Міжнародна наукова конференція, присвячена 150-річчю з дня народження Василя Стефаника (25-26 червня 2021 р.)

Шановні колеги,

запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науковій конференції «Василь Стефаник в українському та світовому соціокультурному просторі», яка відбудеться 25-26 червня 2021 р.

 

 

Інформаційний лист

 

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. СТЕФАНИКА

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД імені ОССОЛІНСЬКИХ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. ФРАНКА

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО імені  ШЕВЧЕНКА

 

Міжнародна  наукова конференція 

«Василь Стефаник в українському та світовому соціокультурному просторі»,

присвячена 150-річчю з дня народження письменника

(25-26 червня 2021 р., м. Львів)

 

Місце проведення: Львівська національна наукова бібліотека України

імені В. Стефаника, , вул. В. Стефаника,  2, м. Львів.

 

Основні тематичні напрями роботи конференції:

  1. Василь Стефаник – знакова постать епохи «зламу віків».
  2. Бібліотечна Стефаникіана.
  3. Переклади творів Василя Стефаника іншими мовами.
  4. Рецепція творчості Василя Стефаника у міжвоєнній українській та еміграційній книзі.
  5. Василь Стефаник в українській та європейській пресі.
  6. Мова творів Василя Стефаника.
  7. Архівна Стефаникіана.
  8. Василь Стефаник в мистецтві – образотворчому, театральному тощо.
  9. Вивчення творчості В. Стефаника у середній та вищій школі.

 

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Доповіді та повідомлення, а також заповнену анкету учасника конференції просимо надсилати до 20 квітня 2021  р.  за адресою:

E-mail:  150stefanyk_conference@ukr.net

Вимоги до оформлення доповідей: формат *dос, обсяг 5–7 сторінок, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля 2 см, покликання у тексті в квадратних дужках та позатекстовий список літератури в алфавітному порядку.

Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику «Василь Стефаник в українському та світовому соціокультурному просторі» (Львів, 2021).

Статті публікуватимуться безкоштовно.

Контактні телефони: +38(067) 2628151 Зоряна Тарасівна Грень, вчений секретар