Авторам статей

Оформлення наукових статей

до “Записок Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника”


 1. Загальний обсяг статті — приблизно 1 авт. арк.
 2. Стаття подається у двох формах:
  • паперовий носій;
  • електронна версія.
 3. До статті додаються:
  • назва статті;
  • шифр УДК;
  • прізвище, ім’я автора;
  • місце роботи, посада, контактний телефон;
  • вчений ступінь;
  • анотація українською, англійською і російською мовами; ключові слова.
 4. Бібліографія використаних документів подається після тексту статті в алфавітному порядку.

  Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

 5. У тексті статті посилання оформляються у квадратних дужках: [5, с. 7], де перша цифра — порядок джерела у “Бібліографії”…; друга — номер сторінки.
 6. Примітки подаються посторінково.
 7. Електронний варіант статті виконується:
  • редактор Word 1997–2005 для Windows 1998–2005 у форматі *doc.;
  • шрифт — Times New Roman, розмір 14;
  • набір тексту без переносів;
  • міжрядковий інтервал — 1,5;
  • абзацний відступ — 1 см.
 8. Із статтею долучається рецензія провідного спеціаліста або наукового керівника (рецензії до своїх статтей не подають кандидати та доктори наук).
 9. Термін здачі — 15 квітня 2011 р. Рукопис у двох формах подається у відділ наукового редагування та видавничої справи (Львів, вул. Ковжуна, 10; тел.: 261-17-09, 243-32-12).

Якщо автор подав статтю пізніше вказаного терміну, вона розглядатиметься редакційною колегією збірника наступного року.