English Українська

Kulchytskyy Markiyan

The newspaper «Meteor»in the context of the youth illegal newspapers of the Ukrainian liberation movement of the 1920s in Galicia

Abstract: Based on the studies of Ukrainian periodicals and some archival materials, the history of the emergence of one of the Ukrainian youth illegal periodicals of the 1920s in the context of the international rela tions of the then society has been showh.
Keywords: «Meteor», illegal periodical, Yulian Red’ko, students, liberation movement.

Full text


References:

 1. Courtenay Baudouin, de. (1925), Kilka ogуlnikуw o objektywnej i subjektywnej odrębności «Ukrainy» pod względem językowym, plemiennym, narodowym i państwowym, Zapysky Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka, 1925, 141/143, pp. 1—19. (in Pol.).
 2. Drozdovska, O. (2001), Ukrainski chasopysy povitovykh mist Halychyny (1865—1939 rr.): ist.-bibliohr. doslidzh., Lviv, 364 pp. (in Ukr.).
 3. Halushko, M. (2003), Ukrainska presa Lvova 20—30-kh rr XX: umovy, osnovni pokaznyky y tematyko-typolohichni aspekty rozvytku, Ukrainska periodyka: istoriia i suchasnist: dop. ta povidoml. vosmoi Vseukr. nauk.-teoret. konf., Lviv, 24—26 zhovt. 2003 r., Lviv, pp. 107—114. (in Ukr.)
 4. Halushko, M. V. & Romaniuk, M. M. (2001), Ukrainski chasopysy Lvova 1848—1939: ist.-bibliohr. doslidzh., Svit, Lviv, t. 1, 744 p.
 5. Kalynovych, I. (1924), Ukrainska presa v 1924 rotsi, Dilo, Lviv, 21 veres. (in Ukr.)
 6. (1924), Meteor, Lviv. no. 1. (in Ukr.).
 7. Mirchuk, P (1968), Narys istorii Orhanizatsii Ukrainskykh Natsionalistiv 1920—1930, Ukrainske vydavnytstvo, London, New York, t. 1, 639 p
 8. Romaniuk, M. (2007), Ukrainska presa XIX—XX st. yak naratyvne istorychne dzherelo, Ukrainska presa v Ukraini ta sviti XIX—XX st.: ist.-bibliohr. doslidzh. Oriiana-Nova, Lviv, t.1, pp.  3—56.
 9. Shakh, S. (1956), Lviv — misto moiei molodosti, Miunkhen, t. 3, 362 pp.
 10. Snitsarchuk, L. V. (2001), Ukrainska satyrychno-humorystychna presa Halychyny 20—30-kh rr. XX st.: istoryko-funktsionalnyi aspekt ta interpretatsiini osoblyvosti, Lviv, p. 240.
 11. Zhyvotko, A. (1938), Rukopysni chasopysy ukrainskoi molodi, Lviv, 26 pp.