English Українська

Brailian Nadiia

Ukrainian camp magazines in the Czechoslovak Republic as a source for the martyrology of interned Ukrainians (1919—1923)

Abstract: The camp magazines «Ukrayinsʹky Skytaletsʹ» [«Ukrainian Wanderer»] (Liberec, Josefov, Vienna, 1920—1923) and the «Ukrayinsʹky Striletsʹ» [«Ukrainian Rifleman»] (Nimetsʹke Yablonne, 1920—1921) have been analyzed for the presence of obituaries and other materials that are the source of biographical information about interned Ukrainians, who died in the Czechoslovakia. On the basis of the published data, the alphabetic inde of the deceased (87 persons) has been created with short biographical information: the year and place of birth, the date and place of death and burial and so («Appendix 1»). A geographical index of the burial places of Ukrainians has been created (settlments have been presented with the the current name and territorial affiliation as well as), the amount and names of the buried have been indicated («Appendix 2»).
Keywords: «Ukrayinsʹky Skytaletsʹ», «Ukrayinsʹky Striletsʹ», interned parts of UGA, Ukrainian burial places in the Czech Republic.

Full text


References:

 1. Bednarzhova, T. & Yanchyk, F. (2002), Ukrainski mohyly v Chekhii, Praha, 50 pp. (in Ukr.).
 2. Vidkryttia vidrestavrovanoho pamiatnyka voinam UHA v Libertsi. Retrieved from https://czechia.mfa.gov.ua/ua/press-center/notices/8561-vidkrittyavidrestavrovanogo-pamjatnika-vojinam-uga-v-liberci. (in Ukr.).
 3. Koval, R., Do ukrainskykh mohyl u Chekhii. Retrieved from http://nezboryma-naciya.org.ua/show.php?id=116. (in Ukr.).
 4. Malytskyi, Ya., Z istorii sela Viiska. Retrieved from http://www.vox-populi.com.ua/rubriki/istoria/operacia-visla/zistoriieselavijskaavtormalickijaroslav. (in Ukr.).
 5. Mykytiuk, D. (1977), Vstup, Ukrainskyi Strilets: Orhan Presovoi Kvartyry Ukrainskoi Bryhady v Chekhii. Richnyky 1920—1921, Vinnipeg (Kanada), pp. 1—6. (in Ukr.).
 6. Mistsia ukrainskoi pamiati v Chekhii stane lehshe znaity: stvoriuietsia elektronnyi kataloh. Retrieved from https://ukr.segodnya.ua/ukraine/mestaukrainskoy-pamyati-v-chehii-stanet-legche-nayti-sozdaetsya-elektronnyykatalog-1202532.html. (in Ukr.).
 7. Pelenska, O. (2005), Ukrainskyi portret na tli Prahy: ukrainske mystetske seredovyshche v mizhvoiennii Chekho-Slovachchyni, Niu York, Praha, 222 pp. (in Ukr.).
 8. Pelenska, O. Ukrainski viiskovi memorialy na cheskykh zemliakh. Retrieved from https://www.radiosvoboda.org/a/29545127.html. (in Ukr.).
 9. Sydorenko, N. M. (2000), Natsionalno-dukhovne samostverdzhennia: u 3 ch. Kyiv, Ch. 2, Presa internovanykh ukraintsiv ta tsyvilnoi emihratsii (Chekhiia, Polshcha, Rumuniia, Yehypet, 1919—1924 rr.), 262 pp. (in Ukr.).
 10. Sribniak, I. (2006), Presa internovanykh chastyn Ukrainskoi Halytskoi Armii u Chekhoslovachchyni (1919—1921 pp.), Magisterium, Kyiv, Vyp. 22, Zhurnalistyka, pp. 76—80. (in Ukr.).
 11. Sribniak, I. V. Internovani voiaky UHA v tabori Yozefov (Chekhoslovachchyna) u 1921—1922 rr.: umovy perebuvannia ta sanitarnyi stan. Retrieved from http://shron1.chtyvo.org.ua/Sribniak_Ihor/Internovani_voiaky_UHA_v_tabori_Yozefov_Chekhoslovachchyna_u_19211922_rr_umovy_pere buvannia_ta_sanit.pdf. (in Ukr.).
 12. U Chekhii vidkryly vidnovlenyi pamiatnyk ukrainskym voinam. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2535580-u-cehii-vidkrili-vidnovlenij-pamatnik-ukrainskim-voinam.html. (in Ukr.).
 13. Furtes, O. (2008), Istoryko-memuarnyi litopys UHA «Ukrainskyi Skytalets» 1920—1923 rr., Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Lviv, № 17, pp. 130—137. (in Ukr.).
 14. Chy vriatuiemo my vid znyshchennia ukrainski mohyly v Chekhii? Retrieved from http:// www.uha.org.ua/uk/news/261-2018-13-03-chy-vryatuyemo-my-vidznyshchennya-ukrayinski-mohyly-v-/. (in Ukr.).