Українська English

Olesia Drozdovska
Candidate of Philological Sciences, Senior Research Fellow,
Senior Researcher at the Press Studies Research Institute
Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv
(Lviv, Ukraine)


DOI: https://doi.org/10.37222/2786-7552-2023-3-6

Ivan Paslavskyi(1896–1947): vicissitudes of life, editorial and journalistic activity

Till now, one segment of the history of Ukrainian print journalism of the 19th and 20th c. remains insufficiently researched. This is the Ukrainian press published in China in 1917–1944s. The people who participated in its creation and functioning are undeservedly forgotten, and their significant role in the evolution of this national social institution is underappreciated. That is why the figure of one of the active participants of Ukrainian national life in East Asia – Ivan Paslavskyi – was chosen as the object of our research. Particular attention is paid to the research of his cooperation with the Ukrainian press, which in the 20s and 30s of the 20th century published in Harbin. Information as to particular episodes of I. Paslavskyi’s life path is specified. An attempt is made to identifying those fragments of the biography that require further research. The author explores I. Paslavskyi’s participation in the founding, publishing, and editing of such periodicals as Dalekyi Skhid [Far East] (1925–1926), Mandzhurskyi Vistnyk [Manchurian Herald] (1932–1937), Ukrainske Zhyttia [Ukrainian Life] (1925), Ukrainski “Lysty z Dalekoho Skhodu” [Ukrainian “Letters from the Far East”] (1932). It is accented to his participation in the functioning of the page Ukrainskaia Zhizn [Ukrainian Life] (1929–1930) in the Russian language newspaper Gung-Bao. More than forty publications by I. Paslavskyi were found in those periodical presses and in the newspaper Dalekyi Skhid [Far East] (1938–1939). It is noted that he signed the publications in the press by his real name, pseudonyms I. P., Lev Halytskyi, L. Halytskyi or remained anonymous. This paper presents a review of the main problematic areas of his journalistic heritage. The emphasis is on the necessity to continue scientific research to clarify controversial fragments of I. Paslavskyi’s biography and his activities as a journalist. The prospects of scientific research devoted to the study of the Ukrainian press in China 1917–1944s and the persons who participated in its functioning are outlined.

Keywords: Ivan Paslavskyi, Harbin, Ukrainian press, Dalekyi Skhid [Far East] (1925–1926), Dalekyi Skhid [Far East] (1938–1939), Mandzhurskyi Vistnyk [Manchurian Herald], page Ukrainskaia Zhizn [Ukrainian Life], Ukrainske Zhyttia [Ukrainian Life], Ukrainski «Lysty z Dalekoho Skhodu» [Ukrainian «Letters from the Far East»], journalistic and editorial activities.

