Українська English

Nakonechna Zoriana

Ivan Zubenko’s editorial and publicistic legacy in the Ukrainian and foreign Ukrainian-language newspapers (1920s—1930s)

Abstract: The I. Zubenko editorial and publicistics work has been researched; the camp, Kolomyia and Lviv magazines published by his active participation, have been recorded; his publications topics have been determined, as well as his two cryptonyms have been revealed.
Keywords: Ivan Zubеnko, writer, publicist, editor, national liberation struggle of the Ukrainian people, magazine, article, news item, topics.

Full text


References:

 1. Bibliohrafiya ukrainskoi presy v Polshchi (1918—39) i Zakhidno-Ukrainskiy Narodniy Respublitsi (1918—19), uklav Ye. Misylo, Edmonton, 1991, 250 pp. (in Ukr.).
 2. Vishka, O. (2002), Presa ukrainskoi emihratsii v Polshchi (1920—1939 rr.): ist.- bibliohr. doslidzh., Lviv, рр. 117, 118, 158—160, 200, 204—206, 224, 316, 322. (in Ukr.).
 3. H. (1941), Zhertvy bolshevytskoho teroru, Volia Pokuttia, ch. 14/15. (in Ukr.).
 4. Dei, O. I. (1969), Slovnyk ukrainskykh psevdonimiv ta kryptonimiv (XVI— XX st.), Naukova dumka, Kyiv, p. 473. (in Ukr.).
 5. Dorotska-Kulyk, E. Na dorozi u svit, Kolomyia, Retrieved from kolomyya.org/histpub/historypub82.htm. (in Ukr.).
 6. (2011), Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy, Kyiv, t. 11, p. 23. (in Ukr.).
 7. Zubenko I. [Perelik avtoriv zhurnalu «Veselka», nadanyi Ye. Yu. Pelenskomu], Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv, Lviv, f. 309, op. 1, od. zb. 2160. (in Ukr.).
 8. (1941), Ivan Zubenko, Volia Pokuttia, ch. 14/15. (in Ukr.).
 9. (1942), Ivan Zubenko [nekroloh], Podolianyn, no. 11. (in Ukr.).
 10. (2012), Ivan Zubenko i Kolomyia, Moroziuk V. Ostrovy pamiati, Tipovit, Ivano-Frankivsk, pp. 85—91. (in Ukr.).
 11. Kasianenko, T. A. (2013), Ideino-estetychni zasady literaturno-krytychnoi spadshchyny Ivana Zubenka,Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Filolohichni nauky, no. 4(2), pp. 6—14. (in Ukr.).
 12. Kasianenko, T. A. (2010), Nevidomyi Ivan Zubenko: shtrykhy do tvorchoi biohrafii, Prykarpatskyi visnyk NTSh. Seriia Slovo, Ivano-Frankivsk, no. 2(10), pp. 248—262. (in Ukr.).
 13. Kasianenko, T. A. (2011), Tvorchist Ivana Zubenka (poetyka, zhanrovo-stylovi osoblyvosti): avtoref. dys. … kand. filol. nauk: 10.01.01, Ivano-Frankivsk, 20 p. (in Ukr.).
 14. Kysilevska, O. Pamiati pysmennyka Ivana Zubenka, Zbruch, Retrieved from https://zbruc.eu/node/56999; (1941), Krakivski Visti, ch. 219. (in Ukr.).
 15. Kysil, Z. R. (2001) Ukrainske voienno-istorychne tovarystvo (1920—1939), Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, no. 2, pp. 100—112. (in Ukr.).
 16. Krupach, M. (2008) «Kaliskyi Parnas»: Mykhailo Selehii — voin ta pysmennyk, Slovo i Chas, no. 10, pp. 90—98. (in Ukr.).
 17. Martyniuk, M. (1998) Ukrainski periodychni vydannia Zakhidnoi Ukrainy, krain Tsentralnoi ta Zakhidnoi Yevropy (1914—1939 rr.): materialy do bibliohrafii, Lviv, 1998, 298 pp. (in Ukr.).
 18. Narizhnyi, C. Kulturno-prosvitnia pratsia v ukrainskykh taborakh internovanykh v b. Polshchi 1920—1923 r. r. (1942), Narizhnyi C. Ukrainska emihratsiya. Kulturna pratsia ukrainskoi emihratsii mizh dvoma svitovymy viinamy, Praha, ch. 1, pp. 33—52. (in Ukr.).
 19. Nykolyshyn, D. (1941), Ivan Zubenko v Kolomyi, Volia Pokuttia, ch. 16. (in Ukr.).
 20. Nykolyshyn, D. (1941), Ostanni dni Ivana Zubenka, Volia Pokuttia, ch. 14/15. (in Ukr.).
 21. Romaniuk, M. (1994), Zubenko Ivan Serhiiovych, Ukrainska zhurnalistyka v imenakh: materialy do entsyklop. slov., Lviv,1994, vyp. 1, pp. 78—80. (in Ukr.).
 22. Romaniuk, M. M. & Halushko, M. V. (1996), Ukrainski chasopysy Kolomyi 1865— 1994 rr.: ist.-bibliohr. doslidzh., Lviv, 238 pp. (in Ukr.).
 23. Ukrainska diaspora: literaturni postati, tvory, biobibliohrafichni vidomosti: slov.-dovid., uporiadkuv. V. A. Prosalovoi, Skhidnyi vydavnychyi dim, Donetsk, p. 175. (in Ukr.).
 24. Khrystych, Ya. (1941), Nezlamnyi partyzan, Volia Pokuttia, ch. 14/15. (in Ukr.).