30 листопада — 1 грудня 2018 р. ХІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Українська періодика: історія і сучасність»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Науково-дослідний інститут пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника проводить 30 листопада — 1 грудня 2018 р. ХІІ Всеукраїнську науково-теоретичну конференцію «Українська періодика: історія і сучасність».

На конференції працюватимуть секції:
1. Історія української періодики.
2. Українське пресознавство: традиції, сучасний стан, перспективи.
3. Укpаїнська пеpіодика (XIX—XX ст.) як істоpичне джеpело.
4. Українська журналістика в іменах.
5. Круглий стіл «З’єднана Україна»: преса доби ЗУНР у контексті Визвольних змагань 1917—1921 рр.

Доповіді та повідомлення, а також заповнену анкету учасника конференції просимо надсилати до 30. 09. 2018 р. за адресою:
E-mail: ndi_konf@ukr.net
Олеся Дроздовська
Учасники наукового форуму матимуть змогу придбати збірник матеріалів конференції.

Вимоги до оформлення доповідей: українська мова, формат *dос, обсяг 5-7 сторінок, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля 2 см, покликання у тексті в квадратних дужках та позатекстовий список літератури в алфавітному порядку.

Телефон для довідок:
(0322)76-05-43
НДІ пресознавства
Оргкомітет

А Н К Е Т А     У Ч А С Н И К А

Прізвище ________________________________________
Ім’я _____________________________________________
По батькові ______________________________________
Науковий ступінь _________________________________
Вчене звання ____________________________________
Місце роботи ____________________________________
Посада _________________________________________
Назва доповіді ___________________________________

E-mail __________________________________________
Контактні телефони _______________________________