Full text


References

 1. Artymovych, A. (1961). Uchni Peremyskoi himnazii v ukrainskykh viiskovykh formatsiiakh 1914–1920 rr. [Students of Przemyśl Gymnasium in Ukrainian military formations 1914–1920], Peremyshl – zakhidnyi bastion Ukrainy: zbirnyk materiialiv do istorii Peremyshlia i Peremyskoi zemli, zladzhenyi redaktsiinoiu kolegiieiu pid provodom prof. B. Zahaikevycha, Niu-York; Fyladelfiia: Peremyskyi Vydavnychyi Komitet, 156–162 (in Ukr.).
 2. Vid Redaktsii. (1925). Vzhe deviatyi rik nastav… [Already the ninth year has come…], Ukrainske Zhyttia, Kharbin, (1), 1–2 (in Ukr.).
 3. (1925). Do V. P. Redaktsii i Vydavnytstv [To the highly respected Editorial Boards and Publishing Houses], Ukrainske Zhyttia, Kharbin, (1), 16 (in Ukr.).
 4. (1925). Do Vsh. Chytachiv [To Honorable readers], Ukrainske Zhyttia, Kharbin, (3), 16 (in Ukr.).
 5. (1925). Do ukrainskoho Hromadianstva [To Ukrainian citizens], Ukrainske Zhyttia, Kharbin, (7), 4 (in Ukr.).
 6. (1932). Do shanovnykh nashykh chytachiv [To our honorable readers], Ukrainski «Lysty z Dalekoho Skhodu», Kharbin, (5/6), 4 (in Ukr.).
 7. Drok, R. (1939). Ukraintsi na Dalekomu Skhodi (dopys z Kharbina) [Ukrainians in the Far East], Vistnyk, Lviv, (6, II), 423–427 (in Ukr.).
 8. Yevdokymenko, I. (2022). Narysy Sofii Rusovoi: chynnyky vplyvu na vybir zhanrovoi formy publikatsii [Essay of Sofia Rusova^ factors influencing the choice of genre from of publications], Obraz: nauk. zhurn., Sumy, (3(40), 29–38. DOI: https://doi.org/10.21272/Obraz.2022.3(40)-29-38 (in Ukr.).
 9. (1934). Z misiatsia chervnia… [Since June…], Mandzhurskyi Vistnyk, Kharbin, (12(68), 1 (in Ukr.).
 10. (1932). Zvertaiemos z uklinnym prokhanniam… [We humbly request…], Ukrainski «Lysty z Dalekoho Skhodu», Kharbin, (3), 4. Rubr.: Bizhucha khronika (in Ukr.).
 11. (2011). Zelenyi Klyn (Ukrainskyi Dalekyi Skhid) [Zelenyi Klyn (Ukrainian Far East)]: entsykloped. dovid. / uklav V. Chornomaz, Vladyvostok: Vydavnytstvo Dalekoskhidnoho federalnoho universytetu, 149–150 (in Ukr.).
 12. Katola, O. (2022). Tematychne novatorstvo publikatsii Sofii Yablonskoi u halytskii presi mizhvoiennoi doby [The thematic novelity of Sofia Yablonska’s publications in galician periodicals of the interwar period], Presoznavstvo / Press Studies, Lviv, (1), 217–226. DOI: https://doi.org/10.37222/2786-7552-2022-1-14 (in Ukr.).
 13. (2006). Kniga pamyati jertv politicheskih repressiy. Sverdlovskaya oblast, Ekaterinburg: Sredne-Uralskoe knijnoe izdatelstvo, (6: O–P), 111 (in Rus.).
 14. Komarytsia, M. (2021). Khudozhno-publitsystychna spadshchyna Sofii Parfanovych: slovo–liudyna–doba [Sofia Parfanovych’s artistic and journalistic legacy: word–personality–age], Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho instytutu presoznavstva, Lviv, (11(29), 307–333. DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2021-11(29)-14 (in Ukr.).
 15. Kulikova, L. K., Maslova, A. N. (1968). Dalniy Vostok v period Velikoy oktyabrskoy sotsialisticheskoy revolyutsii i grajdanskoy voynyi (1917–1922 gg.): ukazatel literatury [The Far East during the Great October Socialist Revolution and Civil War (1917-1922): Index of Literature], Habarovsk, 203 (in Rus.).
 16. L. D. (1962). Tyzhnevyk «Mandzhurskyi Vistnyk» 1932–1937 [Weekly Manchurian Vistnyk 1932–1937], Svoboda, Dzherzy Syti, (17), 4. Rubr.: Z naukovykh konferentsii UVAN u ZDA (in Ukr.).
 17. M. (1925). Ukrainska gazeta v Azii [Ukrainian newspaper in Asia], Svoboda, Dzherzy Syti, (249), 2 (in Ukr.).
