ГОЛОВНИЙ КОРПУС
Україна, 79000, Львів, вул. Стефаника 2.
    +38(032)261-41-21     library@lsl.lviv.ua

  телефон ел.пошта
Генеральний директор
Романюк Мирослав Миколайович
261-63-72 rmm@lsl.lviv.ua
Почесний директор
Крушельницька Лариса Іванівна
261-41-21 krush@lsl.lviv.ua
Заст. генерального директора з наукової роботи
Сніцарчук Лідія Віталіївна
261-66-89 lidija_s@ukr.net
Заст. генерального директора з наукової роботи
Колосовська Ольга Михайлівна
261-49-91 rarebook@lsl.lviv.ua
Заст. генерального директора з науково-технічної та організаційної роботи
Ферштей Василь Васильович
261-52-92 fvvz@ukr.net
Учений секретар
Грень Зоряна Тарасівна
261-66-89 g_zirka@ukr.net
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Онишкевич Галина Ярославівна (гол.бух.)
261-49-57 debet@lsl.lviv.ua
Відділ наукової бібліографії
Ільницька Луїза Іванівна
236-80-26 bibliogr@lsl.lviv.ua
Відділ рукописів
Дядюк Мирослава Степанівна
236-80-28 manuscr@lsl.lviv.ua
Відділ бібліотекознавства
Мудроха Валентина Олександрівна
236-80-25 mudrokhavalentyna@gmail.com
Відділ каталогізації та організації електронного каталогу
236-80-22 cataloging@lsl.lviv.ua
Відділ автоматизованої обробки інформації та інноваційних бібліотечних технологій
Куцій Степан Андрійович
236-80-20 stepankutsiy@gmail.com
Відділ формування інформаційних ресурсів
Мартинович Віра Максимівна
236-80-22 acquis@lsl.lviv.ua
Відділ обслуговування читачів
Вахула Ольга Романівна
236-80-21 vahulaolga@i.ua
Відділ основних книжкових фондів
Кулай Галина Мирославівна
236-80-24 kulay_halyna@i.ua
Канцелярія 261-41-21 library@lsl.lviv.ua
Абонемент 236-80-21  
Довідка 236-80-24 info@lsl.lviv.ua
Пункт запису читачів 236-80-27  
Читацькі каталоги (черговий) 236-80-25  
Пункт запису читачів 236-80-27  
Відділ кадрів
Мельник Наталія Романівна
261-62-86 nataliya.melnik@gmail.com
Служба головного інженера
Турницька Ганна Михайлівна
236-80-23 turnytska.a@gmail.com
Юридична служба
Галаджун Зоряна Володимирівна
   
Сторожова охорона
Грачов Олег Прокопович
  oleggrachov22@gmail.com
Господарський відділ
Житнікова Олена Павлівна
  olenazhytnikova@gmail.com


Філія № 1
Львів, вул. Лисенка, 14
   
  телефон ел.пошта
Відділ рідкісної книги
Колосовська Ольга Михайлівна
276-77-53 rarebook@lsl.lviv.ua
Сектор нової німецькомовної книги відділу обслуговування
читачів
Ясінська Наталія Юріївна
297-56-83 oester@lsl.lviv.ua
Науково-дослідний інститут пресознавства
Сніцарчук Лідія Віталіївна
276-77-56 lidija_s@ukr.net
Відділ реставрації та консервації рідкісних видань
Льода Любов Мирославівна
276-77-56 conser@lsl.lviv.ua
Кабінет картографії відділу наукових досліджень спеціальних
видів документів Інституту досліджень бібліотечних
мистецьких ресурсів
Падюка Неоніла Володимирівна
276-72-68 karta_lnb@ukr.net


Філія № 2

Інститут досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів
Львів, вул. Бібліотечна, 2
   
  телефон ел.пошта
Відділ наукових досліджень творів образотворчого та музичного мистецтва
Осадця Ольга Павлівна
261-55-20 osadcia@bigmir.net
Відділ наукових досліджень спеціальних видів документів
Романюк Світлана Дмитрівна
261-59-43 svitlana194@gmail.com


Філія № 3
Відділ україніки
Львів, вул. Винниченка, 24
   
  телефон ел.пошта
Курилишин Костянтин Михайлович                                           276-51-58 kurylyshyn_k@ukr.net


Філія № 4

Відділ періодичних видань
ім. Мар'яна та Іванни Коців
Львів, вул. Ковжуна, 8
   
  телефон ел.пошта
Романишин Юрій Олександрович                                     261-17-07 jurar7@ukr.net        
Прохідна 297-55-10  


Філія № 5

Редакційно-видавничий відділ
Львів, вул. Ковжуна, 10
   
  телефон ел.пошта
Пономаренко Марта Олександрівна                                     261-17-09 edition@lsl.lviv.ua


Філія № 6

Відділ обмінно-резервних фондів та ретроспективного комплектування
Львів, вул. Авіаційна, 1
   
  телефон ел.пошта
Солук Віра Іванівна                                                                       261-17-09 v.soluk@gmail.com


Філія № 7

Відділ поліграфії та первинної реставрації фондів
м. Львів, 79000, вул. Дудаєва, 15
   
  телефон ел.пошта
Шульц Ольга Богданівна                                                                297-80-18