Координати відділу:
м. Львів, 79040, вул. Авіаційна, 1
завідувач — Солук Віра Іванівна
e-mail: v.soluk@gmail.com

Функції відділу
Організація та збереження обмінних і резервних фондів відділу, докомплектування основного фонду Бібліотеки (на базі фонду відділу) та книгообмін.

Структура відділу:
 • група формування і каталогізації іншомовних видань 19-20 ст. (наказ 9.XI.2015 р.);
 • група організації обмінного і резервного фондів.

  Опис фонду
  Обсяг фонду понад 1,5 млн од. зб., основний масив становлять книжкові та періодичні видання ХІХ-поч. XX ст. латинкою і кирилицею. Окремі видання з фонду відділу пропонуються для книгообміну з вітчизняними партнерами. Окрім того, фонд відділу містить тиражі видань Бібліотеки, які пропонуються для книгообміну та продажу.

  Довідково-бібліографічний апарат відділу
  Фонд відображено в карткових каталогах відділу. Видання, які пропонуються для книгообміну представлені в електронному каталозі Бібліотеки.

  Історію відділу висвітлено у публікації
  Солук В. Відділ обмінно-резервних фондів та ретроспективного комплектування / Віра Солук // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2010. — Вип. 2 (18). — С. 332-360.