Шановні колеги та гості!

27 листопада 2015 р. Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника,
Інститут дослідження бібліотечних мистецьких ресурсів,
Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові
запрошують до участі у науковій конференції
“МИСТЕЦЬКА КУЛЬТУРА: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ”.

Програма конференції


Конференція відбудеться 27 листопада 2015 р. о 10:00.

Тематика конференції:
– історія та сучасний стан українського та зарубіжного мистецтва;
– актуальні питання мистецтвознавчих наукових досліджень;
– музикознавство на зламі тисячоліть: історія, теорія, методологія;
– Станіслав Людкевич і його епоха (до 135-річчя від дня народження);
– наукова та мистецька спадщина українських і зарубіжних діячів;
– постаті української та зарубіжної мистецької культури.

Заявку на участь у конференції потрібно надіслати до 15 вересня 2015 р.

Тези доповідей, набрані у редакторі Word 2003 (обсяг – до трьох сторінок формату А-4, кегль 12, інтервал 1,5) просимо надіслати до 1 жовтня 2015 р. на електронну адресу: pasichnyk_v@i.ua

Витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), беруть на себе учасники.

Контактні телефони: 063-455-15-14 – Ольга Осадця; 050-586-06-37 – Володимир Пасічник

Засідання секцій відбуватимуться:
• «Музикознавство та театрознавство» у приміщенні Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові ( вул. С. Крушельницької, 23);
• «Мистецтвознавство» у приміщенні Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів (вул. Бібліотечна, 2).;
• «Джерелознавство та бібліографія» у приміщенні Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів (вул. Бібліотечна, 2).

З повагою оргкомітет


26 листопада 2015 р. м. Львів.

Шановні колеги!

26 листопада 2015 р. відділ наукової реставрації та консервації рідкісних видань ЛННБ України імені В. Стефаника проводить науково-практичний семінар “Забезпечення збереження носіїв інформації: ключові питання”.


Семінар відбудеться у приміщенні кабінету нової німецькомовної книги ЛННБ України ім. В. Стефаника , вул. Лисенка, 14.

Робота семінару планується за такими тематичними напрямами:
1. Нетрадиційні носії інформації. Основні шляхи їх збереження.
2. Дослідження історичних документів у процесі їх реставрації.
3. Теорія і практика збереження матеріальних носіїв інформації.
4. Проблеми підготовки спеціалістів у галузі консервації-реставрації документів в контексті сучасних досягнень реставраційної науки.

Для участі у семінарі необхідно надіслати доповідь за одним із запропонованих напрямів та інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та звання, місце роботи чи навчання, поштова адреса, контактний телефон, e-mail) до 10. 11. 2015 р. за адресою lloda@i.ua Тривалість доповідей 10 хвилин.
Телефон для довідок — 276-77-56

До участі в семінарі запрошуємо фахівців бібліотек, архівів і музеїв, художників-реставраторів документальних пам’яток на папері та пергаменті.

З повагою оргкомітет


29-30 листопада 2013 р., м. Львів.

Шановні колеги!
Науково-дослідний інститут пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника
29—30 листопада 2013 р. проводить одинадцяту Всеукраїнську науково-теоретичну конференцію
«Українська періодика: Історія і сучасність».
Конференція відбудеться у приміщенні Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, вул. Стефаника, 2.


Робота конференції планується за такими тематичними напрямами:

1. Історія української періодики.
2. Українська періодика (XIX—XXI cт.) як історичне джерело.
3. Українська регіональна преса першої чверті ХХ ст. в синхронічному та діахронічному аспектах.
4. Українська преса періоду Визвольних змагань 1917—1921 рр. як соціокомунікативний феномен.
5. Національна бібліогpафія укpаїнської пpеси.
6. Українські публіцисти, редактори і видавці.