 18. Masiuk, V. (1984). Istoriia 17-ho Plastovoho Kurenia im. M. Drahomanova v Yavorovi [History of the 17th Plast’s M. Drahomanov’s kuren in Yavoriv], Yavorivshchyna i Krakovechchyna: regionalnyi istorychno-memuarnyi zbirnyk, Niu York; Paryzh; Sydnei; Toronto, 523–540 (in Ukr.).
 19. (1925). Na novi pozytsii [To new positions], Ukrainske Zhyttia, Kharbin, (5), 1–2 (in Ukr.).
 20. Nakonechna, Z. (2021). Lev Chubatyi (1895–1966): nevidomi fakty biohrafii redaktora vydavnychoho kontsernu «Ukrainska Presa» [Lev Chubaty (1895–1966): unknown facts about the biography of the editor of publishing concern Ukrainska Presa], Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho instytutu presoznavstva, Lviv, (11(29), 333–342. DOI: https://doi.org/10.37222/2524-
  0331-2021-11(29)-15 (in Ukr.).
 21. Paslavskyi, I. (1935). Ahoniia «malorosiishchyny» [Agony of a Little Russian Identity], Mandzhurskyi Vistnyk, Kharbin, (12(104), 1 (in Ukr.).
 22. Paslavskyi, I. (1930).V godovschinu «Ukrainskoy stranichki» Gun-Bao [On the anniversary of «Ukrainian page» Hun-Bao], Hun-Bao, Kharbin, (966), 3. Storinka «Ukrainskaya Jizn». Pidp.: Lev Galitskіy (in Rus.).
 23. Paslavskyi, I. (1933). Za ridnu shkolu [For my native school], Mandzhurskyi Vistnyk, Kharbin, (22(31), 2 (in Ukr.).
 24. Paslavskyi, I. (1930). Moih neskolko otvetov [My few answers], Hun-Bao, Kharbin, (972), 3. Storinka «Ukrainskaya Jizn». Pidp.: Lev Galitskіy (in Rus.).
 25. Paslavskyi, I. (1935). Tyzhnevyk «Ukrainske Zhyttia» [Weekly Ukrainske Zhyttia], Mandzhurskyi Vistnyk, Kharbin, (26(118), 2. Pidp.: I. P (in Ukr.).
 26. Paslavskyi, I. (1929). Udarnyiya zadaniya sibirskih ukraintsev [The main tasks of Siberian Ukrainians], Hun-Bao, Kharbin, (833), 3. Storinka «Ukrainskaya Jizn». Pidp.: Lev Galitskіy (in Rus.).
 27. Paslavskyi, I. (1932). Khvylynu uvahy [A minute of attention], Mandzhurskyi Vistnyk, Kharbin, (5), 6 (in Ukr.).
 28. Paslavskyi, I. (1938). Cherhovyi nastup bolshevyzmu na Ukrainu [Another offensive of Bolshevism on Ukraine], Dalekyi Skhid, Kharbin, (9), 131–132. Pidp.: I. P (in Ukr.).
 29. Paslavskyi Ivan. Entsyklopediia istorii Ukrainy. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Paslavskyj_I (date of application: 02.09.2023) (in Ukr.).
 30. (1999). Pokayanie: Komi respublikanskiy martirolog jertv massovyih politicheskih repressiy [Repentance. Komi Republican martyrology of the victims of mass political repressions], Syktyvkar, (2, 1), 815 (in Rus.).
 31. Popok, A. (2001). Pioner ukrainskoho vidrodzhennia (z istorii diialnosti tovarystva «Prosvita» na Dalekomu Skhodi) [Pioneer of the Ukrainian renessance (from the history of the activities of the «Prosvita» society in the Far East)], Samostiina Ukraina, Kyiv, (4/482), 59–63 (in Ukr.).
 32. Popok, A. (2001). Ukrainski poselennia na Dalekomu Skhodi: ist.-sotsioloh. narys [Ukrainian settlements in the Far East: Historical and sociological essay], Kyiv, 304 (in Ukr.).
 33. Popok, A. Ukrainomovna presa v rehioni [Ukrainian-language press in the region], Kobza: Ukraintsi v Rosii. Nezalezhnyi sait diaspory. URL: http://kobza.com.ua/ukrajinskyj-istorychnyj-klub/841-ukrajinomovna-presa-v-regioni-ukr.html (date of application: 03.09.2023) (in Ukr.).
 34. (1937). Radio-vyklad [Radio lecture], Mandzhurskyi Vistnyk, Kharbin, (18), 2. Rubr.: Ukraintsi v Azii (in Ukr.).
 35. Redaktsiia. (1925). Do vidoma nashykh velmy shanovnykh chytachiv u misti i na linii [To the attention of our honorable respected readers in the city and on the line], Ukrainske Zhyttia, Kharbin, (4), obklad, 2 (in Ukr.).
 36. Redaktsiia. (1925). Shanovni Hromadiane! [Dear Citizens!], Ukrainske Zhyttia, Kharbin, (1), 10 (in Ukr.).
