Українська English

Komarytsia Mariana

«November Discourse» in the Galician interwar press

Abstract: The article presents a multi-dimensional analysis of a social resonance with respect to the events of the November Action of 1918 as covered by the Galician press of the interwar period. The socio-political context in the study correlates with the historical, military, cultural and individual experience of the events as showed through the memoirs.
Keywords: November Action, interwar period Galician press, Ukrainian-Polish war 1918—1919, united Ukraine.

Full text


References:

 1. Babii,O. (1925), Kult Pershoho lystopada 1918, Natsionalna Dumka, Praga, no. 5, lystop./hrud., pp. 1—9. (in Ukr.).
 2. Borynskyi,Ya. (1933), Pid Lvovom (Spomyn desiatnyka U.H.A.), Litopys Chervonoi Kalyny, no. 11., pp. 2, 3. (in Ukr.).
 3. V. D. (1932), Sviata 1 lystopada, Dilo, no. 255, 17 lystop., pp. 3, 4. (in Ukr.).
 4. (1924), Velyki rokovyny: Lviv 22 sichnia 1924. Dilo, no. 15, p. 1. (in Ukr.).
 5. Demkovych-Dobrianskyi,M. (1936). Lystopadovi pomylky 1918 r., Dzvony, no. 11, pp. 430—435. (in Ukr.).
 6. (1923), Za yedynyi front, Dilo, no. 173, 3lystop., p. 1. (in Ukr.).
 7. Kedryn-Rudnytskyi,I. (1938), Rokovyny prohranoi, Dilo, no. 260, 23 lystop., pp. 1, 2. Pidp.: ik. (in Ukr.).
 8. Krasnyi,P. (1924), Polityka halytskykh sionistiv, Dilo, no. 244, 1 lystop., p. 2, 3. (in Ukr.).
 9. Krushelnytskyi,A. (1924), Z lystopadovykh boiv u Lvovi: Zaporozhtsi na Zamarstynovi, Dilo, no. 244, 1 lystop., p. 2. (in Ukr.).
 10. Kuzma,O. (1931), Lystopadovi dni 1918 r. nakladom avtora, Lviv, 460 pp. (in Ukr.).
 11. L. H. (1928), Sviata 1 lystopada. Kharbin (Kytai), Dilo, no. 270, 4 hrud., pp. 2, 4. (in Ukr.).
 12. Litynska,V. (1937), Iz zapysok 17-litnoi, Litopys Chervonoi Kalyny, no. 11. pp. 2, 3. (in Ukr.).
 13. (1924), Lviv, 1 lystopada 1924, Dilo, no. 244, 1 lystop., p. 1. (in Ukr.).
 14. Mirchuk,P. (1958), Pershyi Lystopad, Liga vyzvolennia Ukrainy, Toronto, 63 pp. (in Ukr.).
 15. (1925), Movchazne sviato: Sviatkuvannia 1 lystopada u Lvovi, Dilo, no. 247, 4 lystop., p. 2. (in Ukr.).
 16. (1923), Na odyn shliakh. Lviv, 1 lystopada 1923, Dilo, no. 172, 2 lystop., p. 1. (in Ukr.).
 17. Olesnytskyi,Yu. (1938), I poliubyte pravdu, a pravda vyzvolyt Vas…, Dilo, no. 276, 4 hrud., pp. 4, 5. (in Ukr.).
 18. Paneiko,V. (1928), Pered Pershym lystopada: Shmatok spohadiv, Dilo, no. 245, 1lystop., p. 1. (in Ukr.).
 19. (1928), Sviata 1 lystopada: Radekhiv, Dilo, no. 260, 21lystop., p. 2. (in Ukr.).
 20. (1933), Sviata 1 lystopada: Uzhhorod, Dilo, no. 309, 22 lystop., p.4. (in Ukr.).
 21. (1922), Sprava Skhidnoi Halychyny: Interpeliatsia v Italiiskim parliamenti v spravi vykonuvannia sudivnytstva u Skh. Halychyni imenem Polskoi republyky ta konstruovannia protsesiv o holovnu zradu, Dilo, no. 5, 6 veres., p. 1. (in Ukr.).
 22. (1922), Sprava Skhidnoi Halychyny. Skhidna Halychyna i zahranychni apetyty, Dilo, no. 5, 6 veres., p. 1. (in Ukr.).
 23. (1933), Sprava Skhidnoi Halychyny pered anhliiskoiu palatoiu posliv: Zaiava ministra zakordonnykh sprav (26.6.1933), Dilo, no. 172, 6 lyp., p. 2. (in Ukr.).
 24. Chekhovych, K. (1943), Ideina otruta bolshevyzmu, Krakivski Visti, no. 41, 11 hrud., p. 3. (in Ukr.).