Для участі в конференції необхідно надіслати доповідь за одним із запропонованих напрямів та інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та звання, місце роботи чи навчання, поштова адреса, контактний телефон, e-mail) до 01. 06. 2013 р. за адресою: 79008, МСП, м. Львів, вул. Лисенка, 14, ЛННБ України ім. В. Стефаника

Обсяг доповіді — до 0,3 друк. арк. (до 8 стандартних сторінок формату А4 1,5 інтервалу, 14 кеглем). Список використаної літератури оформити згідно з вимогами бібліографічного опису джерел. Анотація укр., англ. і рос. мовами і ключові слова обов’язкові.


Члени оргкомітету конференції, завідувачі відділів НДІ пресознавства:

Габор Василь Васильович     E-mail: vsgabor@gmail.com
Комариця Мар’яна Миколаївна     E-mail: komar_mar@ukr.net
Кулеша Надія Михайлівна     E-mail: nadija_kulesha@ukr.net

Телефон для довідок: (0322)76-05-43

Сподіваємося на Вашу участь у роботі конференції!

Для учасників конференції та гостей у виставковому залі Бібліотеки експонуються видання Науково-дослідного інституту пресознавства, опубліковані впродовж 1993-2013 рр.

Оргкомітет27 березня 2013 року, м. Львів.

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі наукової конференції „Українське книговидання на західноукраїнських землях та в еміграції в першій половині ХХ ст.: Репертуар. Видавничі осередки. Персоналії”, яку організовує відділ наукової бібліографії ЛННБ України імені В. Стефаника спільно з комісєюї з книгознавства та бібліографії Наукового товариства ім. Шевченка.
Конференція відбудеться 27 березня 2013 р. у приміщенні Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, вул. Стефаника, 2 (конференц-зал бібліотеки).

Програма конференції

Перше засідання (10:00 – 13:00):
Голова: Луїза ІЛЬНИЦЬКА
Секретар: Тетяна КУЛЬЧИЦЬКА

Доповіді та повідомлення:
Олег ПІХ. Особливості розвитку бібліографії на західноукраїнських землях та Наддніпрянській Україні в першій третині ХХ ст.
Наталія РИБЧИНСЬКА. Польська національна бібліографія як джерело до бібліографії західноукраїнської книги міжвоєнного періоду. Петро ХОМА. З історії польської національної бібліографії: Співдоповідь.
Ольга АНТОНИК. Соціологічні аспекти читання у контексті книгознавчих досліджень.
Олександр СЕДЛЯР. Стосунки Андрія Чайковського з видавцями у 1920-х – першій половині 1930-х рр.
Луїза ІЛЬНИЦЬКА. Українці Кубані у Празі (1920-ті рр.): еміграційний статус, книжкові і періодичні видання кубанської громади.
Тетяна КУЛЬЧИЦЬКА. Оцінка українських видань на сторінках польських журналів „Biuletyn polsko-ukrainski” (1932-1938), „Sprawy narodowosciowe” (1927-1939), „Wschod” (1930-1939).
Леся КУСИЙ. Проскрибовані видання Михайла Таранька у колишньому відділі спецфондів академічної бібліотеки у Львові.
Роман ГОЛИК. Галицькі молитовники і релігійна культура першої половини ХХ ст.
Інна МОРОЗОВА. Українська еміграційна книга у Відні в період Першої світової війни та визвольних змагань.

Обговорення

Друге засідання (14:00 – 17:00):
Голова: Наталія РИБЧИНСЬКА
Секретар: Любов КУЖЕЛЬ

