z istorii haidamachchyny, Nash Prapor, Lviv, no. 41. (in Ukr.).
 41. O-d. [Dudko, F.] (1923). Pro tsipnyi mist u Kyivi, Nash Prapor, no. 37. (in Ukr.).
 42. O-d. [Dudko, F.] (1941). Rozdmukhuvachi hromadskoho rozdoru, Ukrainskyi Holos, Lutsk, no. 14. (in Ukr.).
 43. O-d. [Dudko, F.] (1923). Rozkopky chernyhivskoho soboru, Nash Prapor, no. 38. (in Ukr.).
 44. Odud. [Dudko, F.] (1941). 21 i 22, Ukrainski Shchodenni Visty, no. 13. (in Ukr.).
 45. Odud. [Dudko, F.] (1941). Dyvitsia na obrii, Ukrainskyi Holos, no. 10. (in Ukr.).
 46. Odud. [Dudko, F.] (1941). I bye Iona vo chrevi kytovim, Ukrainskyi Holos, no. 7. (in Ukr.).
 47. Odud. [Dudko, F.] (1930). Kyyane na lovakh u Afrytsi, Nedilia, Lviv, no. 44—47. (in Ukr.).
 48. Odud. [Dudko, F.] (1924). Yak u nas pyshetsia krytyka, Nash Prapor, no. 3. (in Ukr.).
 49. Ostroverkha, M. (1962). Klaptyk neba na mohylu druha Fedora Dudka, Svoboda, no. 44. (in Ukr.).
 50. Peredyriy, V. A. (2004). Vydannia «Chervonoi Kalyny» (1922—1939): ist.-bibliohr. doslidzh., Lviv, pp. 62, 68, 85, 115, 155, 160. (in Ukr.).
 51. Pysmennyk Fedir Dudko… (1933). [oholoshennia pid rubr. «Novynky»], Dilo, no. 146. (in Ukr.).
 52. (1938). Podiaka, Dilo, no. 264.(in Ukr.).
 53. (1923). «Promin», [samoanons], Promin, Chernivtsi, no. 2/3. (inUkr.).
 54. (1957), Russkaya peryo dy cheskaya pechat (1895 — oktiabr 1917): spravoch nik, avt.-sost. M. S. Cherepakhov & E. M. Fynheryt, Moskva. Retrieved from URL: http://feb-web.ru/feb/periodic/pp0-abc/2.htm?cmd=0. (in Rus.).
 55. Savka, M. (2002). Ukrainska emihratsiina presa u Chekhoslovatskii Respublitsi (20—30-ti rr. XX st.): ist.-bibliohr. doslidzh., Lviv, pp. 107, 108. (in Ukr.).
 56. Soyuz Gorodov, Bolshaya Rossyiskaya Entsyklopediya. Retrieved from https://bigenc.ru/domestic_history/text/4245662. (in Rus.).
 57. (2012). Ukrainska diaspora: literaturni postati, tvory, biobibliohrafichni vidomosti: slovnyk-dovidnyk, upiriadkuv. V. A. Prosalovoi, Donetsk, pp. 153, 154. (in Ukr.).
 58. (1990). Ukrainska Literaturna Entsyklopediya, Kyiv, vol. 2, p. 122. (in Ukr.).
 59. (1949). Ukrainski pysmennyky v Niu Yorku orhanizuyutsia, Svoboda, no. 287. (in Ukr.).
 60. (2003). Ukrainski chasopysy Lvova 1848—1939 rr.: ist.-bibliohr. doslidzh. u 3 t., Lviv, vol. 3. kn. 1: 1920—1928 rr.,pp. 66, 248, 854, 391; kn. 2: 1929—1939 rr.,pp. 85, 422. (in Ukr.).
 61. F. D. [Dudko, F.] (1942). Na zharyshchakh, Nashe Slovo, Berestia, no. 18. (in Ukr.).
 62. Fedir Dudko (1962). [nekroloh], Visti Kombatanta, Niu York, no. 1, p. 77. (in Ukr.).
 63. (1962). Fedir Dudko, vidomyi ukrainskyi pysmennyk i zhurnalist pomer v NiuYorku, Svoboda, no. 40. (in Ukr.).
 64. Khomyshyn, O. M. (2015). Proza Fedora Dudka v konteksti zakhidnoukrainskoi literatury 20—30-kh rokiv XX stolittia: avtoref. dys. kand. filoloh. nauk, Ivano-Frankivsk, 18 pp. (in Ukr.).
 65. Sh. M. [Dudko, F. ?] (1930). Ukrainski zhurnaly na Radianskii Ukraini v 1929 r., Novi Shliakhy, Lviv, vol. 9, kn. 10—12. (in Ukr.).
 66. Yasinskyi, B. (2000). Literaturno-Naukovyi Vistnyk: pokazhchyk zmistu, vol. 1—109 (1898—1932), Kyiv, p. 120. (in Ukr.).