Українська English

Grzegorz Zamoyski
PhD, DSc, Associate Professor,
Head of its Department of Economics at the Rzeszów University of Technology
(Rzeszów, Polen)


DOI: https://doi.org/10.37222/2786-7552-2023-3-4

The Lviv-based journal «Nafta» in 1893–1914

The article describes the Lviv-based journal «Nafta», which was published between 1893 and 1914. The journal was published as a monthly or biweekly and its editorial board was composed of professors of Lviv universities and Galician economic activists. «Nafta» was not the first journal devoted to the issues of the oil industry – methods of its extraction, economic questions on this branch of the economy, information on the functioning of the oil industry in other countries or the actions of national and state authorities towards this industry. Such journals had already been published earlier in Gorlice and Krosno and, after the publication of «Nafta» began, also in Jasło (Pawłowski 1995: 366). However, these journals were ephemera, and the Lviv-based «Nafta», as the long-standing organ of the National Petroleum Society and earlier the Society of Petroleum Technicians, was published until the end of July 1914.

Keywords: Galicia, Lviv, oil industry in Galicia, Polish journals in Galicia.

Full text


References

 1. Angerman, K. (1904). Borysław pod względem geologiczno-tektonicznym, Nafta, (2) (in Pol.).
 2. Bartoszewicz, S. (1904). Organizacja eksportowa naszego przemysłu naftowego i przemysł naftowy amerykański, Nafta, (1) (in Pol.); (1905). Traktat handlowy z Niemcami, Nafta, (4) (in Pol.); (1906). Historia i stan ekonomiczny przemysłu naftowego w Galicji, Nafta, (19–20) (in Pol.); (1908). Pogląd na dzieje przemysłu naftowego i środki sanacyjne, Nafta, (24) (in Pol.).
 3. Bielski, Z. (1905). Rzut oka na nowsze sposoby głębokiego wiercenia, Nafta, (15–20) (in Pol.).
 4. Brugger, F. (1908). Rozwój galicyjskiego systemu wiercenia, Nafta, (17) (in Pol.).
 5. Brzozowski, S. (1995). Tematyka naftowa w Szkole Politechnicznej we Lwowie do 1918 r., Historia polskiego przemysłu naftowego. T. 2: praca zbiorowa pod red. R. Wolwowicza, Brzozów-Kraków (in Pol.).
 6. Dunikowski, E. (1898). Geologiczne warunki występowania ropy w dobrach państwowych w Galicji, Nafta, (18) (in Pol.).
 7. Fauck, A. (1901). Nowe postępy techniki głębokich wierceń, Nafta, (10) (in Pol.).
 8. Gawroński, L. (1907). Dzisiejsze poglądy na geologię Karpat i drugorzędne złoża ropy, Nafta, (17–19) (in Pol.).
 9. Gruszkiewicz J. (1907). O gazie naftowym, Nafta, (2) (in Pol.).
 10. Grzybowski J. (1897). Mikroskopowe badania namułów wiertniczych z kopalń naftowych, Nafta, (23) (in Pol.).
 11. (1931). Katalog czasopism, wydawnictw ciągłych i zbiorowych Politechniki Lwowskiej opracowany na podstawie stanu księgozbioru w r. 1930, Lwów (in Pol.).
 12. Łukaszewski, A. (1908). Wieże wiertnicze, rezerwuary ziemne i gromowody, Nafta, (19) (in Pol.).
 13. Miączyński, M. (1908). Geologiczne stosunki Borysławia i Tustanowic, Nafta, (22) (in Pol.).
 14. Olszewski, S. (1896). Przywóz i wywóz produktów naftowych a Austrowęgier w 1895 r., Nafta, (6) (in Pol.); (1902). Przemysł naftowy w Galicji w latach od 1884 do 1901, Nafta, (9) (in Pol.); (1899). Statystyczny przegląd przemysłu naftowego w Baku 1896–1898, Nafta, (7–8) (in Pol.).
 15. Pawlewski, B. (1897). Z technologii nafty, Nafta, (11) (in Pol.).
 16. Pawłowski, W. (1995). Piśmiennictwo naftowe, Historia polskiego przemysłu naftowego. T. 2: praca zbior. pod red. R. Wolwowicza, Brzozów-Kraków (in Pol.).
 17. Petit, V. (1902). O wyciągaczach rur, Nafta, (3) (in Pol.).
 18. Pietrusky, K. (1909). Przemysł naftowy w Stanach Zjednoczonych Ameryki w roku 1908, Nafta, (10–14) (in Pol.).
 19. Potworowski, G. (1897). Regulator do motorów naftowych i gazowych, Nafta, (20) (in Pol.).
 20. Schneider, G. (1901). Wiercenie obrotowe piłującymi dłutami i hartowanym śrutem stalowym, Nafta, (7) (in Pol.).
 21. Shelman, J. (1899). Nóż do ucinania rur i prucia rur hermetycznych w otworach świdrowych, Nafta, (15) (in Pol.).
 22. Siudak, F. (1901). Spostrzeżenia nad systemem wiertniczym Raky’ego, Nafta, (1–2, 5) (in Pol.).
 23. Stein, P. (1904).Wiercenie szybko udarowe i jego rozwój, Nafta, (15–16) (in Pol.).
 24. Sulimirski, W. (1901). Kilka słów o świdrze ekscentrycznym, Nafta, (12) (in Pol.).
 25. Szajnocha, W. Pochodzenie karpackiego oleju skalnego, Nafta, (1–3) (in Pol.).
 26. Szaynok, W. (1904). Zastosowanie przegrzanej pary w kopalnictwie nafty, Nafta, (1) (in Pol.).
 27. Wieleżyński, M. (1903). Metody używane do oznaczania wartości opałowej produktów naftowych, Nafta, (9) (in Pol.).
 28. Wolski, W. (1896). O ujęciu gazów naftowych, Nafta, (2) (in Pol.); (1897). O gwintach stożkowych, Nafta, (14) (in Pol.); (1899). W sprawie reformy rur wiertniczych, Nafta, (7) (in Pol.); (1902). O taranie wiertniczym, Nafta, (8) (in Pol.).
 29. Załoziecki, R. (1897). O zużytkowaniu odpadów fabryk naftowych, Nafta, (4–6) (in Pol.); (1901). O zastosowaniu olejów i odpadków naftowych do opalania, Nafta, (12) (in Pol.); (1904). Jakość naszej nafty eksportowej, Nafta, (5) (in Pol.); (1906). Jakich środków użyć by dążyć do rozszerzenia zastosowania produktów naftowych, Nafta, (11–16) (in Pol.).
 30. Zuber, R. (1896). Kilka uwag o teoriach powstawania nafty, Nafta, (7) (in Pol.); (1898). Uwagi krytyczne nad nowoczesnymi hipotezami o powstawaniu nafty, Nafta, (16) (in Pol.); (1899). Kilka słów o geologii Kaukazu, Nafta, (5) (in Pol.).