Доповіді та повідомлення:
Лариса ГОЛОВАТА. Український легальний видавничий рух періоду Другої світової війни як культурно-історичний феномен.
Тетяна ДУБОВА. Перекладна белетристика в Галичині 1920-х рр.: від переробок до фахових перекладів.
Ольга ХМІЛЬ. Видавничі зв’язки Зенона Кузелі з установами і громадськими організаціями.
Наталія КОШИК. „Українська Накладня” в Берліні (1919-1932 рр.) Якова Оренштайна в оцінці сучасних дослідників.
Любов КУЖЕЛЬ, Ірина ЖЕВАЖЕНКО. Реклама у західноукраїнських та українських еміграційних календарях 1920-х рр.: типи і стереотипи.
Марта ШУВАРИК. Рідкісні окремі видання українських студентів в еміграції у міжвоєнний період.
Олександра ЮРКЕВИЧ. Видавнича діяльність Юрія Тищенка у післявоєнний період (1945-1953).
Софія КОГУТ. „Між ідеєю і формою”: рецензії Михайла Рудницького на українські видання у пресі міжвоєнного періоду.

Обговорення31 березня 2012 року, м. Львів.

У читальному залі Відділу наукової бібліографії відбулася наукова конференція «Бібліографія і книгознавство у ХХІ столітті: традиції та інновації», організована Відділом наукової бібліографії спільно з Комісією з книгознавства та бібліографії Наукового товариства ім. Шевченка.

Програма конференції

Перше засідання (10:00 – 13:00):
Голова: Луїза ІЛЬНИЦЬКА
Секретар: Тетяна КУЛЬЧИЦЬКА
Вступне слово: Л. В. Сніцарчук, докт. наук з соціальних комунікацій, заступник із наукової роботи Генерального директора Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

Доповіді та повідомлення:
Ольга Колосовська. Книжкове пам’яткознавство: історична традиція і сучасний вимір
Наталія Рибчинська. Концепції сучасного бібліографознавства
Ольга Антоник. Проблеми книгознавства в контексті ринкових трансформацій
Софія Когут. Парадигма національної бібліографії у вимогах Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій (IFLA): за матеріалами «Вісника Книжкової палати» та «Бібліотечного вісника»
Наталія Мелешко. Бібліографічний пошук в ЕК Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника
Любов Кужель. Online-каталоги бібліотек як бібліографічне інтернет-джерело
Андрій Судин. Вплив сучасної книжкової реклами на читацьку культуру

Обговорення

Друге засідання (14:00 – 17:00):
Голова: Ольга КОЛОСОВСЬКА
Секретар: Наталія РИБЧИНСЬКА

Доповіді та повідомлення:
Луїза Ільницька. Бібліографічна Шашкевичіана: (до 200-річчя з дня народження Маркіяна Шашкевича)
Маргарита Кривенко. Власницькі знаки як джерело вивчення історичних колекцій
Тетяна Кульчицька. Мирон Кордуба в українській та зарубіжній бібліографії
Наталія Кошик. Український мислитель-гуманіст епохи Відродження Юрій Дрогобич у бібліографії
Христина Савчак. Бібліотечна Україна в інтерпретації «Библиотечной энциклопедии» (Москва, 2007)
Маріанна Мовна. Структура літературної персоналії: стандарти, різновиди, доцільність
Марта Ільницька. Літературна персоналія у виданнях академічної бібліотеки у Львові 1940-1970 рр. з погляду сучасної бібліографічної практики

Презентація збірника наукових праць «Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909-1939)», виданого Львівською національною науковою бібліотекою України імені В. Стефаника у 2010 р.

Обговорення28-30 жовтня 2010 року, м. Львів.

Шановні колеги!
З нагоди 70-ліття ЛННБУ ім. В.Стефаника запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність", яка відбудеться 28-30 жовтня 2010 р.

Програма конференції

Основні тематичні напрями роботи:
 1. Бібліотеки в сучасному світі: завдання, проблеми, тенденції розвитку;
 2. Національна бібліографія в Україні: концепції, джерела, перспективи;
 3. Книжкові пам'ятки: засади формування фондів, збереження, напрями наукового розкриття;
 4. Рукописна спадщина ХІ-ХХ ст. як історичне джерело досліджень;
 5. Національне мистецтво України: явища, напрями, персоналії;
 6. Українська преса другої половини ХІХ-першої половини ХХ ст. в Україні та світі: проблеми створення національної бібліографії.

