Українська English

Drong Katarzyna

An attempt of self critical shaping of journalistic profession in the works of Gabriela Zapolska

Abstract: The creative work of G. Zapolska in terms of her journalistic experience and presence of problems of journalosm, specifially in the drama «Trained souls» and a story «Anti-semite» has been considered. A number of critiques in the then press concerning her works featuring «journalistic» motifs have been analized. The attitudes about the state and status of the Galician journalism of the late XIX — early XX cc. hav been elucidated, as well as a relvance of G. Zapolska’s social requirements relating to journalist’s work and journalism’s foundations have been decentuated.
Keywords: press, journalism, ethics and mission of journalism, problems of journalism, moral, mechanisms of the press functioning, analysis, responsibility, information, criticism, populism, critique, sensation.

Full text


References:

Bartoszewicz K., Kartki artystyczno-literackie z Krakowa, «Słowo Polskie» 1902, nr 180, s. 4.

Czachowska J., Współpraca Zapolskiej z czasopismami w latach 1881—1897, w: Gabriela Zapolska. Publicystyka, opr. J. Czachowska, E. Korzeniewska, t. 1, s. 331—351.

Dokumentalistka dziejów Polski — Gabriela Zapolska, [w:] Ludzie niepodległości, https://www.polskieradio.pl/7/5818/Artykul/1947209, Dokumentalistka-dziejow-Polski-Gabriela-Zapolska

Drożdż M., Aksjologiczne uwarunkowania prawdy, w: Prawda w mediach. Między ideałem a iluzją?red. M. Drożdż, Tarnów 2010.

Fazan J., Przedmowa, [w:] T. Peiper, Gabriela Zapolska jako aktorka, Kraków 2004.

Janicka A., Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemiki, Białystok 2013.

Krzywoszewski S., Wstęp do utworów dramatycznych Gabrieli Zapolskiej, w: G. Zapolska, Utwory dramatyczne, Warszawa-Lwów-Poznań-KrakówLublin 1923, s. 8.

Mucha B., Dziennikarze lwowscy w dramacie Gabrieli Zapolskiej «Tresowane dusze», «Studia Słowianoznawcze», t. 9, 2011, s. 179—194.

Paszkwil pani Zapolskiej, «Dziennik Polski» 1902 nr 193 s. 1.

Pr. W. (W. Prokesch), «Nowa Reforma» 1902, nr 86, s. 2—3. s. 5—6.

Zapolska G., Antysemitnik, Kraków 1899.

Zapolska G., Tresowane dusze, w: Utwory dramatyczne, Warszawa-LwówPoznań-Kraków-Lublin 1923.

Zapolska G.,Ósma klasa. Paszkwil, «Wisła» (Kraków) 1912, nr 4, s. 58—59; nr 5, s. 80; nr 6, s. 98—100.

Zapolska G., Takie coś (Jego Wielkanoc), «Słowo Polskie» 1909, nr 166, s. 2—4.

Zapolska G., Takie coś w pelerynie «Słowo Polskie» Lwów 1908, n 601.

Zurli A., Szkło i brylanty. Gabriela Zapolska w swojej epoce, Warszawa 2016