 37. Svit, I. (1935). Pamiaty V. Opadchoho [In memory of V. Opadchyi], Mandzhurskyi Vistnyk, Kharbin, (2(94), 7. Pidp.: I. S (in Ukr.).
 38. Svit, I. (1972). Ukrainsko-yaponski vzaiemyny 1903–1945: Istorychnyi ohliad i sposterezhennia [Ukrainian-Japanese relations 1903–1945: Historical survey and observations], Niu-York, 372 (in Ukr.).
 39. Sereda, O. (2021). Redaktsiino-vydavnycha ta zhurnalistska diialnist Stepana Dmokhovskoho (mizhvoiennyi period) [Editorial, publishing and journalistic activities of Stepan Dmokhovsky (in interwar period)], Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho instytutu presoznavstva, Lviv, (11(29), 366–387. DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2021-11(29)-17 (in Ukr.).
 40. Silevych, L. (2021). Publikatsii Lidii Shyshmanovoi-Drahomanovoi v ukrainskii presi pershoi tretyny XX st. [Publications of Lidia Shyshmanova–Drahomanova in the Ukrainian press of the beginning of the 20th century], Obraz: nauk. Zhurn., Sumy, (2(36), 14–21. DOI: https://doi.org/10.21272/Obraz.2021.2(36)-14-21 (in Ukr.).
 41. Skoryk, M. (2021). Povernennia iz zabuttia (za materialamy sudovoho protsesu nad Serhiiem Zhyhalkom) [The return from shot oblivion (based on the materials of Serhii Zhyhalko trial)], Ukrainskyi Informatsiinyi Prostir, Kyiv, (1(7), 149–174. URL: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/233894/232531 (in Ukr.).
 42. Snitsarchuk, L. (2020). Zhurnalistska diialnist Oleksandra Kovalevskoho u 1910–1939 rr. [Journalistic work of Oleksandr Kovalevskyi in 1910–1939s], Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho instytutu presoznavstva, Lviv, (10(28), 375–391. DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-27 (in Ukr.).
 43. (1935). Ukrainska pressa D. Skhodu [Ukrainian press of the Far East], Mandzhurskyi Vistnyk, Kharbin, (26(118), 2 (in Ukr.).
 44. (2021). Ukraintsi v Kytai (persha polovyna XX st.): entsykloped. dovid. [Ukrainians in China (first half of the 20th century)] / uklad. V. A. Chornomaz, Odesa: Vydavnychyi dim «Helvetyka», 634 (in Ukr.).
 45. (1932). Filiia T-va «Prosvita» v Kharbini [Branch of «Prosvita» society in Harbin], Ukrainski «Lysty z Dalekoho Skhodu», Kharbin, (2), 3 (in Ukr.).
 46. Khomenko, O. (2021). Dalekoskhidna odisseia Ivana Svita [The Far Eastern Odyssey of Ivan Svit], Kyiv; New-York, 584 (in Ukr.).
 47. Khronoviat, M. (1972). Orhanizatsiia Ukrainskykh Sichovykh Striltsiv u Peremyshli [Organization of Ukrainian Sich Riflemen in Przemyśl], Visti Kombatanta, Toronto; New-York, (1(57), 31–40 (in Ukr.).
 48. Chornomaz, V. A. Paslavskyi Ivan Mykhailovych [Paslavskyi Ivan Mykhailovych]. Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy. URL: https://esu.com.ua/article-880605 (date of application: 18.10.2023) (in Ukr.).
 49. Yablonskyi, M. R. (2020). Redaktsiino-vydavnycha diialnist Petra Volyniaka [Editorial and publishing activity of Petro Volyniak], Ukrainska biohrafistyka, Kyiv, (19), 243–258. DOI: https://doi.org/10.15407/ub.19.243 (in Ukr.).
 50. Yakovenko, V. (1925). Lyst do redaktsii zhurnalu «Ukrainske Zhyttia» v m. Kharbini [The letter to the editors of the Ukrainske Zhyttia magazine in Harbin], Ukrainske Zhyttia, Kharbin, (2), 12–13 (in Ukr.).
 51. (1941). Yapontsi prytyskaiut ukrainske zhyttia v Kharbini [The Japanese suppress Ukrainian life in Harbin], Svoboda, Dzherzy Syti, (254), 2 (in Ukr.).
 52. Yaremenko, V. (2021). Zhurnalistyka i publitsystyka Borysa Hrinchenka v konteksti sohodennia [Borys Hrinchenko’s journalism and publicism in the context of modernity], Ukrainskyi Informatsiinyi Prostir, Kyiv, (2(8), 108–128. URL: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/245852/243345 (in Ukr.).