Доповіді у двох примірниках обсягом до 0,5 друк. арк. (до 20 тис. знаків, шрифт - Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий відступ через 1,5 інтервала) та їх електронний відповідник, а також анкету учасника (дані про автора - прізвище, ім'я, по батькові - повністю; місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, адреса і телефон) просимо надсилати до 15.05.2010 р. за адресою:

79000 МСП м. Львів, вул. Стефаника, 2
ЛННБ України ім. В. Стефаника
Вчений секретар З.Т. Грень
E-mail: library_70@ukr.net

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, надіслані після указаної дати, а також ті, що не відповідають тематиці конференції і вимогам до їх оформлення.

Телефон для довідок:
(032) 261-66-89 - Лідія Віталіївна Сніцарчук, Зоряна Тарасівна Грень
(032) 261-58-48 - Тарас Богданович Паславський

Оргкомітет конференції17-20 травня 2010 року, м. Львів.

у Комп'ютерно-інформаційному центрі ім. Тетяни і Омеляна Антоновичів (вул. Стефаника 2) відбувся науково-практичний семінар "Автоматизація в роботі бібліотек".

Програма семінару7-9 жовтня 2009 року, м. Львів.

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародному Форумі
"Проблеми розвитку інформаційного суспільства"

VI Міжнародна науково-практична конференція INFORMATIO-2009 "Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ"     ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція УкрІНТЕІ "Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології"

 • Повна інформація про Міжнародний Форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства"
 • ЗАЯВКА на участь у Міжнародному Форумі "Проблеми розвитку інформаційного суспільства"


 • ПРОГРАМА Форуму :  коротка     повна
 • Запрошення
  на науковий семінар
  "Українська преса 1917-1920 рр. ХХ ст. в Україні та світі: проблеми створення національного репертуару"

  У процесі створення повного репертуару національної періодики опрацювання часописів епохи Визвольних змагань відзначається особливою складністю. Зміна українських урядів (Центральна Рада, Гетьманат, Директорія), поділ української політичної еліти на численні партії, зовнішня інтервенція більшовиків та білогвардійців зумовили надзвичайне розмаїття тогочасної періодики та породжують водночас питання селекції - добору видань до національної бібліографії.

  Запрошуємо Вас взяти участь в обговоренні таких проблем:
  1. Українська преса та преса національних меншин 1917-1921 рр.: методологія, історіографія та джерельна база дослідження;
  2. Історія функціонування періодичних видань;
  3. Проблеми бібліографування;
  4. Збереження досліджуваної преси у фондах бібліотек та архівів України.

  Науковий семінар передбачає дискусії та обговорення методологічних питань, проблем реєстрації наявності у фондах українських бібліотек якнайповніших примірників зафіксованих у картотеці видань, виявлення нових, ще не зафіксованих часописів, пошуку видань, описаних під астериском.

  Науковий семінар відбудеться 23 жовтня 2009 р. у Відділенні "Науково-дослідний центр періодики" Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

  Просимо надсилати тези доповідей та повідомлень (обсяг - 3-5 с., 14 кегль, інтервал - 1,5) до 1 вересня 2009 р. на адресу:
  79008, м. Львів, вул. Лисенка, 14. Відділення "Науково-дослідний центр періодики".
  E-mail: komar_mar@ukr.net (Комариця Мар'яна Миколаївна), vsgabor@gmail.com (Габор Василь Васильович).

  Матеріали наукового семінару будуть видані окремим виданням.  29-30 квітня 2009 р.
  у Львівській національній науковій бібліотеці України ім. В. Стефаника відбулася конференція:

  "Національна книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база".  31 жовтня - 1 листопада 2008 р.
  у Львівській національній науковій бібліотеці України відбулася

  X Всеукраїнська науково-теоретична конференція
  "Українська періодика: історія і сучасність".