У ЛОКАЛЬНІЙ КОМП'ЮТЕРНІЙ МЕРЕЖІ ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМ. В.СТЕФАНИКА ПРОПОНУЄ СВОЇМ ЧИТАЧАМ ДОСТУП ДО ТАКИХ ОНЛАЙНОВИХ ПОВНОТЕКСТОВИХ ТА РЕФЕРАТИВНИХ БАЗ ДАНИХ.


ELibUkr — «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України»

Цей проект започатковано з метою якісного інформаційного забезпечення розвитку науки та освіти в Україні, організації доступу до світових інформаційних ресурсів та створення власних академічних ресурсів.
Реалізація проекту дасть можливість забезпечувати, підтримувати та вдосконалювати інформаційну базу, необхідну для навчальної та науково-дослідницької роботи українських учених і фахівців та відповідні механізми обміну інформацією з метою інтеграції українських науковців до міжнародної світової академічної спільноти. Проект передбачає доступ до головних баз даних через центральний вебпортал – www.elibukr.org .
Доступ можливий лише в локальній мережі ЛННБУ ім. В. Стефаника.
В межах проекту ELibUkr діє електронна доставка документів, електронних копій статей з міжнародних наукових журналів.
Замовлення виконується в межах ресурсів проекту.
Замовлення надсилати на електронну адресу координатора проекту у ЛННБ ім.В.Стефаника НАН України Держко І.З.
Формат замовлення: Автор. Назва. Джерело. Рік. Том (випуск, число). Сторінки.
Замовлення у скороченому вигляді не приймаються!


ПОВНОТЕКСТОВІ БАЗИ ДАНИХ:

Інформаційні продукти на платформі EBSCOhost.
 • EBSCO host Research Databases (search.epnet.com) - доступ до понад 6000 повнотекстових електронних журналів, газет, бюлетенів новин, біля 1500 довідників.
  Бази даних, передплачені для установ НАН України:
  • Academic Search Complete
    - на даний час це найбільш повна та інформативна повнотекстова база наукових текстів з декількох дисциплін, яка включає повні тексти більш ніж 5990 періодичних журналів, з яких більше 5030 рецензовані. Крім матеріалів, наданих у повному об'ємі, ця база даних надає індексування і тези для більш ніж 9990 журналів, що загалом становить близько 10 400 видань, включаючи монографії, звіти, матеріали конференцій та ін. База даних містить PDF-матеріали з 1887 р., для більшості з яких є повнотекстові назви в PDF-форматі, що підтримують пошук. Для більш ніж 1000 журналів надаються посилання на цитування з можливістю пошуку.
  • Academic Search Complete
    - найцінніша і найбільша в світі повнотекстова база наукових матеріалів з різних дисциплін. Вона містить повні тексти понад 7 000 періодичних журналів, зокрема понад 6 000 рецензованих. Окрім матеріалів, представлених в повному об'ємі, ця база даних містить покажчик і реферати з понад 11 000 журналів і, в цілому, для більш ніж 11 600 публікацій, зокрема монографій, звітів, матеріалів конференцій і т.п. База даних містить матеріали у форматі PDF, найстарші з яких відносяться до 1887 р. Для більшості матеріалів є повний текст в PDF-форматі, що підтримує пошук. Для понад 1000 журналів надані посилання на цитування з можливістю пошуку.
  • Academic Search Premier
    - мультидисциплінарна база даних, яка містить інформацію з різної тематики (комп'ютерні науки, техніка, фізика, хімія, мови і лінгвістика, мистецтво та література, медицина та ін.), містить повні тексти з понад 4500 серійних видань, включаючи понад 3600 рецензованих наукових журналів. Крім того база пропонує індексування і реферати для всіх 8144 журналів з колекції. Дублюючі файли у форматі PDF, що охоплюють період з 1975 р. до теперішнього часу, доступні для понад ста журналів. При цьому можливість пошуку за вказаними посиланнями надається для понад 1000 назв. Ця база даних щодня оновлюється на EBSCOhost.
  • Inspec
    - провідна бібліографічна база даних, створена інститутом IET (Institution of Engineering and Technology), містить реферати і вказівник наукової та технічної літератури, що видається в цілому світі. Inspec охоплює понад 3800 журналів, 3000 праць конференцій, а також велику кількість книг, дисертацій, патентів та звітів. Загалом містить більше 10 мільйонів записів.


  Web of Science - платформа, на якій розміщено бази наукової літератури і патентів. База охоплює матеріали з природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва. Включає в себе понад 18000 провідних журналів, розміщені у трьох ключових індексах наукової літератури:
  • SCIE (Science Citation Index Expanded) індексується 8300 журналів, архів з 1900 р.
  • SSCI (Social Science Citation Index ) — 2900, архів з 1900 р.
  • AHCI(Art and Humanities Citation Index) — 1600 видань, архів з 1975 р.
  Платформа володіє вбудованими можливостями пошуку, аналізу та управління бібліографічною інформацією.


  Інформацію про доступ до поданих вище інформаційних ресурсів, а також ресурсів передплачених Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського можна одержати у чергового бібліотекаря Комп'ютерно-інформаційного центру імені Тетяни і Омеляна Антоновичів.