Записки Львівської національної наукової бібліотеки Україи імені В.Стефаника, 2011, вип. 3(19)

[Титул]

[Зміст] 623-625

Ільницька Л. [«Русалка Дністрова» (1837) у приватних колекціях (з нових розшуків)] 3-16

Ільницька А. [Німецькомовна преса про виставку української графіки в Берліні 1933 року] 17-45

Головата Л. [Культурно-наукове видавництво при Українському національному об’єднанні в Празі, 1941–1944: до історії створення репертуару] 46-64

Пономаренко М. [Видавнича діяльність Львівського філіалу Бібліотеки Академії наук УРСР (1941–1955): події, проекти, персоналії] 65-102

Литвин М., Морозова І. [Видавничий репертуар академічної бібліотеки у Львові (1960–1969)] 103-117

Ільницька Л. [Видавнича діяльність Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР у 1970-х рр.: тематико-типологічний аналіз] 118-141

Ільницька М. [Літературна персоналія у виданнях академічної бібліотеки у Львові (1940–1970) з погляду сучасної бібліографічної практики] 142-152

Теремко В. [Читання як стратегічна проблема видавничої сфери] 153-173

Марціняк Н. [Пропаганда і реклама книги в УРСР (друга половина 1940-х — кінець 1980-х рр.)] 174-188

Юркевич О. [З видавничої діяльності Юрія Тищенка (1917–1922)] 189-221

Дзендзелюк Л., Льода Л. [Етичні й естетичні засади консерваційно-реставраційної діяльності] 222-232

Кунанець Н. [Концептуальні засади формування фондів приватних бібліотек Галичини XVII — початку ХХ ст.: до історії питання] 233-252

Афанасьєва З. [Книгозбірня Київського комерційного інституту (1906–1920): торговельно-економічний профіль] 253-267

Кострова М. [Михайло Галущинський про роль читалень, бібліотек і бібліотекарів у самоосвіті народу] 268-281

Колосовська О. [Антін Ґенсьорський: матеріали до сильвети бібліотекаря, книгознавця, організатора бібліотечної справи] 282-294

Надрага М. [Генрик Копія — бібліотекар, педагог, громадський діяч] 295-310

Мелешко Н. [Авторитетний контроль бібліографічних даних: до історії питання] 311-328

Красник У. [Особливості формування та використання авторитетного файла «ім’я особи»] 329-341

Чистякова М. [Рукописные прологи Львовской национальной научной библиотеки Украины имени В. Стефаника] 342-361

Ясіновська О. [Характер і функції художнього оформлення Кристинопольського Апостола як книги четьйого типу] 362-379

Сус І. [Рукописні пам’ятки українсько-польської та польсько-української лексикографії у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника] 380-393

Кольбух М. [Книгозбірня Підгорецького монастиря: історія формування] 394-421

Кривенко М. [Власницькі знаки як джерело вивчення історичних колекцій (на прикладі українських приватних бібліотек Галичини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)] 422-441

Дзюбан Р. [Втрати культурних цінностей Львова (1939–1953): історіографія та джерельна база] 442-464

Кусий Л. [Відділ спецфондів Львівської наукової бібліотеки АН УРСР у період «застою» (1965–1985)] 465-489

Савчак Х. [Зв’язки Івана Калиновича з українськими громадськими організаціями й установами (за матеріалами особистого архіву І. Калиновича у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника)] 490-507

Корнійчук Л. [Матеріали Аркадія Жуковського в архіві Українського історичного товариства] 508-519

Кульчицька Т. [Топономастика як історичне джерело в науковій концепції Мирона Кордуби] 520-530

Литвин Т. [Наукові розвідки Івана Крип’якевича про Івана Федорова] 531-556

Стефанишин Т. [Концепція історії українського мистецтва в науковій спадщині Д. Антоновича, М. Голубця й В. Залозецького: методологічний і порівняльний аспекти] 557-571

Домбровська Є. [Українська художня поштова картка першої половини ХХ ст. (за матеріалами родинного фонду Заклинських у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника)] 572-591

Нестайко М. [Мистецтвознавець Христина Саноцька: особливості фахового пошуку] 592-602

Паславська Н. [Науково-професійна діяльність Володимира Вуйцика] 603-611

Харчук Х. [Єврейські кіркути (цвинтарі) у Львові (ХV–XIX ст.)] 612-622